Brahman
De hoogste wetenschap is
om wetenschap mogelijk te makenInhoudsopgave:

Virus by design
Healing projection
Dna alteration
Orgaan wortelstok
Levenselixer
Salamander
Geluid als emotie-interventie
Vision personality treats
Slaap het rijk der dromenden
EdgeX, geheelonthouder
Een binnentuintje
Dna Wonderen
Priming biologie
Pineal Gland
Muziek smaak en ziel
Cortigone
Cultuur
Naam en Vorm
Biologisch herstel
Pathogen therapie
Agnieten
Pre- en Re-combinatie dna
Laser-photon chirurgie
Spinnenweb
Cel-cohesie
Noodzakelijkheid
Legitiem leven
Het idee mens
Onsterfelijkheid
Ziekenhuis zorg
Het derde oog van kennis
RNA Transcriber
Levenskracht
Vrede en tevreden
Mensenrechten
Leven met het hart
verwerken van ervaringen
HallucinatiesVirus by design

Het laboratorium van dna


Zoals wij soms een griep virus krijgen,
en na enkele weken weer gezond zijn.

Zoals een virus soms een incubatietijd heeft,
en na een week pas ontdekt wordt.

Zoals een griepvirus muteert en
op een nieuwe manier weer opduikt.

Zoals Corona, een virus,
twee weken heeft, en koorts
en andere klachten geeft.

Zoals virussen een manier zijn
om een volk een tijd van
moeilllijkheid heeft.

Een virus uit drie delen bestaat.
de eerste de tijd en de manier
waarop het van de ene tot
de andere wordt overgedragen

De tweede de mate waarin mensen
vatbaar zijn. het ene virus
krijgt 15 procent van de mensen
de ziekte, met verschijnselen,
en en de andere 80 procent wordt
niet geraakt.

En de derde, het virus de werking
heeft waarmee het optreedt.

een simpelen griepvirus geen
grote uitwerking heeft op
een mens,

en een ander virus dodelijk
kan zijn.

Virus by design,
kan in een fictief laboratorium
een virus ontworpen worden
die met precisie die
drie kenmerken kan wijzigen.

Waarbij zelfs het virus aangepast
kan worden, om te bewijzen of
het levensvatbaar is.

Een test virus geeft dan
een gewone verkoudheid,
en geen echte schade.

En een virus die
wel schade doet,
kan ontworpen worden
om die drie eigenschappen
te maximaliseren.

Waardoor het een biologische
manier wordt om een bevolking
te beinvloeden.
Healing projection

Aan de rand van het ravijn


Healing projection gaat over het gebruik
van frequente straling die mogelijk
de manier van genezen in een normaal
lichaam kan versnellen, oplossen
en wijzigen.

Een wond geneest, voor een mens op
een eenduidigr wijze.

Een binnenhuidse verwonding soms
door uiterlijke oorzaak
nooit geneest.

Zoals UV straling de dnaprofielen
beschadigt.
Zoals Infrarood door warmte
een goede invloed heeft

Zoals je met geluid nierstenen
oplost.

Zo is er frequente straling
die gebrukt kan worden
en de wondgenezing binnen een
dag kan laten volmaken.

En een binnenlichamelijk
verwonding of afwijking
ook binnen drie dagen
kan genezen.

Frequente straling,
die nog niet ontdekt is.
Dna alteratie


Dna alteratie
door mitrochondriaal dna te verwerken,
tot een DNA- Base, of gegevensverzameling
en daarin een unieke top versie van te maken,

Waarmee een algemene goede dna volgorde bestaat,
die bij uitkruisen met ieder mens
bij het afknippen van telomeren
en het gebruiken van een virus
om het toe te dienen.

De ouderdom vertraagt kan worden
en een mens theoretisch vijfhonderd
jaar oud kan worden,
en tot vierhonderdvijftig jaar
zonder schade kan leven.

Zoals we bij oude mensen zien,
dat de laatste vier jaar
gemiddeld schade optreedt.
onder andere soms kanker.

Door dna-alteratie,
de mens langer kan leven.

en door een mitrochondiraal basis
substituut te gebruiken,
dat de meest levensvatbare
delen ervan op een bestaand
dnaprofiel geplaatst kan worden

En het gebruik van een virus
snel en goedkoop is.
Orgaanwortelstok


Wortelstokken in de geneeskunde zijn de
basiscellen van een menselijk orgaan,
die meestal een kleine structuur
bevatten die een nieuw orgaan
in zijn totaal kunnen vormen.

Bij babies, en ongeborenen
zorgen de wortelstokken
voor alle organen en structuren
in een lichaam.

Zou je een wortelstok afzonderen
en opkweken zou je een nieuw
orgaan kunnen krijgen in een korte
groeitijd.

Om deze wortelstokken te verkrijgen
is het een zoektocht in het
lichaam. en het afzonderen
een chirugische precisie vraagt
een oppervlak van twee milimeter
groot.

Wortelstokken in lagere beschavingen,
een methode om geld te vangen
voor het vinden en verkopen ervan.

Een wortelstok, een twee milimeter
groot, kan dus afhankelijk van de plaats
uit het donorlichaam, een nieuw
orgaan laten groeien, natuurlijk
bij kweekomstandigheden,
of nagebootste natuurlijke omstandigheden
Levenselixer


Het levenselixer, om te vinden
een zoektocht over planeet aarde is

Het levenselixer een chemische organische
substantie is die door de aarde zelf,
en een reeks bacterien en kleine diertjes
wordt gevormd.

Het levenselixer om te beschrijven,
het lichaam dat het inneemt herinnert
aan de status quo van achtien jarige leeftijd.

Een lichaam van achtien jaar,
nog geen dna schade, bij goede
jeugd geen orgaanschade en
hersenen die nog veelzijdig zijn.

Het levenselixer het lichaam
biologische terugbrengt naar
achtien jaar oud, met de gezondheid
en de celsamenwerking van die
leeftijd.

Dit levenselixer naast het
terugbrengen tot een jeugdige
leeftijd, ook alle gifstoffen
afzettingen en schade
afvoert en herstelt.

Het levenselixer een stof
is die na zijn werkzaamheid
zelf ook uitgeblust is.
dus eenmaal te gebruiken.

Het levenselixer,
vaak gebruikt wordt
door mensen van blauw bloed,
en vaak meerdere keren
bij een leeftijd van
rond de zeventig.

Dit levenselixer,
een organische samenstelling
die de jeugdgezondheid herstelt.

De levenservaring en
methodieken blijven wel
behouden.
Salamander


Er is een levensmethode,
een manipulatie van een dier.

Een salamander die door wijziging
een grootte krijgt van tien tot twintig meter.
en een wijziging of in interne onderdelen
of in een orgaan die zwaartekracht
overwint.

Hetzij het een of het ander
is het een vlieg-wwezen
dat door de lucht,
enkele tienduizenden kilometers
kan afleggen. niet op brandstof
maar natuurlijke voeding.

Ik zag de salamander door de
wolken vliegen, een bestemming
tegemoet.

De vraag waarom een salamander is
vanwege een vermogen dat in natuurlijk
staat niet actief is maar door training
het wel wordt.Geluid


Als mensen door bijvoorbeeld een zware missie
niet meer in het leven geloven.

Door tegenslag, rampspoed of oorzaken van
buitenaf niet meer verder willen.

Er is een methode van geluid,
een reeks tonen, intonaties, frequenties
die bij grote precisie een mens
weer in zijn natuurlijke staat
emotioneel kunnen herstellen.

Zoals normale muziek een gevoel
oproept, en mensen hun lievelingsmuziek
hebben.

Zo is er een wetenschappelijke methode
om met behulp van melodie
wetenschappelijk uitgezocht,

een mens emotioneel te genezen.
en om een emotionele afwijking
op te lossen.

Zoals een mens een persoonlijkheid heeft,
zo heeft een mens ook een
emotionele vorm die
in het lichaam is gevestigd.

Een bepaalde melodie zou
ook afwijkingen in gedrag,
als die de maatschappij
zouden schaden kunnen oplossen

Een melodie die zoals
een bestralig, de emoties
leiden, reguleren en
door purposetraining kunnen
genezen.

Een wetenschappelijke methode,
die zelfs een diepere uitwerking
hebben dan gedachtetraining
kan bewerken.

Immers gedachten vereisen
voortdurende inspanning,
terwijl gevoelens
optreden.

De melodien die erbij horen
zijn een wetenschappelijke
analyse waardig.
Vision


Door visie kan men constructen in het denken,
buiten het denken om, tot een vorm van
eenheid brengen.

Een technologie die berust op beide
de kleur, de geometrie en de volgorde.

Een simpele variant is emdr,
dat alleen met een lichtvlek die
van plaats verandert voor de ogen
werkt.

De nieuwe vorm gaat via een
vr bril, immers volledig zicht
moet benut worden.

Door een ingewikkelde vorm
van compositie met beide
kleur, geometrie en
tijdsduur dat de onbewuste
gedachten in totale zin
tot een oplossing komen

Ook aandoeningen die
mentaal gevestigd zijn
kunnen er met twee behandelingen
van twee uur mee worden
hersteld.

Door visie te gebruiken,
dat afwijkende persoonlijkheden
ook tot een basis persoonlijkheid
kunnen worden teruggebracht.

Zoals wij weten dat TV
en streaming media met
kleursfeer werken
en met verbale quicknotes
en daardoor een mens kunnen
primen op een onderwerp.
Door geometrie je vermijdt
om vormen zoals mensen, dieren
of objecten te primen.
Slaap


Op aarde, 's nachts zonder zonlicht
gaan alle wezens slapen.

De mensen in een bed, met een deken,
sprei, dekbed of laken,
en verwachten de volgende
dag weer wakker te worden.

Opgefrist en hersteld van
de inspanningen van de vorige dag.

Het lichaam 's nachts zelf
alle schade herstelt,
en energie bijlaadt en naar
alle cellen stuurt.

De mens die onder een warme
deken slaapt,
en behagelijk in slaap valt.


Terwijl het lichaam uitrust
heeft de ziel allerlei
aanschouwingen van uiteenlopende
gebeurtenissen en situaties.

De ziel die 's nachts alles beleeft,
noem ik de nachtziel.
een nachtziel, zonder vaststaande vorm
overal meekijkt, immers
is het echt of fictief.
is het onbestaand of gekoppeld
aan echt leven.

De nachtziel, die zonder vaste vorm
zijn werk doet, dus ook in de jeugd
geen opvoeding gehad heeft,
dus goed en kwaad geen argument zijn

De nachtziel die in het rijk der slaap
het rijk der dromenden bijzondere
dingen kan aanschouwen.

Wijze en heilige boeken die
een glimp van een hogere wereld.


Deze nachtziel, een engels woord
een sleeper. Omdat ze 's nachts
allerlei situaties onder ogen krijgen
en 's ochtends alles vergeten
achter een sluier die door daglicht
weer de ziel zijn instrument
uitgerust geeft.
Videofilm


Biologische gezien,
is de mens met emotie begiftigd,
en emotie benoemd tot gevoelens.

Zoals de mens zich in normale
zin laten beinvloeden door
allerlei dingen van buitenaf.

Een verlies van een geliefde,
een nieuwe baan,
een kans uit de loterij.

Bijna iedereen bij bepaalde
gebeurtenissen een van
de normale emotiepaden volgt.

Een emotiepad,
bij verlies, somberheid
gemis en gedachten.

Bij een baan of loterijprijs
blijdschap en plannen
wat ermee te bereiken.

Een emotiepad is een begrip
en heeft analytisch altijd
een bepaalde reeks gebeurtenissen
en acties.

Stel nu in een fictieve wereld
waar ze emotiepaden hebben
uitgezocht en zowel een
emotie pad tot het beste
en het slechtste hebben.

Door het emotiepad van
het slechtste, dat
ethisch ontoelaatbaar is
te verwerken in een videofilm.

En deze videofilm onder voorwaarden
te laten bestaan,

Deze film te huren is,
maar met waarschuwing kan
somberheid veroorzaken.

Hele hoge experts,
of hele rijke mensen
zo'n videofilm kunnen
gebruiken of voor
onderzoeksdoeleinden,
als het een wetenschappelijke
basis heeft.

Of hele rijke mensen het
gebruiken voor voordeel
of eigenbelang.

Stel iemand die de film huurt,
en bij volledig afkijken
een groot bedrag wint.
vergelijkbaar met een loterij.

Zo'n videofilm,
aanspreekt op onderdelen
van de maatschappij,
maar ze koppelt aan onderdelen
in de gedragsleer.

Een deel van de videofilm
gedachtes of gevoelens geeft.
en andere delen aanspreekt
op andere menselijke kanten.

Zo zag ik een videofilm,
zonder te weten waarom,
en na de somberheid,
de prijs werd uitgekeerd.

Een grote prijs,
maar jarenlang
bij iedere bepaalde
gebeurtenis
het gevoel weer wakker werd.
somberheid en desolaatheid.

In de gedragsleer,
of de psychologie,
sociologie.

Zo'n videofilm een kans
om heel rijk te worden,
maar met het trauma
opgeroepen door de preciese
onderdelen in de film,
die net als een doctor,
heel nauwgezet zijn
toegekend of geplaatst.

Zo'n videofilm,
natuurlijk streaming kan zijn,
of zelf alleen maar uit muziek
bestaat.

Sommige van die films,
zodra je een zaadje hebt geplant,
jarenlang in het denken blijft hangen.

Een waarschuwing als zulke
films zouden bestaan,
dat het leed dat erdoor veroorzaakt
wordt, groot kan zijn.
EdgeX geheelonthouder


Een deugd als geheelonthouding,
geen alcohol, geen sigaretten
en geen drugs,
is een deugd die het lichaam
gezondheid geeft,

Een dagelijks goed humeur,
en scherpe intelligentie.

Een deugd als geheelonthouding
in de jeugd, niet favoriet
maar wel de groei sterk
stimuleert.

Schone longen,
schone lever
en scherp gezindheid.

Zodra men de jeugd
te boven is,
en eigen weg mag en
kan kiezen,
is een deugd als deze
een deugd die het leven
verlengt, mogelijk tot
goede ouderdom.

Deze deugd,
die na de jeugd
aangenomen,
het lichaam reinigt,
en een stabiele
dagelijke gang geeft,

Deze deugd heet,
EdgeX. zoals ik
het vroeger heb
horen noemen.

Aansluitend aan deze deugd
in het verlengde
dat je de eerste relatie
met zorg kiest.

een vrouw of man die
je erg lief vindt,
of bewondert,
en een relatie
met de intentie
om die een lange tijd
te laten duren.

Daarbij de eerste omgang
pas na de huwelijksvoltrekking
hebt.

Voordeel hierbij dat je
leert wat liefde en vriendschap
is voordat je je geeft
aan een leven waarbij je
te afhankelijk wordt.

Immers een geliefde waar
je echt van houdt,
soms een tijd op mag
wachten.
Binnen tuintje


Ze zeggen dat in moeillijk tijden
een tuintje door de ttijd heen helpen.

Een binnen tuintje.
een bloemetje, een kruidje
en een planetje met groen.

Een zeggen dat een binnen tuintje
je vrolijk stemt als je water geeft.
en als je er even naar kijkt.

Een binnen tuintje met knoflook
beschermt tegen nare lieden.

Een binnen tuintje met sjalotjes
je longen schoonhoudt
als je binnen verpoost.

Zo kan een binnentuintje
in moeillijke tijden,
een redding in het klein
zijn.

Een binnentuintje.
als knoflook en sjalotje
je kamer fris houden.

Tegen geesten, kwalijke lieden,
en andere vervelende gasten.
DNA wonderen


In een nabije toekomst,
als de technologie beschikbaar komt,
om via dna veranderingen,
niet alleen de kenmerken te vinden
die een leven als actie maximaliseren,
maar ook om onvermoede methodes te krijgen.

Niet alleen sterk en slim,
maar ook regeneratie en genezing
en langer leven methodieken.

Een manier om de persoonlijkheid,
het karakter en de emotie-karakterpaden
te kunnen veranderen.

Het klinkt aantrekkelijk,
maar het experiment op ons
eigen lichaam en menselijke soort,
ons niet afgescheiden houdt
van de fouten die kunnen ontstaan.

Als we dnatechnologie vinden
die ons spreekwoordelijk onsterfelijk
en onkwetsbaar maken, we ermee

het paard van troje binnenhalen,
als na de volgende generatie
de scherpe randjes ervan
duidelijk worden.

De dna-belofte van onsterfelijkheid
ons opzadelen met een basispersoonlijkheid
van gewelddadigheid
en de belofte van regeneratievermogen
ons opzadelt met een zucht naar bloed.

Dna beloftes om artificieel te veranderen
om onze soort te maximaliseren, een
kant hebben die pas bij de volgende
generatie duidelijk worden.

Voor zekerheid, de volgende natuurlijke
generatie, die op natuurlijke wijze
verwekt is.
Priming biologie


In de filosofie, als filosofische premisse,
is het begrip priming, een idee dat
biologische, en psychologisch
een werking heeft dat logisch gezien
niet mogelijk of paradoxaal is.

Het begrip priming is in de
psychologie een interventie
die op meerdere manieren gebruikt
kan worden.

Als priming middel was
het oorspronkelijk om
een mens, man of vrouw,
opnieuw te binden aan
ouders.

Zoals in biologie is
dat ook bij dieren,
de ouder-dieren,
vlak na de geboorte
of de eerste drie jaar
geprimed worden.

Een vast gevoel of idee
bij wie de ouders zijn
en bijna blindelings altijd
juist herkenbaar.

Het primingmiddel
dat biologisch samengesteld is,
kan ook worden gebruikt voor
ondervragingsmethodieken.

Door het middel te geven,
de eerste uren erna,
alle biologische algoritmes
die een mens heeft om
eigen kernovertuigingen
te beschermen, hun omgeving
te beschermen als ze een
verantwoordelijkheid hebben,
waardoor ondervragingen
op een moeiteloze manier
alles bloot leggen.

Het priming middel,
als in een science fiction
film, kan ook worden gebruikt
om bij mensen die bijvoorbeld
activist zijn, een nieuwe
persoonlijkheid te integreren.

Een vrouw die op een planeet,
zich hard maakte voor
burgerrechten, in een regio
waar mijnbouw dwangarbeid was,
en door de autocraat als lange
straf werd opgelegd, door
een priming middel,
een frivool karakter kreeg,
en op een onbekende planeet
werd geplaatst,
met herinneringen, persoonlijkheid
en al.

Een priming middel,
het ouder-idee opniewu plaatsen,
Als ondervraging om beschermings-algoritmes
tijdelijk buiten spel te zetten,
en als het primen van een nieuwe
persoonlijkheid en herinngeringen.
met een bijgaand nieuw leven.
Pineal gland


EEn biologische onderdeel van de hersenen,
de pineal gland of pijnappelklier.


Ze zeggen als het weggesneden wordt,
met precisie dat het ik van de persoon
wordt weggehaald.

Het ikje dat via het denken,
of de wilsinvloed de mens bestuurt.

Dat onderdeel, dat als het weg is,
de persoon peutergeluidjes laat maken
en tot het kinderlijk gedrag
degradeert.

Deze pineal gland
als een mens nooit heeft leren
denken, een soort passief
telepatisch kanaal wordt.

Waar willekeurig informatie
uit een echte of fictieve
werkelijkheid binnen stroomt.

De pineal glad die als een klein
oogje, binne het gezichtsvermogen,
Extra zintuigelijke informatie kan geven.

De ene noemt het hallucinaties,
de andere als extra waarneming.

Onbekend is of zowel hallucinaties
van auditief of visueel hierdoor
worden veroorzaakt.

De informatie die erdoor wordt overgebracht
kan natuurlijk werkelijke of gedachte inhoud
weergeven, onbekend of die gedachte inhoud,
zoals bij telepathie de denkinhoud van
andere in de omgeving of willekeurig
uit de wereld komen.

De pineal gland, soms zelfs gezegd
dat het de informatie van kennis van goed
en kwaad zoals bij de erfzonde en
adam en eva zou stammen.

Een beschrijvend kenmerk,

een extra oogje,
een zilveren spiegel,
de donkere spiegel.

Allerlei benamingen,
Dat het extra informatie
meegeeft aan het waarnemend
bewustzijn, maar onduidelijk
welke plaats het in de werkelijkheid heeft.

Als het van de functie van een ik
een telepatische functie krijgt,
zal beinvloedig van beide kanten
mogelijk zijn,
zoals in een dagdroom maar dan
iemand in werkelijkheid beinvloeden.
Muziek smaak en ziel


De ziel is het centrum van ieders mensenleven,
de ziel die hoort, ziet, en alles gewaar is.
De binding met de werkelijkheid.

De spreuk, dat hoe meer iemand
in de jeugd in de werkelijkheid
is met zijn aanwezigheid,

Te meer iemand een kalm karakter krijgt,
en moeillijkheden meer overwonnen worden
zonder vluchten uit de werkelijkheid zoals
roken, drinken, eten en dergelijke

In de jeugd wordt ook het idee mens,
volgens plato, van flexibel tot
een vast patroon.

Niet altijd merkbaar als vaste
gewoontes, maar wel de benaderwijze
van gedrag in relatie tot het leven.

De ziel die ook door muziek de binding
krijgt met alles eromheen.

Luistert de ziel naar harmonieuze muziek,
krijgt het in het idee mens, in gevoel
en gevoelsleven meer de glans
van harmonie.

Luistert iemand naar muziek
die zich afzet tegen de samenleving,
dan krijgt die persoon ook als het ware
de glans van verzet in de persoonlijkheid
en het karakter.

Muziek als binding met de ziel,
is ook door zelf muziek te beoefenen.
en door die muziek contact te krijgen
tussen ziel en werkelijkheid.

De meest eenvoudige methode is
dus de muzieksmaak veranderen,
of langzaam ombuigen.

Door als het ware, de muziekliefhebber
soms kalme of moderne kalme muziek
te laten luisteren.

Waardoor ook het gevoelsleven
verandert.

De argumentatie dat muziek
een persoonlijke smaak is,
klopt wel, maar in de jeugd
nemen kinderen of tieners
het even gemakkelijk over,
als dat ze een andere smaak kiezen.

Als tieners zich tegen ouders afzetten,
kan je met gemak goede vrienden naar
voren brengen, en ze ene legitieme
stabiele punt geven.

Van zware muziek tot lichte muziek,
is afhankelijk van zowel
hoe vaak iemand luistert,
als wanneer.

En zo makkelijk als iemand
zich door muziek afzet tegen
de samenleving,
zo makkelijk is het om dat
weer anders te richten.

Het idee muziek, als invloed
op de persoonlijkheid,
en in de jeugd het idee
mens volgens plato kan veranderen.
Cortigone


We kennen de technologie
om bouwstenen en het bouwplan
in dna-letters te weergeven.

Dna met vier letters die tesamen
een code kunnen vormen,
met de ingewikkelde bouwplan
die een heel lichaam tot
volwassenheid kan bouwen,
en omzet in werkelijkheid.

Om dna te veranderen zit
in het lichaam drie sleutel
posities die bewaakt dat
ze geen schade toebrengen
en eigenlijk alleen
natuurlijke selectie, verandering
kan toestaan.

Deze drie vormen van bewaking,
vormen de basis dat leven
leven blijft en geen spottoneel
wordt van vreemde vormen.

Anders zonder die drie,
zou de ene mens licht geven
de tweede zou standaard vijfduizend kilo
kunnen tillen,
en een derde springt de lucht in
om te zweven.

Deze drie bewakingsvormen,
om wetenschappelijke verandering
van dna mogelijk te maken,
worden tijdelijk teruggehouden,
tegengehouden door een stof die
cortigone heet.

Een stof die bij toediening,
twaalf uur, de bewaking van dna
platlegt waardoor een inceptie
met nieuw dna slaagt.

De inceptie met nieuw dna,
vereist wel een levende
code van dna, immers alleen
levendhoudende dna schenkt
de dna-ontvanger er voordeel van.

Beschouw je het als een computerprogramma,
verander je een primaire regel
dan werkt het hele programma niet meer,

verander je code die eigenlijk geen
echte toevoeging heeft maar of controlecode
is of voor de goede weergave,
dan kan een vergelijkende dnacode
de ontvanger niet wezenlijk schaden.

Bij niet levend dna, kan of de reproductie
mogelijkheid stil komen te liggen,
kan door dna-ziekte het organisme zo
schaden dat het sterft, of
door dna-verandering over te gaan
op andere wezens.

De stof cortigone, is nog niet ontdekt,
en een formule is ook niet te geven,
immers een biologische levende stof
ontstaat uit nagebootste
natuurlijk omstandigheden.
en het proces of procede is belangrijk.
Cultuur


Onderdeel van het leven is het meedoen
en aansturen van Cultuur.

Cultuur is alles dat mensen doen,
niet om beloond te worden, immers werk,
Maar dat plezier, gevoel van eigenwaarde
en uitwisseling mogelijk maakt.

De sportclub is een culturele bezigheid,
het koorclubje is een culturele tijd.

Cultuur, is gebonden aan de mens,
immers niet opgedwongen, uit eigen keuze.
en naar voorkeur van de mensen waarbij
het plaatsvindt.

Cultuur kost soms een bijdrage om alle
kosten en middelen te dekken.

Cultuur en religie gaan soms ook
samen als het een kerkelijke wekelijkse
bijeenkomst is.

Cultuur en vrijwilligerswerk kunnen
ook samengaan, denk aan de hulpassistenten
in een ziekenhuis.

Cultuur als constructie om in brede zin
alle mensen een forum te geven om
door interactie en communicatie uit te wisselen.

Cultuur als basis om bij het bij een te komen
een mogelijkheid te geven te praten over
dingen, om dingen samen te doen, en een gezamelijk
doel te beoefenen.

Cultuur als sociale doelstelling,
bij het koor, en sport, makkelijk een praatje maken,
over het leven, over de bezigheid.
Samen sporten, zingen, als vulling van
een dagdeel in het leven.

Sociaal gezien, gezond om te praten
over het eigen leven, zonder afwijzing.
en met de geruststelling dat ieder
die activiteit kiest om in contact te komen.

Omdat cultuur een breed begrip is,
en bezigheden in culturele zin,
geen strenge voorwaarden heeft.
ieder mens die zijn leven wil verrijken
aan cultuur mee kan doen.
en de beginnende sporter,
de hobyyzanger,
de assitent die net komt kijken,
vaak allemaal in een cultuur past.

Sociale vaardigheden,
zijn in cultuur gericht op
vertellen over eigen leven,
praten over de culturele bezigheid,
en je veilig bloot kunnen geven.

Sociale cohesie vindt plaats,
bij werk en cultuur,
bij familie en vrienden,
en sociale verplichtingen.
Naam en Vorm


Een mens is naam en vorm.
De vorm het zichtbare en de naam het hoorbare
en de aanduiding.

Een mens is drie delen vorm en drie delen naam.
De aanduiding is twee delen naam en een deel vorm
het lichaam is twee delen vorm en een deel naam.

Het zichtbare deel is twee delen vorm,
en een aanduiding een deel naam.

Door het ene deel naam, is de vorm
in tijd zichtbaar als bewegend,
als afzonderlijk van andere vormen.

Door de twee delen naam en een deel vorm,
is de twee delen de hele geschiedenis,
de benoemde eigenschappen en de aanduiding
in de tijd.

De twee delen naam zijn de beschrijving,
en de deel vorm is de aanduiding in tijd
en plaats.

Drie delen naam, waarvan een deel aan de vorm
gekoppeld
en drie delen vorm, waarvan een dee aan de naam
gekoppeld

Het deel naam aan de vorm om beweging,
doel, actie en taak te benoemen.

Het deel vorm in de naam om het zichtbare
te omschrijven.

Volgens spiritualiteit is een mens
naam en vorm, en beide dus aan elkaar
gekoppeld, en in elkaar versmolten.

Zowel de naam als de vorm zijn
bij geboorte al bepaald, en vastgelegd,
zoals een zaadje altijd de zelfde vorm
plant krijgt, en zelfs door weeer en wind
toch opgroeit met dezelfde kenmerken.
Biologische Herstel


Iedereen kent wel de regenboog
als kleurncombinatie in de lucht
als het regent en de zon schijnt.

Als de regenboog, ons oog bereikt,
dan ervaren wij een gevoel van verwondering.

Zoals wij weten dat met een laser
een holte gemaakt kan worden.

Door licht cellen wegbranden
die zowel zacht als hard kunnen zijn.

Op aarde ligt onder al het bestaande
een veld dat onzichtbaar is en alles
voedt met niet alleen zonlicht maar
ook zonlicht zijn waarde geeft.

Immers een ontvanger heeft twee delen
nodig om te kunnen bestaan.

Een ontvanger met zowel de aansturende
en de gevoelige kant.

Als wij deze laag willen aansporen,
bijvoorbeeld lichaamstissue genezen,
dan hebben we aan licht niet genoeg
maar moet ook de lichtgevoeligheid er zijn.

Van de kleuren uit de regenboog is bekend
dat deze wel licht geven maar de laag
onder de ontvanger deze niet kan omzetten.

zou deze laag onder de ontvanger goed werken
zou door het licht van de regenboog
al het dierlijke leven, ook het menselijk leven
alle verwondingen zowel uiterlijk als innerlijk,
kunnen genezen.

De regenboog als tweezijdig medium om
leven te genezen.
Pathogen therapie


Een pathogen is een gekweekt virus dat met
grote zekerheid een bepaalde uitwerking heeft.

Een pathogen werkt in op de dna-informatie
die in het hele lichaam de basis vormt.

Een pathogen kan een kleiner of groter
of een verzameldeel aanpassen zonder
dat er schade optreedt.

Een pathogen, wordt samengesteld uit
onder andere levend materiaal.

Een griepvirus kan bijvoorbeeld
met grote zekerheid een bepaald
percentage aanvatten.

Door een griepvirus te manipuleren
kan een Pathogen met een bepaalde
werking worden gecreerd.

Zo kan er een pathogen zijn
om van blond bruin haar te krijgen.

Een pathogen om bruine tot grijze
ogen te maken.

Een pathogen die lichamelijke zwaktes
tegen gaat, spierziektes die
door therapie genezen.

Hersenaandoeningen die kunnen
genezen onder andere
psychiatrische symptomen
die in de hersen zijn
bepaald, dus niet in de geest.

Een pathogen, is met
technologie al toeganklijk
in de ontwerpfase.
Agnieten


Er is ook een technologie die gebruik maakt
van zowel kloon-tech en de rapid-grow tech.

Kloon-tech is bekend en kan van een dna-sample
van een kind of volwassene, een nieuw
lichaam voortbrengen als het wordt ingebracht
bij een ei-cel.

Een dna sample voor kloontech is natuurlijk
bij hoe jonger afgenomen meer succesvol
omdat door leeftijd kleine schade ontstaat
bij dna.

Kloon-tech kan dus door dna in te brengen
in een eicel en zaadcel een identieke
persoon of levend wezen voortbrengen.

rapid-grow tech,
is in tegenstelling tot normale groei
van baby tot volwassene met groeifases
een technologie die in korte tijd
een volwassen lichaam kan voortbrengen

Dit volwassen lichaam is zijn groei al
voorbij, en kan dus niet nog meer
uitgroeien tot een doel-grootte.

de rapid-grow tech kan dus,
een volwassen lichaam
voort laten komen,
uit een dna sample.

Door kloon-tech,
kan een persoon dna
geven voor een identieke kopie

en door rapid-grow tech
kan de persoon binnen korte tijd,
enkele maanden een
volwassen kopie van zichzelf verkrijgen.

De technologie die beiden benut,
kloon-tech en rapid-grow tech
wordt in de volksmond agnieten genoemd.
Pre en Re-combinatie dna


Zowel pre-combination and re-combination zijn
begrippen in de biologie.

Het ene betekents de dna-combinatie,
die voor het inbrengen en wijzigen bestaat.

De theorie gaat ervanuit dat
een dna-complete string
die een levend wezen tot leven
brengt en kenmerken geeft,
bij de volgende natuurlijke selectie
zijn vorm krijgt na de alteratie
op natuurlijk niveau.

Het voordeel ten opzichte van klonen
is dat de dna-string geen zwakheden heeft.
immers de natuurlijke selectie haalt
onderdelen zonder belangrijke waarde eruit.

Pre-combinatie dna is dus de totale
string die een levend wezen vormt
waar alle gewijzigde kenmerken in voorkomen.

Na de inbreng en natuurlijk selectie
wordt het re-combinatie
De natuurlijke selectie bijna altijd
dna combineert en delen achterstelt.

Waarbij dna bij natuurlijke selectie
een beetje de beste kenmerken overleven
dat ook de basis is van andere vormen
van dna-manipulatie.

Door pre-combinatie precies
vorm te geven, kan ook de
re-combinatie dna precies
worden voorspelt.
Chirugie met photons


Een kruising tussen een laser
en een photonenstraler.

Wij kennen wel de laser die met
een eenpuntige straal van een frequency.
als het ware de oneindige rechte lijn
gaat.

Een photonenstraler is een midden
tussen enkele photonen bursts,
en de overloading die
ze met elkaar raakt en een klein
gebiedje door photon-emissie
weghaalt.

Een laser kan een doel aanduiden
door een kleine visuele kring.

En de photonenstraler
die als bursts, het doel raakt
en door de photonen fusie
massa kan laten verdwijnen
of vaporiseert.

Bij photononbursts
verdwijnen water of oxidegebaseerd
weefsel en vaporiseert
metaalgebaseerde materie.

Door dit soort technologie
te gebruiken voor wetenschap,
medische wetenschap.

Kan een deel van de operaties zonder
grote permanente inbreuk gedaan worden.

Door van geleide chirurgie gebruik
te maken, en deze vorm van
operatie methodes toe te passen

kan een groot deel van de
post-operationele zorg naar beneden
geschaald worden.
Spinnen web


Wij kennen de dieren die op aarde
rondlopen, van insecten, zoogdieren
tot leven in het water.

Sommige insecten, verwondering
wakker maken als hun daden
in het licht zichtbaar worden.

Een spin die met een paar pootjes
een web bouwt dat geometrisch klopt.

De mieren die als een volkje allemaal
eensgezind de paden lopen.

En de leeuw de koning der dieren
die met zijn gebrul tot ver te horen is.

Als het internet dat op een web lijkt,
en de hele wereld laat communiceren
met elkaar. via informatie maar ook
via spraak, of beeldbellen.

Als de overheid die het web gebruikt om
iedereen te vragen zijn bijdrage aan het land
te leveren

De bouw van het web, enkele tientallen jaren
heeft gekost, en van computer, bedrading
communicatieprotocollen en samenwerking
bestaat.

Zoals het internet op de wereld
zijn er verschillende webvormen mogelijk
van communicatie tussen werelddelen,
tot tussen planeten, zonnestelsels
via informatie
Maar ook de reispaden die schepen
en wezens tot verre afstand kan sturen
en bij de bron, tot de bestemming
zonder schade aankomt.

De reispaden die van een zenuwstelsel
in de ruimte gebruik maakt, en
bij gebruik altijd functioneert.

Communicatie en reizen,
tot in de verre ruimte.
Door een onbekende technologie
Cel-cohesie


In de biologie is de celdeling een belangrijke
factor om een lichaam van een cel tot
een organisme te groeien.

Al deze cellen een basis-formatie hebben
waardoor ze hetzelfde levende wezen
kunnen bouwen of groeien waar ze ooku
uit voor komen.

Alle cellen die delen, kunnen daarop
weer delen totdat de bioogische
programmering zegt dat ze volledig zijn.

Als cellen buiten de formering om delen
dan worden ze kanker genoemd en
is de celfunctionaliteit minder of afwezig.

In de biologie, als de celdeling succesvol is
kan het organisme de volledige functionaliteit
die bij de geboorte erin is gelegd.

Een middel om celdeling tegen te gaan
kan voor de geboorte, een levend wezen
kreupel maken, waardoor het niet meer groeit.

In de chemische biologie zoeken naar
een middel die de celcohesie, of de mate
waarin cellen na gedeeld te zijn
aan elkaar kleven. anders zou het
geen levend wezen kunnen zijn.

Een theoretische middel kan
bij een levend wezen met cellen
die bij mensen en zoogdieren voorkomen
de gehele celcohesie vernietigen.

Waardoor als het ware het wezen binnen
dertig seconden geheel uit elkaar valt.
Hierdoor valt het lichaam binnen dertig seconden
in materie en stof uit elkaar.

Een theoretisch middel immers,
een levend wezen kost jaren om
zijn volwassen vorm te bereiken.
Noodzakelijkheid


Alle wezens in het universum,
hebben hun leven, hun levensgang
en het doel van hun bestaan.

Mensen leven tot de dood hen vind
en hun levenstaak is volbracht.

Mensen worden geboren,
krijgen studie opleiding
en hebben een werkzaam leven
als volwassene.

Mensen kiezen een partner,
en delen hun verlangens
met elkaar.

Een vraag over het leven is
een antwoord dat al het bestaande
aan noodzakelijkheid wordt gehouden.

Noodzakelijkheid in de betekenis
dat er gevoelens en handelingen
zijn die voor het lichaam en de ziel
dwingend voelen.

Noodzakelijkheid de mens het gevoel
geeft om te eten, om het toilet te bezoeken
en alles dat niet ontweken kan worden
te volgen.

De mens die kiest niet te eten
zal na enkele weken sterven.
Noodzakelijkheid kan niet ontvlucht worden

Als alle wezens hun noodzakelijkheid kennen
zijn ze origineel, zijn ze authentiek
immers ieder wezen van een soort
kent zijn eigen structuur.

Als filosofen vragen over
de demiurg, of de archont die
de schepping falsificeerde
en eigenlijk daardoor niet zeker is
of de schepping zelf dat toestaat
of dat wij er zelfs in leven.

Eerlijk en goed leven de noodzakelijkheid
van de soort kent. en dit geen voorwendsel kan zijn
immers andere soorten hebben hun eigen
vorm van noodzakelijkheid

Deze noodzakelijkheid schenkt ieder
wezen ook de veiligstelling, immers
als eten geen onderdeel meer is,
dan wordt het wezen gedwongen eraan
te voldoen.

Al het leven op aarde
en in het universum kent
deze eigenschap.

De demiurg dus geen
soort kan voorwenden omdat
het zelf ook noodzakelijkheid kent.


Zoals dus de volgende regel ook geldt
Zo het in het klein is, zo is het in het grootLegitiem leven


Al het leven in het universum
is gebonden aan naam en vorm.

Mensen als baby beginnen de levensgang
en door een opvoeding leren ze functioneren
en krijgen ze de betekenis voor de samenleving

Op aarde wij een samenleving hebben
die op de aardoppervlak zowel huis als werk geeft.

Op aarde leven wij,
en van alle bronnen gebruiken
wij om hetzij goede dingen te maken
of processen te beginnen om de aarde
te bewerken.

Zoals dieren in hun habitat,
hun voedsel, hun doel hebben
en van het ene het andere maken
ten einde te leven en de tijd
te voldoen.

Alle dieren die geboren worden
denk aan het konijntje of het hondje
dat bij een kind een leven krijgt.
Men niet vraagt heeft dit hondje
een ziel die ergens vandaan komt.

Bij mensen die geboren worden
vragen wij soms wel als wij
in reincarnatie geloven
waar de ziel vandaan komt.

als ieder mens een ziel heeft,
en die ziel voor het leven
al bestond. en een leven elders had

Men kan dan niet zeggen,
dit leven mag niet bestaan
omdat wij de ziel een oordeel geven.

Zoals een ziel uit afrika,
bij een miljardair een nieuw leven krijgt.
Kan niet gezegd worden, daarom mag dat niet.

Omdat ieder mens geboren wordt,
en opgevoed wordt met taal en wetenschap
wij geen ziel kunnen uitsluiten van
leven.

Zoals in het christendom ze zeggen
de engelen bepalen waar de ziel geboren wordt.

Zoals in het hindoeisme ze zeggen
Karma bepaalt de geboorte.

De filosofische uitspraak.
Al het levende is legitiem
en de geboorte is voor iedere ziel
legitiem.

Als we onze blik uitbreiden naar
het universum, kunnen wij zeggen
als een ziel van ver komt
en geboorte neemt.

Je niet zoals bij de spartanen gewoon was
om zwakke elementen te doden vlak na de geboorte.

Als al het levende dat geboren wordt
legitiem is, betekent dat door
de opvoeding en het lichaam van geboorte
niemand uitgesloten kan worden.

Niemand dus buiten de samenleving kan
of mag komen te staan door welk oordeel
ook, bij geboorte of begin van leven.

Immers al het menselijk leven op aarde
kent de opvoeding met zowel taal als andere
educatie. Dit al het mensenleven deelt
in gelijke mate.
Het idee mens


Zoals een mens geboren wordt en altijd
een menselijke vorm krijgt.

Een vorm die altijd zoveel mogelijk
en de vorm mens en de functie mens heeft

Zoals de mens als hij geboren wordt
van melk leeft en vloeibaar voedsel
en alle mensen na geboorte afhankelijk
zijn van ademen tot in de dood.

Als er geen idee mens zou zijn,
zou iedere geboorte een andere vorm
leveren met een andere functie.

Als het ware is de idee mens die van
ouder op kind overgaat,
van verwekking tot geboorte.

Zoals het idee mens aan de grondslag ligt
van alle mensen, en ze allemaal dezelfde
functionaliteit bezitten.

De functie mens alle kenmerken heeft,
van voedselzoeken, ademen, communicatie
en de intelligentie die bij bijna allen
deze basisfunctionaliteit heeeft.

bovenop de basisfunctionaliteit
heeft de mens de intelligentie
en de voorkeur voor bepaalde thema's

Binnen de mens en zijn functie is het
dat ze kiezen welke kleding, welk voedsel
welke cultuur met overeenkomende kenmerken
met culturele groeperingen.

Zoals de idee mens, zowel de vorm, de naam
de functie inhoudt zo is het ook vooraf bepaald
welke religieuze voorkeur iemand heeft.
Klinkt natuurlijk onterecht of niet juist
maar zoals een baby en kind de moeder of vader
volgt en zich laat vormen en opvoeden
zo is het ook de primaire functie in welke
mate de grondvorm van een aanspreekvorm
of autoriteut volgt.

De idee mens voorziet in deze kenmerken
en draagt ook de kenmerken van voorkeur
zoals een mens een predispositie heeft
voor verslaving, ook voor wettelijke afwijking
Maar ook voor relatie-gedrag.

De functie van relatiegedrag maakt dat
de ene een huwelijk van een lang leven
de andere van wisselende contacten
en een derde die geen gevoelens ontwikkeld heeft
en geen zoektocht heeft.

De idee mens die naast deze kenmerken
ook de denkmodel volgt zoals de ene
in het denken genot zoekt, de andere een heldenrol
en een derde allerlei onderwerpen contempleert.

Zoals het zeker is dat bij een huwelijk
kinderen ontstaan, immers zodra twee bij elkaar
komen, en altijd een uitwisseling komt.

Zo is het zeker dat het idee mens
altijd een mens voortbrengt.

Zo is het zeker dat het idee mens
bij sommigen een religieuze voorkeur geeft
en bij de andere een atheistische voorkeur.

Het idee mens niet alleen een gedachte is
maar een grond vorm die bijna esthetische is.

het idee mens bepaalt hoe kinderen
vorm krijgen van geboorte via opvoeding
tot het volwassen leven.

Het idee mens als een soort oorsprong
is die tot in de verre toekomst
onze ontwikkeling bepaalt.
Onsterfelijkheid


Een beginsel dat van de mens een eeuwig leven maakt
is de factor dat wanneer mensen volwassen worden
de groeikracht zich niet meer richt op het lichaam
maar op reproductie.

Als de mens eeuwig kind zou blijven
zou hij potentieel onsterfelijk zijn.
immers de levenskracht zou als een mens
nooit volwassen wordt zichzelf blijven hernieuwen

De groeikracht van de jeugd kan dan
de mens langer laten leven dan
vijfhonderd jaar.

Bij een ficiteve bevolking kon
de mens zelf kiezen wanneer ze
vna kind tot volwassene werden.

De ene vond het belangrijk op
achtien jaar volwassen te worden
de andere op twee honderd jaar.
En zoals het kind blijven
niet betekent dat je kinds blijft
maar wel zoals een kind zich
spontaan en onbevangen kan voordoen.

Deze bevolking die kon kiezen
wanneer ze volwassen werden
had grote daden op hun naam
immers de zorgen, de last
van het volassen leven kenden
ze grotendeels niet.
Ziekenhuiszorg


In alle tijden is de ziekenverzorging een belangrijk thema
van de zorg van bijna/stervenden tot de zorg
voor klein kinder leed.

In alle tijden wordt er een vorm gezocht die
recht doet aan de samenleving en wat zij
belangrijk vindt.


In alle tijden wordt door de bevolking
min of meer de vorm van ziekenverzorging
rechtvaardig gevonden.

In de ene samenleving is alle zorg
volledig vergoedt,
in de andere samenleving wordt
de gehele kostenpost afgerekend
of de familie of het individu.

Binnen de ziekenverzorging is
er ook een verscheidenheid aan
manieren om te zorgen,
verzorgen en te verplegen.

Het ene ziekenhuis werkt met
vaste krachten die iedere maand
de normale beloning krijgen.
Salaris die iedere maand gelijk is
en niet afhankelijk van randvoorwaarden.

Het andere ziekenhuis berekent alle
zorg voor de clienten per zorg/handeling
en per medewerker, waarbij loon per verrichte
dienst is.

Deze tweede als voorbeeld,
een impopulaire verpleegkundige
wordt gemeden door de clienten
en krijgt dus maaar het halve salaris.

Zoals de zorg in de ene samenleving
volledig vergoedt de meeste mensen
blij maakt, immers anders zouden een hoop
zieken opgegeven worden.

En de zorg in de andere samenleving
het individu telt, en persoonlijk
verantwoordelijk is, misschien zelfs
persoonlijk toerekenbaar als familie
Waarbij de vraag kunnen wij een half jaar
salaris inleveren voor een genezende behandeling
inbreuk maakt op zowel de plannen, de salaris
en onderlinge verhoudingen.

De ziekenhuiszorg dus niet vanzelfsprekend
een collectieve beslissing is,
maar wel bij een collectieve voorziening
de meeste profijt heeft voor de wereld.

Immers een familielid in ziekenhuis zonder
kosten voor de familie, ook hen aan het werk
houdt zonder voortdurende stress en zorgen
over een keuze hetzij leven of dood.
Het derde oog van kennis


Zoals mensen op aarde leven,
en alle dieren en planten hun plek hebben.

Zoals mensen niet allemaal gelijk zijn
en ook hun voorkomen verschilt.

Zoals ieder mens een ander doel heeft,
en wensen op ieder moment weer verschillen.

Zoals mensen hun doel najagen,
of hun doel wensvervulling is,
naastenliefde of een andere bron heeft.

Zoals ieder mens zijn gedachtes heeft
en bij voortduring er een kennisduiding
in zoekt.

Zoals ieder levend wezen een spoor heeft
als je terugkijkt op hun leven.

Zoals al het levende op aarde in
een groot ecosysteem past
en wij net als apen ademen
en voedselzoeken met welke
gradering van intelligentie ook.

Zoals in het hindoeisme
het derde oog misschien wel
bewustzijn is en de voortduring
om het moment te volge een deugd
wordt genoemd

Zo is een verklaring van het derde oog
ook dat het een oog van kennis kan zijn
Die ieder wezen op aarde geleidt met
zijn doel en functie.

De vogels die door het derde oog
duizenden kilometers afleggen
om bij een plaats te komen.

Zoals vissen van het ene halfrond
naar het andere zwemmen om te paren

Zoals dit derde oog van kennis
alles op aarde een kennisgarings-vermogen
geeft en zij die niet van denken afhankelijk zijn
een dagelijkse bron om hun functie te vervulling.

Dit derde oog dat mensen laat sollicteren
bij een functie op hun niveau.

dit derde oog dat mensen zegt de ene groente lekker
te vinden maar de andere niet.

Dit derde oog dat mensen een vriendschap laat kiezen
met een specifiek persoon.

Dit derde oog dat mensen hun inkomen laat
spenderen in de huur of koop van een huis.

Dit derde oog dat ze een computer laat kopen
en spellen of programma's

Dit derde oog van kennis die een heel
leven kan vullen met allerlei bezigheden
doelen, wensen en mogelijkheden.

Dit derde oog van kennis
die informatie geeft om
beslissingen juist te nemen
maar ook mensen anderen
in hun gevoel kan aanvoelen.

Dit derde oog,
dat mensen delen met al het leven
en als een kompas het gehele leven
bij voortduring zowel een doel
als de middelen geeft.

Dit derde oog van kennis
is iets anders dan het denkvermogen
of de geest.

Dit derde oog als onderdeel van
de werkelijkheidservaring en onderdeel
van de beleving in de werkelijkheid
van het lichaam.
RNA Transcriber


Zoals wij in een tijd leven van Corona een virus
die onderzocht wordt en ook vaccines kent.

Corona virus dat griepachtige verschijnselen geeft.
en soms met een klein percentage ergere
verschijnselen geeft.

Een virus zo gebouwd is dat het met zekerheid
een bepaald deel van de bevolking treft.

Zoals wij een vaccin van rna-vector kunnen
maken en ermee als toediening de echte
virusziekte kunnen ontkrachten.

Een vaccin gemaakt van een RNA overdracht
natuurlijk relatief veilig is
omdat het volgens ontwerp het antwoord is
op een virusrange.

Zoals een virus-range alle bron en mutaties
beslaat en als vaccin alle mutaties ook
ongevaarlijk maakt.

Zoals rna al in de moederbuik
de virussen kan overwinnen in eenheid
met de moeder.

Zoals wij weten dat het dna van een mens
in honderd jaar verslijt en leven
van gezondheid brengt tot beperking.

Een manier om het dna dus houdbaar
te houden en maken waardoor relatief gezien
de levenslengte kan worden verlengd
met het dubbele aantal jaar.

Bij jonge babies een rna-opdracht geven
om het dna als code over te dragen aan
een nieuwe vector, en dit bij een aantal
te doen.

Door een combinatie van vijftig rna-vectoren
en er bij mensen 12 grondvormen van
dna-volgorde zijn, als deze grond vorm
overeenkomt met een vector

de beschadigde dna, door een rna-vector
grotendeels herstelt kan worden.

Waardoor de natuurlijke levenslengte
kan worden vergroot.

rna-vectoren als middel om het
leven te verlengen.Levenskracht


Zoals het leven een levenskracht heeft
die het leven voortdrijft en alle doelen
die binnenkomen probeert te verwerkelijken

Zoals het leven soms boven zichzelf uitstijgt.
voorziene gevolgen met bovennatuurlijk oplossingen

Zoals het leven beiden werkelijkheid
en denken heeft.

In de werkelijkheid wij allen een lichaam
hebben waarmee wij het leven vullen met daden

In de werkelijkheid wij beinvloedbaar zijn
met gevoelens die het lichaam als centrum hebben.

Zoals in de werkelijjkheid de mens door de
opvoeding leert tot het volwassen leven
om zelf min of meer zelfstandig een taak
of functie uit te voeren.

Zoals de aarde onder ons aller voeten is
en ons dagelijks het gevoel geeft te staan
op de grond, en daarmee een zekerheid hebben
dat wij op dat moment bestaan.

Zoals op de aarde een laag lucht is die wij
gebruiken om onze handelingen vorm te geven.
Zonder lucht wij zonder genade van de aarde zijn.

In de werkelijkheid ieder een lichaam heeft
met voedsel en voch onderhouden,
en ons beiden geluk en ongeluk toont

Zoals ieder wezen op aarde contact heeft
met moeder aarde, de planeet die als een bol
voortdurend alle wezens volgt.

Zoals ieder wezen op aarde door zwaartekracht
wordt neergedrukt, zo zeker is het dat
de waarnemende kracht van de aarde in gelijke
mate vanuit de grond omhoog stijgt.
en alles bij de aarde kenbaar maakt.

Zoals de aarde een grote bol is
met een vaste kern. moge het metaal
moge het plasma moge het onbekend zijn.

De aarde als een computer processor
of een grote geest alle daden van de oppervlakte
ziet.

En zoals de oude mythe over Gaia zij
al het leven voortdrijft om hun taak te voldoen.
Of het simpele bijen zijn,
een school vissen die synchroon zwemt
of een zwerm vogels die op topsnelheid
rondvliegt.

Zo is het ook dat de mens binnen het
ecosysteem van de aarde zijn plaats inneemt
en soms zelfs zonder er zelf bewust van te zijn
een leven lang zoekt en vindt.

De Aarde als Gaia de mens en zijn mensheid voorziet
van een plaats beiden met een woning, met een werkzaamheid
en ook met voedsel.

De aarde die als een bol zijn eigen lichaam heeft
maar ook als een bol contact heeft met al het bestaande
en door zijn bol communiceert en ons gevoel ingeeft.

Gevoel dat rijker is dan het denken ooit kan zijn.
immers denken heeft als grond het bekende en kan
door samenstellingen dit vormen tot een nieuwe gedachte

Gevoel ook nieuwe betekenissen kan brengen zonder
gebonden te zijn aan opvoeding of logica.
Vrede en tevreden


Zoals het leven ieder moment weer zoekt naar
een doel, dat of geluk, of succes of roem is.

zoals het leven ieder moment zoekt.
Van een relatie kinderen of een betere baan.

Zoals het leven ieder moment voor ieder wezen
zich ontvouwt en voortdrijft.

Soms mensen vragen wanneer is het de zoektocht voorbij.
En waarom zoek ik.

De vraag niet is of zoeken niet goed is,
of als heteeuwig doorgaat ons als een marionet vasthoudt.

De vraag vanaf de kinderleeftijd is,
als ik gelukkig ben, heb ik dan een plicht
die mij weghoudt van het geluk.

De spreuk.
Als je zelf tevreden bent,
heb je alle doelen voor dat moment behaalt.

Als voor eensamenleving wereldvrede belangrijk is.
Dan is voor ieder wezen dat gelukkig is
dat doel al behaald.

Immers mensen die iets verkeerd doen,
niet tevreden zijn omdat ze er steeds aan denken

Immers als mensen geen eten hebben
geen baan of geen levensonderhoud
ze niet tevreden zijn, immers een van
de zes basisbehoeften niet vervuld zijn.

Immers het gevoel dat je tevreden bent,
veel meer betekenis heeft dan er soms aan
gegeven wordt.

En tevreden een persoonlijk gevoel is
wat in lijn is met wereldvrede.
Mensenrechten


Als onderdeel van het ecosysteem hebben bij theorie alle
wezens op aarde bewustzijn, de ziel, de vaardigheid
van leed en geluk.

Daarnaast hebben ze een instinct en een intuitie
die hun handelingen bepaalt.

Mensen als onderdeel van het leven op aarde
hebben een ziel de mogelijkheid van
waarnemen maar ook wensen najagen,
een ideal of een levensdoel.

Soms wordt gevraagd als ze geen ziel
zouden hebben mag je ze dan zonder
rechten vervolgen of schaden.

Zoals iemand in de politiek zei
we hebben het over mensenrechten
en niet over rechten van de ziel.

Dat betekent dat ieder mens op aarde
zonder uitsluiting rechten heeft.
zonder de vraag hebben ze bewustzijn
leven ze wel echt of zijn het domme
lichamen.

Mensenrechten zoals door sommige filosofen
vastgelegd en ook in politieke boeken staat
zijn het verbod van moreel of onethisch kwaad
en het verbod op marteling of pijnprikkels
als onderdeel van onderzoek.

De mensenrechten die ieder mens hoort
te hebben, los van vragen over het wel
of niet hebben van een ziel.

Mensenrechten die gebonden zijn
aan het voorkomen van mens en mensachtige
kenmerken.

Naast deze vraag over mensenrechten
is het logisch en in het verlengde over
de vraag van dierenrechten.
Leven met het Hart


In de jeugd begint men met leven
en leert men op school allerlei onderwerpen
die voor de samenleving belangrijk zijn.

Van geschiedenis tot rekenen en van taal
tot cultuur.

In de jeugd leert men ook of men alles doet
door denken, met het hart of spontaan.

Vaak als kinderen spontaan zijn worden ze
gewaarschuwd, dit en dat mag niet.

Als denken de bron van intelligentie wordt
is het later heel moeillijk om het te doorbreken
daarom als men met het hart wil leven het vaak
al in de jeugd een taak wordt.

Met het hart, is men voortdurend in de
werkelijkheid, is men spontaan,
of leeft men met gevoel of intuitie.

Dezelfde uitspraak, als je mij ziet ben je de ziel
als je mij hoort ben je de ziel.

Met hart en ziel leven daarmee een betekenis heeft.
Als je met het hart leeft kent het hart de manier
om alles te leren, zowel op school als door levenservaring.

in het hart, is door aandacht de fucnctie van het denken
en het geheugen al op de juiste manier actief.

Als men met het hart leeft doorleeft en verwerkt men
de gevoelens door eenheid met de werkelijkheid
en hoeft men ze niet later nog te verwerken.

Door het gevoel in het hart vast te houden
en ieder moment als moment te aanvaarden
men langzaam tot een staat van tevredenheid komt.

In het hart wonen alle mensen met elkaar verenigd
en is wat geleerd wordt nooit verloren.

Met het hart leven maakt mensen hartelijk
Met het hart leven verwarmt de maatschappij

Waar het denken altijd voordeel zoekt,
is het hart het belang van de samenleving
en zoekt het eenheid in de totaliteit van
de werkelijkheid of realiteit.

Als met het hart leven een wordt met
de werkelijkheid, zoals het lichaam
het instrument is in de realiteit
men in contact en verbinding komt
met de allerhoogste werkelijkheid.

Waardoor men onderdeel wordt van
een zogenaamd groter geheel.

Vaak als men met het hart leeft men wel
behoefte heeft aan overleg, zekerheid, leiding
of support. en men een religie kiest om door gebed
steeds zekerheid te zoeken, of de leiding om al
in het leven de juiste waarde te schenken.

Door het gevoel in het hart te ervaren
de energie erin blijft en het gevoel van
een volgend moment weer mogelijk maakt.

Door in rustige tijden ook in het hart te leven
ook al lijkt het saai, het hart moeilllijkhe beslissingen
overweegt zonder denken.

Door het hart rust te gunnen het zich herstelt
van indrukken uit het verleden.

Door in het hart te leven men een reele bron heeft.
Bij rampen toch het moment te volgen ook al
in grote angst of pijn, men ook een tijd later
weer tevreden of gelukkig kan zijn als het overwonnen is.

En alles dat in het moment is geweest niet meer in
dezelfde vorm hoeft terug te komen, immers zonder denken
wordt het niet herhaalt.

In het hart wonen alle jedi's en zijn alle heiligen
met elkaar verenigd.

Net als in het hart alle gevoelens al een betekenis kennen
en het niet nodig is ze in de geest een naam te geven.

Net als ze zeggen dat bij intuitie een betekenis ligt
die door niet iedereen wordt begrepen maar toch nuttig is.

Zoals in het hart de wens besloten ligt welke baan
of functie of hoby men wil hebben.
en door die te volgen men ook groeit
al is het soms een touwbrug over een ravijn
als financiele of sociale moeillijkheden
het zwaar maakt om in het hart te blijven.

En men soms een ander pad kiest ten einde
zekerheid te houden,
Verwerken van ervaringen


Soms denken mensen dat hun geest belangrijker is dan het lichaam
of de ziel.

En dat ervaringen die je met je ziel beleeft later
in je denken moet verwerken.

Door de gebeurtenissen in de geest steeds
overnieuw af te spelen, ze het verwerken.

De manier om dan de gebeurtenissen te verwerken
is dan niet door ze mee te maken,
of een keer beleven en dan loslaten
maar door vaker steeds opnieuw te zien
een zogenaamde verwerking.

EEn betere manier van verwerken die
de energie en de waarde in de ziel en het hart
benadrukt, en het niet verloren laat gaan in het denken,

is door zo veel mogelijk alles in het moment te schouwen
en wat niet geschouwd wordt in het denken te pogen
een keer te beleven.

Immers in de werkelijkheid ziet men alles een keer,
of schouwt men alles een keer.

En al het denken de energie van het hart naar
het denkvermogen verplaatst en zelfs
hartherinneringen hun waarde ontneemt.

Door de energie in het hart te houden
en het gevoel schouwend te volgen
ook het lichaam door de energie van de ziel
een stralende voorkomen krijgt.

Dus zoveel mogelijk het hart en ziel leven
en herinneringen in de geest een keer te herbeleven.
Immers doet men dat vaker dan slijt de ziel af
en stompen je zinnen en zintuigen ook af.

Door de energie in het hart te houden
maak je ook ruimte vrij voor nieuwe herinneringen
en stel je je open voor nieuwe gezichtspunten.
hallucinaties


Op de wereldbevolking is er een deel dat kwetsbaarder is voor
aandoeningen in de intelligentie en informatieverwerking.

Dit percentage, heeft afwijkingen in de zintuigen,
genoemd hallucinaties.

Heeft afwijkingen in de intelligentie,
genoemd ander gedrag dan in de samenleving passend,

En afwijkend in de informatieverwerking,
genoemd hoogsensitief of hoogbegaafd.

Het deel dat hallucinaties heeft,
ervaart de werkelijkheid, met
alle inhoud die via de zintuigen komt
maar heeft onverklaarbaar extra waarneming
die als zijnde via de zintuigen binnenkomt
en herkent wordt als een werkelijkheidservaring.

Deze hallucinaties, liggen dus boven of in
de ervaring van de werkelijkheid,
In tegenstelling tot de gedachten inhoud
die duidelijk uit de geest of het denkvermogen komt.

De inhouden van de geest en gedachten
zijn voor mensen zelf naar believen
op te roepen, noem het geheugen
fantasie, denken over en het kenvermogen.

De hallucinaties die als uit de werkelijkheid
komen, in of boven de ervaring ervan liggen
hebben de grond in de fysieke hersenen
waarbij ze dus net als ogen oren
en andere zintuigen uit het lichaam komen
het lichaam in de werkelijkheid.

DE hallucinaties kunnen via alle
andere zintuigen komen.
via de ogen, visuele hallucinaties,
via de oren, auditieve hallucinaties,
en lichamelijk gevoel, tactiele hallucinaties.

Zoals hallucinaties in de werkelijkheids
evaring liggen, hebben ze een toegevoegde
betekenis, een toegevoegde betekenislaag.

Iedereen die hallucinaties ervaart,
kent er een betekenis aan toe.

Zowel nuttig, leed of zonder waarde.

Hallucinaties die nuttig zijn,
worden soms intuitie genoemd,
of aanvoelen en dergelijke.

Hallucinaties die leed als werking hebben,
kunnen bij een psychotisch persoon diegene uitschelden
of dingen zeggen die als leed ervaren worden.

Hallucinaties zonder waarde
tonen of geven inhoud weer die voor
de persoon die ze ervaart niet nuttig
zijn maar ook geen leed.

Hallucinaties die de grond in de werkelijkheids
ervaring hebben, die vanuit een deel van de fysieke hersenen komen
kunnen van uit de jeugd een bepaalde afwijking krijgen.

Het gebruik van bedwelmende middelen
drugs, alcohol, roken en dergelijke
kunnen dit centrum in de hersenen een afwijking
geven. immers in de jeugd groeit alles.

Als iemand in de jeugd gezond blijft,
heeft dit orgaan een gezonde werking
die als een soort intuitie,
zowel een aanvoelende en informatieverwerkings
doel heeft.

Intuitie die net als de geest,
informatie herkennen, duiden, en verwerken
in een gewenste handeling of handelingreeks.

Zoals deze hallucinaties als een natuurlijke
vermogen in het fysieke brein liggen,
hebben een verscheidenheid van mensen
er een diverse ervaring van maar ook
een diverse naamgeving of duiding
voor wat dit betekent.Per codex naturas & Angelo vito traversi


Bastiaan Site Map