Blessed a good man blessing others
Brahman
Earth appointed to Brahma and Gayatri


Inhoudsopgave:

Virus by design
Healing projection
Dna alteration
Orgaan wortelstok
Levenselixer
Salamander
Geluid als emotie-interventie
Vision personality treats
Slaap het rijk der dromenden
EdgeX, geheelonthouder
Een binnentuintje
Dna Wonderen
Priming biologie
Pineal Gland
Muziek smaak en ziel
Cortigone
Cultuur
Naam en Vorm
Biologisch herstel
Pathogen therapie
Agnieten
Pre- en Re-combinatie dna
Laser-photon chirurgie
Spinnenweb
Cel-cohesie
Noodzakelijkheid
Legitiem leven
Het idee mens
Onsterfelijkheid
Ziekenhuis zorg
Het derde oog van kennis
RNA Transcriber
Levenskracht
Vrede en tevreden
Mensenrechten
Leven met het hart
verwerken van ervaringen
Hallucinaties
Expertise beproeving
Tijd reizen
Programma en leven
levenslessen
Wetenschap van het denken
De beproevingen van het leven
Blue scheme, basic health & functionality
Health symbol
Zelfweergave
De Bodhi-boom
Ethiek en wetenschap
Emotioneel centreren
Hersenhelften, links en rechts
Etherische voedingsmiddelen
Psychische vorming
Sublimatie in levensdoel
Methodisch taalgebruik
Herkenning van en klik
Periode duiding
Cynethose
Shicon symbolen
Boeddha
Schema therapie
Medische dienst
Verbale vaardigheid
Graden-systeem
Zondeval
Vormgeving mens
Levensmotivatie
Lichaam
Pijnbeleving
Levens sprong
Creational Architects
De vier schikgodinnen
Denken en geestruimte
Intentie schema's
Eerlijkheids principe
Oordeel schema's
Leven en vervulling
Handelings schema
ingradus en baanverplichting
Regulatuur intelligente binding
eye of understanding
Antigone
Anticrotie
Het leven als plicht of wens
Timewaves
Eigendomsrecht
Anta Loggia
Gevoelsbeleving
Creatieve kracht
Gevoelslagen karakter en intellect
Hartelijke grondhouding
Therapie
Dubbelfunctie
Hallucinaties hersenvirus
counselor
Muziek en Film
Contemplatie en Beschouwing
Instinct en Intuitie
Globale ondersteuning
Leven als overgave
Rich and famous
Grapjes
Idoolfunctie
Opvoedschema's
Religie Schema
Eigenwaarde Schema
Gedachten ankerVirus by design

Het laboratorium van dna


Zoals wij soms een griep virus krijgen,
en na enkele weken weer gezond zijn.

Zoals een virus soms een incubatietijd heeft,
en na een week pas ontdekt wordt.

Zoals een griepvirus muteert en
op een nieuwe manier weer opduikt.

Zoals Corona, een virus,
twee weken heeft, en koorts
en andere klachten geeft.

Zoals virussen een manier zijn
om een volk een tijd van
moeilllijkheid heeft.

Een virus uit drie delen bestaat.
de eerste de tijd en de manier
waarop het van de ene tot
de andere wordt overgedragen

De tweede de mate waarin mensen
vatbaar zijn. het ene virus
krijgt 15 procent van de mensen
de ziekte, met verschijnselen,
en en de andere 80 procent wordt
niet geraakt.

En de derde, het virus de werking
heeft waarmee het optreedt.

een simpelen griepvirus geen
grote uitwerking heeft op
een mens,

en een ander virus dodelijk
kan zijn.

Virus by design,
kan in een fictief laboratorium
een virus ontworpen worden
die met precisie die
drie kenmerken kan wijzigen.

Waarbij zelfs het virus aangepast
kan worden, om te bewijzen of
het levensvatbaar is.

Een test virus geeft dan
een gewone verkoudheid,
en geen echte schade.

En een virus die
wel schade doet,
kan ontworpen worden
om die drie eigenschappen
te maximaliseren.

Waardoor het een biologische
manier wordt om een bevolking
te beinvloeden.
Healing projection

Aan de rand van het ravijn


Healing projection gaat over het gebruik
van frequente straling die mogelijk
de manier van genezen in een normaal
lichaam kan versnellen, oplossen
en wijzigen.

Een wond geneest, voor een mens op
een eenduidigr wijze.

Een binnenhuidse verwonding soms
door uiterlijke oorzaak
nooit geneest.

Zoals UV straling de dnaprofielen
beschadigt.
Zoals Infrarood door warmte
een goede invloed heeft

Zoals je met geluid nierstenen
oplost.

Zo is er frequente straling
die gebrukt kan worden
en de wondgenezing binnen een
dag kan laten volmaken.

En een binnenlichamelijk
verwonding of afwijking
ook binnen drie dagen
kan genezen.

Frequente straling,
die nog niet ontdekt is.
Dna alteratie


Dna alteratie
door mitrochondriaal dna te verwerken,
tot een DNA- Base, of gegevensverzameling
en daarin een unieke top versie van te maken,

Waarmee een algemene goede dna volgorde bestaat,
die bij uitkruisen met ieder mens
bij het afknippen van telomeren
en het gebruiken van een virus
om het toe te dienen.

De ouderdom vertraagt kan worden
en een mens theoretisch vijfhonderd
jaar oud kan worden,
en tot vierhonderdvijftig jaar
zonder schade kan leven.

Zoals we bij oude mensen zien,
dat de laatste vier jaar
gemiddeld schade optreedt.
onder andere soms kanker.

Door dna-alteratie,
de mens langer kan leven.

en door een mitrochondiraal basis
substituut te gebruiken,
dat de meest levensvatbare
delen ervan op een bestaand
dnaprofiel geplaatst kan worden

En het gebruik van een virus
snel en goedkoop is.
Orgaanwortelstok


Wortelstokken in de geneeskunde zijn de
basiscellen van een menselijk orgaan,
die meestal een kleine structuur
bevatten die een nieuw orgaan
in zijn totaal kunnen vormen.

Bij babies, en ongeborenen
zorgen de wortelstokken
voor alle organen en structuren
in een lichaam.

Zou je een wortelstok afzonderen
en opkweken zou je een nieuw
orgaan kunnen krijgen in een korte
groeitijd.

Om deze wortelstokken te verkrijgen
is het een zoektocht in het
lichaam. en het afzonderen
een chirugische precisie vraagt
een oppervlak van twee milimeter
groot.

Wortelstokken in lagere beschavingen,
een methode om geld te vangen
voor het vinden en verkopen ervan.

Een wortelstok, een twee milimeter
groot, kan dus afhankelijk van de plaats
uit het donorlichaam, een nieuw
orgaan laten groeien, natuurlijk
bij kweekomstandigheden,
of nagebootste natuurlijke omstandigheden
Levenselixer


Het levenselixer, om te vinden
een zoektocht over planeet aarde is

Het levenselixer een chemische organische
substantie is die door de aarde zelf,
en een reeks bacterien en kleine diertjes
wordt gevormd.

Het levenselixer om te beschrijven,
het lichaam dat het inneemt herinnert
aan de status quo van achtien jarige leeftijd.

Een lichaam van achtien jaar,
nog geen dna schade, bij goede
jeugd geen orgaanschade en
hersenen die nog veelzijdig zijn.

Het levenselixer het lichaam
biologische terugbrengt naar
achtien jaar oud, met de gezondheid
en de celsamenwerking van die
leeftijd.

Dit levenselixer naast het
terugbrengen tot een jeugdige
leeftijd, ook alle gifstoffen
afzettingen en schade
afvoert en herstelt.

Het levenselixer een stof
is die na zijn werkzaamheid
zelf ook uitgeblust is.
dus eenmaal te gebruiken.

Het levenselixer,
vaak gebruikt wordt
door mensen van blauw bloed,
en vaak meerdere keren
bij een leeftijd van
rond de zeventig.

Dit levenselixer,
een organische samenstelling
die de jeugdgezondheid herstelt.

De levenservaring en
methodieken blijven wel
behouden.
Salamander


Er is een levensmethode,
een manipulatie van een dier.

Een salamander die door wijziging
een grootte krijgt van tien tot twintig meter.
en een wijziging of in interne onderdelen
of in een orgaan die zwaartekracht
overwint.

Hetzij het een of het ander
is het een vlieg-wwezen
dat door de lucht,
enkele tienduizenden kilometers
kan afleggen. niet op brandstof
maar natuurlijke voeding.

Ik zag de salamander door de
wolken vliegen, een bestemming
tegemoet.

De vraag waarom een salamander is
vanwege een vermogen dat in natuurlijk
staat niet actief is maar door training
het wel wordt.Geluid


Als mensen door bijvoorbeeld een zware missie
niet meer in het leven geloven.

Door tegenslag, rampspoed of oorzaken van
buitenaf niet meer verder willen.

Er is een methode van geluid,
een reeks tonen, intonaties, frequenties
die bij grote precisie een mens
weer in zijn natuurlijke staat
emotioneel kunnen herstellen.

Zoals normale muziek een gevoel
oproept, en mensen hun lievelingsmuziek
hebben.

Zo is er een wetenschappelijke methode
om met behulp van melodie
wetenschappelijk uitgezocht,

een mens emotioneel te genezen.
en om een emotionele afwijking
op te lossen.

Zoals een mens een persoonlijkheid heeft,
zo heeft een mens ook een
emotionele vorm die
in het lichaam is gevestigd.

Een bepaalde melodie zou
ook afwijkingen in gedrag,
als die de maatschappij
zouden schaden kunnen oplossen

Een melodie die zoals
een bestralig, de emoties
leiden, reguleren en
door purposetraining kunnen
genezen.

Een wetenschappelijke methode,
die zelfs een diepere uitwerking
hebben dan gedachtetraining
kan bewerken.

Immers gedachten vereisen
voortdurende inspanning,
terwijl gevoelens
optreden.

De melodien die erbij horen
zijn een wetenschappelijke
analyse waardig.
Vision


Door visie kan men constructen in het denken,
buiten het denken om, tot een vorm van
eenheid brengen.

Een technologie die berust op beide
de kleur, de geometrie en de volgorde.

Een simpele variant is emdr,
dat alleen met een lichtvlek die
van plaats verandert voor de ogen
werkt.

De nieuwe vorm gaat via een
vr bril, immers volledig zicht
moet benut worden.

Door een ingewikkelde vorm
van compositie met beide
kleur, geometrie en
tijdsduur dat de onbewuste
gedachten in totale zin
tot een oplossing komen

Ook aandoeningen die
mentaal gevestigd zijn
kunnen er met twee behandelingen
van twee uur mee worden
hersteld.

Door visie te gebruiken,
dat afwijkende persoonlijkheden
ook tot een basis persoonlijkheid
kunnen worden teruggebracht.

Zoals wij weten dat TV
en streaming media met
kleursfeer werken
en met verbale quicknotes
en daardoor een mens kunnen
primen op een onderwerp.
Door geometrie je vermijdt
om vormen zoals mensen, dieren
of objecten te primen.
Slaap


Op aarde, 's nachts zonder zonlicht
gaan alle wezens slapen.

De mensen in een bed, met een deken,
sprei, dekbed of laken,
en verwachten de volgende
dag weer wakker te worden.

Opgefrist en hersteld van
de inspanningen van de vorige dag.

Het lichaam 's nachts zelf
alle schade herstelt,
en energie bijlaadt en naar
alle cellen stuurt.

De mens die onder een warme
deken slaapt,
en behagelijk in slaap valt.


Terwijl het lichaam uitrust
heeft de ziel allerlei
aanschouwingen van uiteenlopende
gebeurtenissen en situaties.

De ziel die 's nachts alles beleeft,
noem ik de nachtziel.
een nachtziel, zonder vaststaande vorm
overal meekijkt, immers
is het echt of fictief.
is het onbestaand of gekoppeld
aan echt leven.

De nachtziel, die zonder vaste vorm
zijn werk doet, dus ook in de jeugd
geen opvoeding gehad heeft,
dus goed en kwaad geen argument zijn

De nachtziel die in het rijk der slaap
het rijk der dromenden bijzondere
dingen kan aanschouwen.

Wijze en heilige boeken die
een glimp van een hogere wereld.


Deze nachtziel, een engels woord
een sleeper. Omdat ze 's nachts
allerlei situaties onder ogen krijgen
en 's ochtends alles vergeten
achter een sluier die door daglicht
weer de ziel zijn instrument
uitgerust geeft.
Videofilm


Biologische gezien,
is de mens met emotie begiftigd,
en emotie benoemd tot gevoelens.

Zoals de mens zich in normale
zin laten beinvloeden door
allerlei dingen van buitenaf.

Een verlies van een geliefde,
een nieuwe baan,
een kans uit de loterij.

Bijna iedereen bij bepaalde
gebeurtenissen een van
de normale emotiepaden volgt.

Een emotiepad,
bij verlies, somberheid
gemis en gedachten.

Bij een baan of loterijprijs
blijdschap en plannen
wat ermee te bereiken.

Een emotiepad is een begrip
en heeft analytisch altijd
een bepaalde reeks gebeurtenissen
en acties.

Stel nu in een fictieve wereld
waar ze emotiepaden hebben
uitgezocht en zowel een
emotie pad tot het beste
en het slechtste hebben.

Door het emotiepad van
het slechtste, dat
ethisch ontoelaatbaar is
te verwerken in een videofilm.

En deze videofilm onder voorwaarden
te laten bestaan,

Deze film te huren is,
maar met waarschuwing kan
somberheid veroorzaken.

Hele hoge experts,
of hele rijke mensen
zo'n videofilm kunnen
gebruiken of voor
onderzoeksdoeleinden,
als het een wetenschappelijke
basis heeft.

Of hele rijke mensen het
gebruiken voor voordeel
of eigenbelang.

Stel iemand die de film huurt,
en bij volledig afkijken
een groot bedrag wint.
vergelijkbaar met een loterij.

Zo'n videofilm,
aanspreekt op onderdelen
van de maatschappij,
maar ze koppelt aan onderdelen
in de gedragsleer.

Een deel van de videofilm
gedachtes of gevoelens geeft.
en andere delen aanspreekt
op andere menselijke kanten.

Zo zag ik een videofilm,
zonder te weten waarom,
en na de somberheid,
de prijs werd uitgekeerd.

Een grote prijs,
maar jarenlang
bij iedere bepaalde
gebeurtenis
het gevoel weer wakker werd.
somberheid en desolaatheid.

In de gedragsleer,
of de psychologie,
sociologie.

Zo'n videofilm een kans
om heel rijk te worden,
maar met het trauma
opgeroepen door de preciese
onderdelen in de film,
die net als een doctor,
heel nauwgezet zijn
toegekend of geplaatst.

Zo'n videofilm,
natuurlijk streaming kan zijn,
of zelf alleen maar uit muziek
bestaat.

Sommige van die films,
zodra je een zaadje hebt geplant,
jarenlang in het denken blijft hangen.

Een waarschuwing als zulke
films zouden bestaan,
dat het leed dat erdoor veroorzaakt
wordt, groot kan zijn.
EdgeX geheelonthouder


Een deugd als geheelonthouding,
geen alcohol, geen sigaretten
en geen drugs,
is een deugd die het lichaam
gezondheid geeft,

Een dagelijks goed humeur,
en scherpe intelligentie.

Een deugd als geheelonthouding
in de jeugd, niet favoriet
maar wel de groei sterk
stimuleert.

Schone longen,
schone lever
en scherp gezindheid.

Zodra men de jeugd
te boven is,
en eigen weg mag en
kan kiezen,
is een deugd als deze
een deugd die het leven
verlengt, mogelijk tot
goede ouderdom.

Deze deugd,
die na de jeugd
aangenomen,
het lichaam reinigt,
en een stabiele
dagelijke gang geeft,

Deze deugd heet,
EdgeX. zoals ik
het vroeger heb
horen noemen.

Aansluitend aan deze deugd
in het verlengde
dat je de eerste relatie
met zorg kiest.

een vrouw of man die
je erg lief vindt,
of bewondert,
en een relatie
met de intentie
om die een lange tijd
te laten duren.

Daarbij de eerste omgang
pas na de huwelijksvoltrekking
hebt.

Voordeel hierbij dat je
leert wat liefde en vriendschap
is voordat je je geeft
aan een leven waarbij je
te afhankelijk wordt.

Immers een geliefde waar
je echt van houdt,
soms een tijd op mag
wachten.
Binnen tuintje


Ze zeggen dat in moeillijk tijden
een tuintje door de ttijd heen helpen.

Een binnen tuintje.
een bloemetje, een kruidje
en een planetje met groen.

Een zeggen dat een binnen tuintje
je vrolijk stemt als je water geeft.
en als je er even naar kijkt.

Een binnen tuintje met knoflook
beschermt tegen nare lieden.

Een binnen tuintje met sjalotjes
je longen schoonhoudt
als je binnen verpoost.

Zo kan een binnentuintje
in moeillijke tijden,
een redding in het klein
zijn.

Een binnentuintje.
als knoflook en sjalotje
je kamer fris houden.

Tegen geesten, kwalijke lieden,
en andere vervelende gasten.
DNA wonderen


In een nabije toekomst,
als de technologie beschikbaar komt,
om via dna veranderingen,
niet alleen de kenmerken te vinden
die een leven als actie maximaliseren,
maar ook om onvermoede methodes te krijgen.

Niet alleen sterk en slim,
maar ook regeneratie en genezing
en langer leven methodieken.

Een manier om de persoonlijkheid,
het karakter en de emotie-karakterpaden
te kunnen veranderen.

Het klinkt aantrekkelijk,
maar het experiment op ons
eigen lichaam en menselijke soort,
ons niet afgescheiden houdt
van de fouten die kunnen ontstaan.

Als we dnatechnologie vinden
die ons spreekwoordelijk onsterfelijk
en onkwetsbaar maken, we ermee

het paard van troje binnenhalen,
als na de volgende generatie
de scherpe randjes ervan
duidelijk worden.

De dna-belofte van onsterfelijkheid
ons opzadelen met een basispersoonlijkheid
van gewelddadigheid
en de belofte van regeneratievermogen
ons opzadelt met een zucht naar bloed.

Dna beloftes om artificieel te veranderen
om onze soort te maximaliseren, een
kant hebben die pas bij de volgende
generatie duidelijk worden.

Voor zekerheid, de volgende natuurlijke
generatie, die op natuurlijke wijze
verwekt is.
Priming biologie


In de filosofie, als filosofische premisse,
is het begrip priming, een idee dat
biologische, en psychologisch
een werking heeft dat logisch gezien
niet mogelijk of paradoxaal is.

Het begrip priming is in de
psychologie een interventie
die op meerdere manieren gebruikt
kan worden.

Als priming middel was
het oorspronkelijk om
een mens, man of vrouw,
opnieuw te binden aan
ouders.

Zoals in biologie is
dat ook bij dieren,
de ouder-dieren,
vlak na de geboorte
of de eerste drie jaar
geprimed worden.

Een vast gevoel of idee
bij wie de ouders zijn
en bijna blindelings altijd
juist herkenbaar.

Het primingmiddel
dat biologisch samengesteld is,
kan ook worden gebruikt voor
ondervragingsmethodieken.

Door het middel te geven,
de eerste uren erna,
alle biologische algoritmes
die een mens heeft om
eigen kernovertuigingen
te beschermen, hun omgeving
te beschermen als ze een
verantwoordelijkheid hebben,
waardoor ondervragingen
op een moeiteloze manier
alles bloot leggen.

Het priming middel,
als in een science fiction
film, kan ook worden gebruikt
om bij mensen die bijvoorbeld
activist zijn, een nieuwe
persoonlijkheid te integreren.

Een vrouw die op een planeet,
zich hard maakte voor
burgerrechten, in een regio
waar mijnbouw dwangarbeid was,
en door de autocraat als lange
straf werd opgelegd, door
een priming middel,
een frivool karakter kreeg,
en op een onbekende planeet
werd geplaatst,
met herinneringen, persoonlijkheid
en al.

Een priming middel,
het ouder-idee opniewu plaatsen,
Als ondervraging om beschermings-algoritmes
tijdelijk buiten spel te zetten,
en als het primen van een nieuwe
persoonlijkheid en herinngeringen.
met een bijgaand nieuw leven.
Pineal gland


EEn biologische onderdeel van de hersenen,
de pineal gland of pijnappelklier.


Ze zeggen als het weggesneden wordt,
met precisie dat het ik van de persoon
wordt weggehaald.

Het ikje dat via het denken,
of de wilsinvloed de mens bestuurt.

Dat onderdeel, dat als het weg is,
de persoon peutergeluidjes laat maken
en tot het kinderlijk gedrag
degradeert.

Deze pineal gland
als een mens nooit heeft leren
denken, een soort passief
telepatisch kanaal wordt.

Waar willekeurig informatie
uit een echte of fictieve
werkelijkheid binnen stroomt.

De pineal glad die als een klein
oogje, binne het gezichtsvermogen,
Extra zintuigelijke informatie kan geven.

De ene noemt het hallucinaties,
de andere als extra waarneming.

Onbekend is of zowel hallucinaties
van auditief of visueel hierdoor
worden veroorzaakt.

De informatie die erdoor wordt overgebracht
kan natuurlijk werkelijke of gedachte inhoud
weergeven, onbekend of die gedachte inhoud,
zoals bij telepathie de denkinhoud van
andere in de omgeving of willekeurig
uit de wereld komen.

De pineal gland, soms zelfs gezegd
dat het de informatie van kennis van goed
en kwaad zoals bij de erfzonde en
adam en eva zou stammen.

Een beschrijvend kenmerk,

een extra oogje,
een zilveren spiegel,
de donkere spiegel.

Allerlei benamingen,
Dat het extra informatie
meegeeft aan het waarnemend
bewustzijn, maar onduidelijk
welke plaats het in de werkelijkheid heeft.

Als het van de functie van een ik
een telepatische functie krijgt,
zal beinvloedig van beide kanten
mogelijk zijn,
zoals in een dagdroom maar dan
iemand in werkelijkheid beinvloeden.
Muziek smaak en ziel


De ziel is het centrum van ieders mensenleven,
de ziel die hoort, ziet, en alles gewaar is.
De binding met de werkelijkheid.

De spreuk, dat hoe meer iemand
in de jeugd in de werkelijkheid
is met zijn aanwezigheid,

Te meer iemand een kalm karakter krijgt,
en moeillijkheden meer overwonnen worden
zonder vluchten uit de werkelijkheid zoals
roken, drinken, eten en dergelijke

In de jeugd wordt ook het idee mens,
volgens plato, van flexibel tot
een vast patroon.

Niet altijd merkbaar als vaste
gewoontes, maar wel de benaderwijze
van gedrag in relatie tot het leven.

De ziel die ook door muziek de binding
krijgt met alles eromheen.

Luistert de ziel naar harmonieuze muziek,
krijgt het in het idee mens, in gevoel
en gevoelsleven meer de glans
van harmonie.

Luistert iemand naar muziek
die zich afzet tegen de samenleving,
dan krijgt die persoon ook als het ware
de glans van verzet in de persoonlijkheid
en het karakter.

Muziek als binding met de ziel,
is ook door zelf muziek te beoefenen.
en door die muziek contact te krijgen
tussen ziel en werkelijkheid.

De meest eenvoudige methode is
dus de muzieksmaak veranderen,
of langzaam ombuigen.

Door als het ware, de muziekliefhebber
soms kalme of moderne kalme muziek
te laten luisteren.

Waardoor ook het gevoelsleven
verandert.

De argumentatie dat muziek
een persoonlijke smaak is,
klopt wel, maar in de jeugd
nemen kinderen of tieners
het even gemakkelijk over,
als dat ze een andere smaak kiezen.

Als tieners zich tegen ouders afzetten,
kan je met gemak goede vrienden naar
voren brengen, en ze ene legitieme
stabiele punt geven.

Van zware muziek tot lichte muziek,
is afhankelijk van zowel
hoe vaak iemand luistert,
als wanneer.

En zo makkelijk als iemand
zich door muziek afzet tegen
de samenleving,
zo makkelijk is het om dat
weer anders te richten.

Het idee muziek, als invloed
op de persoonlijkheid,
en in de jeugd het idee
mens volgens plato kan veranderen.
Cortigone


We kennen de technologie
om bouwstenen en het bouwplan
in dna-letters te weergeven.

Dna met vier letters die tesamen
een code kunnen vormen,
met de ingewikkelde bouwplan
die een heel lichaam tot
volwassenheid kan bouwen,
en omzet in werkelijkheid.

Om dna te veranderen zit
in het lichaam drie sleutel
posities die bewaakt dat
ze geen schade toebrengen
en eigenlijk alleen
natuurlijke selectie, verandering
kan toestaan.

Deze drie vormen van bewaking,
vormen de basis dat leven
leven blijft en geen spottoneel
wordt van vreemde vormen.

Anders zonder die drie,
zou de ene mens licht geven
de tweede zou standaard vijfduizend kilo
kunnen tillen,
en een derde springt de lucht in
om te zweven.

Deze drie bewakingsvormen,
om wetenschappelijke verandering
van dna mogelijk te maken,
worden tijdelijk teruggehouden,
tegengehouden door een stof die
cortigone heet.

Een stof die bij toediening,
twaalf uur, de bewaking van dna
platlegt waardoor een inceptie
met nieuw dna slaagt.

De inceptie met nieuw dna,
vereist wel een levende
code van dna, immers alleen
levendhoudende dna schenkt
de dna-ontvanger er voordeel van.

Beschouw je het als een computerprogramma,
verander je een primaire regel
dan werkt het hele programma niet meer,

verander je code die eigenlijk geen
echte toevoeging heeft maar of controlecode
is of voor de goede weergave,
dan kan een vergelijkende dnacode
de ontvanger niet wezenlijk schaden.

Bij niet levend dna, kan of de reproductie
mogelijkheid stil komen te liggen,
kan door dna-ziekte het organisme zo
schaden dat het sterft, of
door dna-verandering over te gaan
op andere wezens.

De stof cortigone, is nog niet ontdekt,
en een formule is ook niet te geven,
immers een biologische levende stof
ontstaat uit nagebootste
natuurlijk omstandigheden.
en het proces of procede is belangrijk.
Cultuur


Onderdeel van het leven is het meedoen
en aansturen van Cultuur.

Cultuur is alles dat mensen doen,
niet om beloond te worden, immers werk,
Maar dat plezier, gevoel van eigenwaarde
en uitwisseling mogelijk maakt.

De sportclub is een culturele bezigheid,
het koorclubje is een culturele tijd.

Cultuur, is gebonden aan de mens,
immers niet opgedwongen, uit eigen keuze.
en naar voorkeur van de mensen waarbij
het plaatsvindt.

Cultuur kost soms een bijdrage om alle
kosten en middelen te dekken.

Cultuur en religie gaan soms ook
samen als het een kerkelijke wekelijkse
bijeenkomst is.

Cultuur en vrijwilligerswerk kunnen
ook samengaan, denk aan de hulpassistenten
in een ziekenhuis.

Cultuur als constructie om in brede zin
alle mensen een forum te geven om
door interactie en communicatie uit te wisselen.

Cultuur als basis om bij het bij een te komen
een mogelijkheid te geven te praten over
dingen, om dingen samen te doen, en een gezamelijk
doel te beoefenen.

Cultuur als sociale doelstelling,
bij het koor, en sport, makkelijk een praatje maken,
over het leven, over de bezigheid.
Samen sporten, zingen, als vulling van
een dagdeel in het leven.

Sociaal gezien, gezond om te praten
over het eigen leven, zonder afwijzing.
en met de geruststelling dat ieder
die activiteit kiest om in contact te komen.

Omdat cultuur een breed begrip is,
en bezigheden in culturele zin,
geen strenge voorwaarden heeft.
ieder mens die zijn leven wil verrijken
aan cultuur mee kan doen.
en de beginnende sporter,
de hobyyzanger,
de assitent die net komt kijken,
vaak allemaal in een cultuur past.

Sociale vaardigheden,
zijn in cultuur gericht op
vertellen over eigen leven,
praten over de culturele bezigheid,
en je veilig bloot kunnen geven.

Sociale cohesie vindt plaats,
bij werk en cultuur,
bij familie en vrienden,
en sociale verplichtingen.
Naam en Vorm


Een mens is naam en vorm.
De vorm het zichtbare en de naam het hoorbare
en de aanduiding.

Een mens is drie delen vorm en drie delen naam.
De aanduiding is twee delen naam en een deel vorm
het lichaam is twee delen vorm en een deel naam.

Het zichtbare deel is twee delen vorm,
en een aanduiding een deel naam.

Door het ene deel naam, is de vorm
in tijd zichtbaar als bewegend,
als afzonderlijk van andere vormen.

Door de twee delen naam en een deel vorm,
is de twee delen de hele geschiedenis,
de benoemde eigenschappen en de aanduiding
in de tijd.

De twee delen naam zijn de beschrijving,
en de deel vorm is de aanduiding in tijd
en plaats.

Drie delen naam, waarvan een deel aan de vorm
gekoppeld
en drie delen vorm, waarvan een dee aan de naam
gekoppeld

Het deel naam aan de vorm om beweging,
doel, actie en taak te benoemen.

Het deel vorm in de naam om het zichtbare
te omschrijven.

Volgens spiritualiteit is een mens
naam en vorm, en beide dus aan elkaar
gekoppeld, en in elkaar versmolten.

Zowel de naam als de vorm zijn
bij geboorte al bepaald, en vastgelegd,
zoals een zaadje altijd de zelfde vorm
plant krijgt, en zelfs door weeer en wind
toch opgroeit met dezelfde kenmerken.
Biologische Herstel


Iedereen kent wel de regenboog
als kleurncombinatie in de lucht
als het regent en de zon schijnt.

Als de regenboog, ons oog bereikt,
dan ervaren wij een gevoel van verwondering.

Zoals wij weten dat met een laser
een holte gemaakt kan worden.

Door licht cellen wegbranden
die zowel zacht als hard kunnen zijn.

Op aarde ligt onder al het bestaande
een veld dat onzichtbaar is en alles
voedt met niet alleen zonlicht maar
ook zonlicht zijn waarde geeft.

Immers een ontvanger heeft twee delen
nodig om te kunnen bestaan.

Een ontvanger met zowel de aansturende
en de gevoelige kant.

Als wij deze laag willen aansporen,
bijvoorbeeld lichaamstissue genezen,
dan hebben we aan licht niet genoeg
maar moet ook de lichtgevoeligheid er zijn.

Van de kleuren uit de regenboog is bekend
dat deze wel licht geven maar de laag
onder de ontvanger deze niet kan omzetten.

zou deze laag onder de ontvanger goed werken
zou door het licht van de regenboog
al het dierlijke leven, ook het menselijk leven
alle verwondingen zowel uiterlijk als innerlijk,
kunnen genezen.

De regenboog als tweezijdig medium om
leven te genezen.
Pathogen therapie


Een pathogen is een gekweekt virus dat met
grote zekerheid een bepaalde uitwerking heeft.

Een pathogen werkt in op de dna-informatie
die in het hele lichaam de basis vormt.

Een pathogen kan een kleiner of groter
of een verzameldeel aanpassen zonder
dat er schade optreedt.

Een pathogen, wordt samengesteld uit
onder andere levend materiaal.

Een griepvirus kan bijvoorbeeld
met grote zekerheid een bepaald
percentage aanvatten.

Door een griepvirus te manipuleren
kan een Pathogen met een bepaalde
werking worden gecreerd.

Zo kan er een pathogen zijn
om van blond bruin haar te krijgen.

Een pathogen om bruine tot grijze
ogen te maken.

Een pathogen die lichamelijke zwaktes
tegen gaat, spierziektes die
door therapie genezen.

Hersenaandoeningen die kunnen
genezen onder andere
psychiatrische symptomen
die in de hersen zijn
bepaald, dus niet in de geest.

Een pathogen, is met
technologie al toeganklijk
in de ontwerpfase.
Agnieten


Er is ook een technologie die gebruik maakt
van zowel kloon-tech en de rapid-grow tech.

Kloon-tech is bekend en kan van een dna-sample
van een kind of volwassene, een nieuw
lichaam voortbrengen als het wordt ingebracht
bij een ei-cel.

Een dna sample voor kloontech is natuurlijk
bij hoe jonger afgenomen meer succesvol
omdat door leeftijd kleine schade ontstaat
bij dna.

Kloon-tech kan dus door dna in te brengen
in een eicel en zaadcel een identieke
persoon of levend wezen voortbrengen.

rapid-grow tech,
is in tegenstelling tot normale groei
van baby tot volwassene met groeifases
een technologie die in korte tijd
een volwassen lichaam kan voortbrengen

Dit volwassen lichaam is zijn groei al
voorbij, en kan dus niet nog meer
uitgroeien tot een doel-grootte.

de rapid-grow tech kan dus,
een volwassen lichaam
voort laten komen,
uit een dna sample.

Door kloon-tech,
kan een persoon dna
geven voor een identieke kopie

en door rapid-grow tech
kan de persoon binnen korte tijd,
enkele maanden een
volwassen kopie van zichzelf verkrijgen.

De technologie die beiden benut,
kloon-tech en rapid-grow tech
wordt in de volksmond agnieten genoemd.
Pre en Re-combinatie dna


Zowel pre-combination and re-combination zijn
begrippen in de biologie.

Het ene betekents de dna-combinatie,
die voor het inbrengen en wijzigen bestaat.

De theorie gaat ervanuit dat
een dna-complete string
die een levend wezen tot leven
brengt en kenmerken geeft,
bij de volgende natuurlijke selectie
zijn vorm krijgt na de alteratie
op natuurlijk niveau.

Het voordeel ten opzichte van klonen
is dat de dna-string geen zwakheden heeft.
immers de natuurlijke selectie haalt
onderdelen zonder belangrijke waarde eruit.

Pre-combinatie dna is dus de totale
string die een levend wezen vormt
waar alle gewijzigde kenmerken in voorkomen.

Na de inbreng en natuurlijk selectie
wordt het re-combinatie
De natuurlijke selectie bijna altijd
dna combineert en delen achterstelt.

Waarbij dna bij natuurlijke selectie
een beetje de beste kenmerken overleven
dat ook de basis is van andere vormen
van dna-manipulatie.

Door pre-combinatie precies
vorm te geven, kan ook de
re-combinatie dna precies
worden voorspelt.
Chirugie met photons


Een kruising tussen een laser
en een photonenstraler.

Wij kennen wel de laser die met
een eenpuntige straal van een frequency.
als het ware de oneindige rechte lijn
gaat.

Een photonenstraler is een midden
tussen enkele photonen bursts,
en de overloading die
ze met elkaar raakt en een klein
gebiedje door photon-emissie
weghaalt.

Een laser kan een doel aanduiden
door een kleine visuele kring.

En de photonenstraler
die als bursts, het doel raakt
en door de photonen fusie
massa kan laten verdwijnen
of vaporiseert.

Bij photononbursts
verdwijnen water of oxidegebaseerd
weefsel en vaporiseert
metaalgebaseerde materie.

Door dit soort technologie
te gebruiken voor wetenschap,
medische wetenschap.

Kan een deel van de operaties zonder
grote permanente inbreuk gedaan worden.

Door van geleide chirurgie gebruik
te maken, en deze vorm van
operatie methodes toe te passen

kan een groot deel van de
post-operationele zorg naar beneden
geschaald worden.
Spinnen web


Wij kennen de dieren die op aarde
rondlopen, van insecten, zoogdieren
tot leven in het water.

Sommige insecten, verwondering
wakker maken als hun daden
in het licht zichtbaar worden.

Een spin die met een paar pootjes
een web bouwt dat geometrisch klopt.

De mieren die als een volkje allemaal
eensgezind de paden lopen.

En de leeuw de koning der dieren
die met zijn gebrul tot ver te horen is.

Als het internet dat op een web lijkt,
en de hele wereld laat communiceren
met elkaar. via informatie maar ook
via spraak, of beeldbellen.

Als de overheid die het web gebruikt om
iedereen te vragen zijn bijdrage aan het land
te leveren

De bouw van het web, enkele tientallen jaren
heeft gekost, en van computer, bedrading
communicatieprotocollen en samenwerking
bestaat.

Zoals het internet op de wereld
zijn er verschillende webvormen mogelijk
van communicatie tussen werelddelen,
tot tussen planeten, zonnestelsels
via informatie
Maar ook de reispaden die schepen
en wezens tot verre afstand kan sturen
en bij de bron, tot de bestemming
zonder schade aankomt.

De reispaden die van een zenuwstelsel
in de ruimte gebruik maakt, en
bij gebruik altijd functioneert.

Communicatie en reizen,
tot in de verre ruimte.
Door een onbekende technologie
Cel-cohesie


In de biologie is de celdeling een belangrijke
factor om een lichaam van een cel tot
een organisme te groeien.

Al deze cellen een basis-formatie hebben
waardoor ze hetzelfde levende wezen
kunnen bouwen of groeien waar ze ooku
uit voor komen.

Alle cellen die delen, kunnen daarop
weer delen totdat de bioogische
programmering zegt dat ze volledig zijn.

Als cellen buiten de formering om delen
dan worden ze kanker genoemd en
is de celfunctionaliteit minder of afwezig.

In de biologie, als de celdeling succesvol is
kan het organisme de volledige functionaliteit
die bij de geboorte erin is gelegd.

Een middel om celdeling tegen te gaan
kan voor de geboorte, een levend wezen
kreupel maken, waardoor het niet meer groeit.

In de chemische biologie zoeken naar
een middel die de celcohesie, of de mate
waarin cellen na gedeeld te zijn
aan elkaar kleven. anders zou het
geen levend wezen kunnen zijn.

Een theoretische middel kan
bij een levend wezen met cellen
die bij mensen en zoogdieren voorkomen
de gehele celcohesie vernietigen.

Waardoor als het ware het wezen binnen
dertig seconden geheel uit elkaar valt.
Hierdoor valt het lichaam binnen dertig seconden
in materie en stof uit elkaar.

Een theoretisch middel immers,
een levend wezen kost jaren om
zijn volwassen vorm te bereiken.
Noodzakelijkheid


Alle wezens in het universum,
hebben hun leven, hun levensgang
en het doel van hun bestaan.

Mensen leven tot de dood hen vind
en hun levenstaak is volbracht.

Mensen worden geboren,
krijgen studie opleiding
en hebben een werkzaam leven
als volwassene.

Mensen kiezen een partner,
en delen hun verlangens
met elkaar.

Een vraag over het leven is
een antwoord dat al het bestaande
aan noodzakelijkheid wordt gehouden.

Noodzakelijkheid in de betekenis
dat er gevoelens en handelingen
zijn die voor het lichaam en de ziel
dwingend voelen.

Noodzakelijkheid de mens het gevoel
geeft om te eten, om het toilet te bezoeken
en alles dat niet ontweken kan worden
te volgen.

De mens die kiest niet te eten
zal na enkele weken sterven.
Noodzakelijkheid kan niet ontvlucht worden

Als alle wezens hun noodzakelijkheid kennen
zijn ze origineel, zijn ze authentiek
immers ieder wezen van een soort
kent zijn eigen structuur.

Als filosofen vragen over
de demiurg, of de archont die
de schepping falsificeerde
en eigenlijk daardoor niet zeker is
of de schepping zelf dat toestaat
of dat wij er zelfs in leven.

Eerlijk en goed leven de noodzakelijkheid
van de soort kent. en dit geen voorwendsel kan zijn
immers andere soorten hebben hun eigen
vorm van noodzakelijkheid

Deze noodzakelijkheid schenkt ieder
wezen ook de veiligstelling, immers
als eten geen onderdeel meer is,
dan wordt het wezen gedwongen eraan
te voldoen.

Al het leven op aarde
en in het universum kent
deze eigenschap.

De demiurg dus geen
soort kan voorwenden omdat
het zelf ook noodzakelijkheid kent.


Zoals dus de volgende regel ook geldt
Zo het in het klein is, zo is het in het grootLegitiem leven


Al het leven in het universum
is gebonden aan naam en vorm.

Mensen als baby beginnen de levensgang
en door een opvoeding leren ze functioneren
en krijgen ze de betekenis voor de samenleving

Op aarde wij een samenleving hebben
die op de aardoppervlak zowel huis als werk geeft.

Op aarde leven wij,
en van alle bronnen gebruiken
wij om hetzij goede dingen te maken
of processen te beginnen om de aarde
te bewerken.

Zoals dieren in hun habitat,
hun voedsel, hun doel hebben
en van het ene het andere maken
ten einde te leven en de tijd
te voldoen.

Alle dieren die geboren worden
denk aan het konijntje of het hondje
dat bij een kind een leven krijgt.
Men niet vraagt heeft dit hondje
een ziel die ergens vandaan komt.

Bij mensen die geboren worden
vragen wij soms wel als wij
in reincarnatie geloven
waar de ziel vandaan komt.

als ieder mens een ziel heeft,
en die ziel voor het leven
al bestond. en een leven elders had

Men kan dan niet zeggen,
dit leven mag niet bestaan
omdat wij de ziel een oordeel geven.

Zoals een ziel uit afrika,
bij een miljardair een nieuw leven krijgt.
Kan niet gezegd worden, daarom mag dat niet.

Omdat ieder mens geboren wordt,
en opgevoed wordt met taal en wetenschap
wij geen ziel kunnen uitsluiten van
leven.

Zoals in het christendom ze zeggen
de engelen bepalen waar de ziel geboren wordt.

Zoals in het hindoeisme ze zeggen
Karma bepaalt de geboorte.

De filosofische uitspraak.
Al het levende is legitiem
en de geboorte is voor iedere ziel
legitiem.

Als we onze blik uitbreiden naar
het universum, kunnen wij zeggen
als een ziel van ver komt
en geboorte neemt.

Je niet zoals bij de spartanen gewoon was
om zwakke elementen te doden vlak na de geboorte.

Als al het levende dat geboren wordt
legitiem is, betekent dat door
de opvoeding en het lichaam van geboorte
niemand uitgesloten kan worden.

Niemand dus buiten de samenleving kan
of mag komen te staan door welk oordeel
ook, bij geboorte of begin van leven.

Immers al het menselijk leven op aarde
kent de opvoeding met zowel taal als andere
educatie. Dit al het mensenleven deelt
in gelijke mate.
Het idee mens


Zoals een mens geboren wordt en altijd
een menselijke vorm krijgt.

Een vorm die altijd zoveel mogelijk
en de vorm mens en de functie mens heeft

Zoals de mens als hij geboren wordt
van melk leeft en vloeibaar voedsel
en alle mensen na geboorte afhankelijk
zijn van ademen tot in de dood.

Als er geen idee mens zou zijn,
zou iedere geboorte een andere vorm
leveren met een andere functie.

Als het ware is de idee mens die van
ouder op kind overgaat,
van verwekking tot geboorte.

Zoals het idee mens aan de grondslag ligt
van alle mensen, en ze allemaal dezelfde
functionaliteit bezitten.

De functie mens alle kenmerken heeft,
van voedselzoeken, ademen, communicatie
en de intelligentie die bij bijna allen
deze basisfunctionaliteit heeeft.

bovenop de basisfunctionaliteit
heeft de mens de intelligentie
en de voorkeur voor bepaalde thema's

Binnen de mens en zijn functie is het
dat ze kiezen welke kleding, welk voedsel
welke cultuur met overeenkomende kenmerken
met culturele groeperingen.

Zoals de idee mens, zowel de vorm, de naam
de functie inhoudt zo is het ook vooraf bepaald
welke religieuze voorkeur iemand heeft.
Klinkt natuurlijk onterecht of niet juist
maar zoals een baby en kind de moeder of vader
volgt en zich laat vormen en opvoeden
zo is het ook de primaire functie in welke
mate de grondvorm van een aanspreekvorm
of autoriteut volgt.

De idee mens voorziet in deze kenmerken
en draagt ook de kenmerken van voorkeur
zoals een mens een predispositie heeft
voor verslaving, ook voor wettelijke afwijking
Maar ook voor relatie-gedrag.

De functie van relatiegedrag maakt dat
de ene een huwelijk van een lang leven
de andere van wisselende contacten
en een derde die geen gevoelens ontwikkeld heeft
en geen zoektocht heeft.

De idee mens die naast deze kenmerken
ook de denkmodel volgt zoals de ene
in het denken genot zoekt, de andere een heldenrol
en een derde allerlei onderwerpen contempleert.

Zoals het zeker is dat bij een huwelijk
kinderen ontstaan, immers zodra twee bij elkaar
komen, en altijd een uitwisseling komt.

Zo is het zeker dat het idee mens
altijd een mens voortbrengt.

Zo is het zeker dat het idee mens
bij sommigen een religieuze voorkeur geeft
en bij de andere een atheistische voorkeur.

Het idee mens niet alleen een gedachte is
maar een grond vorm die bijna esthetische is.

het idee mens bepaalt hoe kinderen
vorm krijgen van geboorte via opvoeding
tot het volwassen leven.

Het idee mens als een soort oorsprong
is die tot in de verre toekomst
onze ontwikkeling bepaalt.
Onsterfelijkheid


Een beginsel dat van de mens een eeuwig leven maakt
is de factor dat wanneer mensen volwassen worden
de groeikracht zich niet meer richt op het lichaam
maar op reproductie.

Als de mens eeuwig kind zou blijven
zou hij potentieel onsterfelijk zijn.
immers de levenskracht zou als een mens
nooit volwassen wordt zichzelf blijven hernieuwen

De groeikracht van de jeugd kan dan
de mens langer laten leven dan
vijfhonderd jaar.

Bij een ficiteve bevolking kon
de mens zelf kiezen wanneer ze
vna kind tot volwassene werden.

De ene vond het belangrijk op
achtien jaar volwassen te worden
de andere op twee honderd jaar.
En zoals het kind blijven
niet betekent dat je kinds blijft
maar wel zoals een kind zich
spontaan en onbevangen kan voordoen.

Deze bevolking die kon kiezen
wanneer ze volwassen werden
had grote daden op hun naam
immers de zorgen, de last
van het volassen leven kenden
ze grotendeels niet.
Ziekenhuiszorg


In alle tijden is de ziekenverzorging een belangrijk thema
van de zorg van bijna/stervenden tot de zorg
voor klein kinder leed.

In alle tijden wordt er een vorm gezocht die
recht doet aan de samenleving en wat zij
belangrijk vindt.


In alle tijden wordt door de bevolking
min of meer de vorm van ziekenverzorging
rechtvaardig gevonden.

In de ene samenleving is alle zorg
volledig vergoedt,
in de andere samenleving wordt
de gehele kostenpost afgerekend
of de familie of het individu.

Binnen de ziekenverzorging is
er ook een verscheidenheid aan
manieren om te zorgen,
verzorgen en te verplegen.

Het ene ziekenhuis werkt met
vaste krachten die iedere maand
de normale beloning krijgen.
Salaris die iedere maand gelijk is
en niet afhankelijk van randvoorwaarden.

Het andere ziekenhuis berekent alle
zorg voor de clienten per zorg/handeling
en per medewerker, waarbij loon per verrichte
dienst is.

Deze tweede als voorbeeld,
een impopulaire verpleegkundige
wordt gemeden door de clienten
en krijgt dus maaar het halve salaris.

Zoals de zorg in de ene samenleving
volledig vergoedt de meeste mensen
blij maakt, immers anders zouden een hoop
zieken opgegeven worden.

En de zorg in de andere samenleving
het individu telt, en persoonlijk
verantwoordelijk is, misschien zelfs
persoonlijk toerekenbaar als familie
Waarbij de vraag kunnen wij een half jaar
salaris inleveren voor een genezende behandeling
inbreuk maakt op zowel de plannen, de salaris
en onderlinge verhoudingen.

De ziekenhuiszorg dus niet vanzelfsprekend
een collectieve beslissing is,
maar wel bij een collectieve voorziening
de meeste profijt heeft voor de wereld.

Immers een familielid in ziekenhuis zonder
kosten voor de familie, ook hen aan het werk
houdt zonder voortdurende stress en zorgen
over een keuze hetzij leven of dood.
Het derde oog van kennis


Zoals mensen op aarde leven,
en alle dieren en planten hun plek hebben.

Zoals mensen niet allemaal gelijk zijn
en ook hun voorkomen verschilt.

Zoals ieder mens een ander doel heeft,
en wensen op ieder moment weer verschillen.

Zoals mensen hun doel najagen,
of hun doel wensvervulling is,
naastenliefde of een andere bron heeft.

Zoals ieder mens zijn gedachtes heeft
en bij voortduring er een kennisduiding
in zoekt.

Zoals ieder levend wezen een spoor heeft
als je terugkijkt op hun leven.

Zoals al het levende op aarde in
een groot ecosysteem past
en wij net als apen ademen
en voedselzoeken met welke
gradering van intelligentie ook.

Zoals in het hindoeisme
het derde oog misschien wel
bewustzijn is en de voortduring
om het moment te volge een deugd
wordt genoemd

Zo is een verklaring van het derde oog
ook dat het een oog van kennis kan zijn
Die ieder wezen op aarde geleidt met
zijn doel en functie.

De vogels die door het derde oog
duizenden kilometers afleggen
om bij een plaats te komen.

Zoals vissen van het ene halfrond
naar het andere zwemmen om te paren

Zoals dit derde oog van kennis
alles op aarde een kennisgarings-vermogen
geeft en zij die niet van denken afhankelijk zijn
een dagelijkse bron om hun functie te vervulling.

Dit derde oog dat mensen laat sollicteren
bij een functie op hun niveau.

dit derde oog dat mensen zegt de ene groente lekker
te vinden maar de andere niet.

Dit derde oog dat mensen een vriendschap laat kiezen
met een specifiek persoon.

Dit derde oog dat mensen hun inkomen laat
spenderen in de huur of koop van een huis.

Dit derde oog dat ze een computer laat kopen
en spellen of programma's

Dit derde oog van kennis die een heel
leven kan vullen met allerlei bezigheden
doelen, wensen en mogelijkheden.

Dit derde oog van kennis
die informatie geeft om
beslissingen juist te nemen
maar ook mensen anderen
in hun gevoel kan aanvoelen.

Dit derde oog,
dat mensen delen met al het leven
en als een kompas het gehele leven
bij voortduring zowel een doel
als de middelen geeft.

Dit derde oog van kennis
is iets anders dan het denkvermogen
of de geest.

Dit derde oog als onderdeel van
de werkelijkheidservaring en onderdeel
van de beleving in de werkelijkheid
van het lichaam.
RNA Transcriber


Zoals wij in een tijd leven van Corona een virus
die onderzocht wordt en ook vaccines kent.

Corona virus dat griepachtige verschijnselen geeft.
en soms met een klein percentage ergere
verschijnselen geeft.

Een virus zo gebouwd is dat het met zekerheid
een bepaald deel van de bevolking treft.

Zoals wij een vaccin van rna-vector kunnen
maken en ermee als toediening de echte
virusziekte kunnen ontkrachten.

Een vaccin gemaakt van een RNA overdracht
natuurlijk relatief veilig is
omdat het volgens ontwerp het antwoord is
op een virusrange.

Zoals een virus-range alle bron en mutaties
beslaat en als vaccin alle mutaties ook
ongevaarlijk maakt.

Zoals rna al in de moederbuik
de virussen kan overwinnen in eenheid
met de moeder.

Zoals wij weten dat het dna van een mens
in honderd jaar verslijt en leven
van gezondheid brengt tot beperking.

Een manier om het dna dus houdbaar
te houden en maken waardoor relatief gezien
de levenslengte kan worden verlengd
met het dubbele aantal jaar.

Bij jonge babies een rna-opdracht geven
om het dna als code over te dragen aan
een nieuwe vector, en dit bij een aantal
te doen.

Door een combinatie van vijftig rna-vectoren
en er bij mensen 12 grondvormen van
dna-volgorde zijn, als deze grond vorm
overeenkomt met een vector

de beschadigde dna, door een rna-vector
grotendeels herstelt kan worden.

Waardoor de natuurlijke levenslengte
kan worden vergroot.

rna-vectoren als middel om het
leven te verlengen.Levenskracht


Zoals het leven een levenskracht heeft
die het leven voortdrijft en alle doelen
die binnenkomen probeert te verwerkelijken

Zoals het leven soms boven zichzelf uitstijgt.
voorziene gevolgen met bovennatuurlijk oplossingen

Zoals het leven beiden werkelijkheid
en denken heeft.

In de werkelijkheid wij allen een lichaam
hebben waarmee wij het leven vullen met daden

In de werkelijkheid wij beinvloedbaar zijn
met gevoelens die het lichaam als centrum hebben.

Zoals in de werkelijjkheid de mens door de
opvoeding leert tot het volwassen leven
om zelf min of meer zelfstandig een taak
of functie uit te voeren.

Zoals de aarde onder ons aller voeten is
en ons dagelijks het gevoel geeft te staan
op de grond, en daarmee een zekerheid hebben
dat wij op dat moment bestaan.

Zoals op de aarde een laag lucht is die wij
gebruiken om onze handelingen vorm te geven.
Zonder lucht wij zonder genade van de aarde zijn.

In de werkelijkheid ieder een lichaam heeft
met voedsel en voch onderhouden,
en ons beiden geluk en ongeluk toont

Zoals ieder wezen op aarde contact heeft
met moeder aarde, de planeet die als een bol
voortdurend alle wezens volgt.

Zoals ieder wezen op aarde door zwaartekracht
wordt neergedrukt, zo zeker is het dat
de waarnemende kracht van de aarde in gelijke
mate vanuit de grond omhoog stijgt.
en alles bij de aarde kenbaar maakt.

Zoals de aarde een grote bol is
met een vaste kern. moge het metaal
moge het plasma moge het onbekend zijn.

De aarde als een computer processor
of een grote geest alle daden van de oppervlakte
ziet.

En zoals de oude mythe over Gaia zij
al het leven voortdrijft om hun taak te voldoen.
Of het simpele bijen zijn,
een school vissen die synchroon zwemt
of een zwerm vogels die op topsnelheid
rondvliegt.

Zo is het ook dat de mens binnen het
ecosysteem van de aarde zijn plaats inneemt
en soms zelfs zonder er zelf bewust van te zijn
een leven lang zoekt en vindt.

De Aarde als Gaia de mens en zijn mensheid voorziet
van een plaats beiden met een woning, met een werkzaamheid
en ook met voedsel.

De aarde die als een bol zijn eigen lichaam heeft
maar ook als een bol contact heeft met al het bestaande
en door zijn bol communiceert en ons gevoel ingeeft.

Gevoel dat rijker is dan het denken ooit kan zijn.
immers denken heeft als grond het bekende en kan
door samenstellingen dit vormen tot een nieuwe gedachte

Gevoel ook nieuwe betekenissen kan brengen zonder
gebonden te zijn aan opvoeding of logica.
Vrede en tevreden


Zoals het leven ieder moment weer zoekt naar
een doel, dat of geluk, of succes of roem is.

zoals het leven ieder moment zoekt.
Van een relatie kinderen of een betere baan.

Zoals het leven ieder moment voor ieder wezen
zich ontvouwt en voortdrijft.

Soms mensen vragen wanneer is het de zoektocht voorbij.
En waarom zoek ik.

De vraag niet is of zoeken niet goed is,
of als heteeuwig doorgaat ons als een marionet vasthoudt.

De vraag vanaf de kinderleeftijd is,
als ik gelukkig ben, heb ik dan een plicht
die mij weghoudt van het geluk.

De spreuk.
Als je zelf tevreden bent,
heb je alle doelen voor dat moment behaalt.

Als voor eensamenleving wereldvrede belangrijk is.
Dan is voor ieder wezen dat gelukkig is
dat doel al behaald.

Immers mensen die iets verkeerd doen,
niet tevreden zijn omdat ze er steeds aan denken

Immers als mensen geen eten hebben
geen baan of geen levensonderhoud
ze niet tevreden zijn, immers een van
de zes basisbehoeften niet vervuld zijn.

Immers het gevoel dat je tevreden bent,
veel meer betekenis heeft dan er soms aan
gegeven wordt.

En tevreden een persoonlijk gevoel is
wat in lijn is met wereldvrede.
Mensenrechten


Als onderdeel van het ecosysteem hebben bij theorie alle
wezens op aarde bewustzijn, de ziel, de vaardigheid
van leed en geluk.

Daarnaast hebben ze een instinct en een intuitie
die hun handelingen bepaalt.

Mensen als onderdeel van het leven op aarde
hebben een ziel de mogelijkheid van
waarnemen maar ook wensen najagen,
een ideal of een levensdoel.

Soms wordt gevraagd als ze geen ziel
zouden hebben mag je ze dan zonder
rechten vervolgen of schaden.

Zoals iemand in de politiek zei
we hebben het over mensenrechten
en niet over rechten van de ziel.

Dat betekent dat ieder mens op aarde
zonder uitsluiting rechten heeft.
zonder de vraag hebben ze bewustzijn
leven ze wel echt of zijn het domme
lichamen.

Mensenrechten zoals door sommige filosofen
vastgelegd en ook in politieke boeken staat
zijn het verbod van moreel of onethisch kwaad
en het verbod op marteling of pijnprikkels
als onderdeel van onderzoek.

De mensenrechten die ieder mens hoort
te hebben, los van vragen over het wel
of niet hebben van een ziel.

Mensenrechten die gebonden zijn
aan het voorkomen van mens en mensachtige
kenmerken.

Naast deze vraag over mensenrechten
is het logisch en in het verlengde over
de vraag van dierenrechten.
Leven met het Hart


In de jeugd begint men met leven
en leert men op school allerlei onderwerpen
die voor de samenleving belangrijk zijn.

Van geschiedenis tot rekenen en van taal
tot cultuur.

In de jeugd leert men ook of men alles doet
door denken, met het hart of spontaan.

Vaak als kinderen spontaan zijn worden ze
gewaarschuwd, dit en dat mag niet.

Als denken de bron van intelligentie wordt
is het later heel moeillijk om het te doorbreken
daarom als men met het hart wil leven het vaak
al in de jeugd een taak wordt.

Met het hart, is men voortdurend in de
werkelijkheid, is men spontaan,
of leeft men met gevoel of intuitie.

Dezelfde uitspraak, als je mij ziet ben je de ziel
als je mij hoort ben je de ziel.

Met hart en ziel leven daarmee een betekenis heeft.
Als je met het hart leeft kent het hart de manier
om alles te leren, zowel op school als door levenservaring.

in het hart, is door aandacht de fucnctie van het denken
en het geheugen al op de juiste manier actief.

Als men met het hart leeft doorleeft en verwerkt men
de gevoelens door eenheid met de werkelijkheid
en hoeft men ze niet later nog te verwerken.

Door het gevoel in het hart vast te houden
en ieder moment als moment te aanvaarden
men langzaam tot een staat van tevredenheid komt.

In het hart wonen alle mensen met elkaar verenigd
en is wat geleerd wordt nooit verloren.

Met het hart leven maakt mensen hartelijk
Met het hart leven verwarmt de maatschappij

Waar het denken altijd voordeel zoekt,
is het hart het belang van de samenleving
en zoekt het eenheid in de totaliteit van
de werkelijkheid of realiteit.

Als met het hart leven een wordt met
de werkelijkheid, zoals het lichaam
het instrument is in de realiteit
men in contact en verbinding komt
met de allerhoogste werkelijkheid.

Waardoor men onderdeel wordt van
een zogenaamd groter geheel.

Vaak als men met het hart leeft men wel
behoefte heeft aan overleg, zekerheid, leiding
of support. en men een religie kiest om door gebed
steeds zekerheid te zoeken, of de leiding om al
in het leven de juiste waarde te schenken.

Door het gevoel in het hart te ervaren
de energie erin blijft en het gevoel van
een volgend moment weer mogelijk maakt.

Door in rustige tijden ook in het hart te leven
ook al lijkt het saai, het hart moeilllijkhe beslissingen
overweegt zonder denken.

Door het hart rust te gunnen het zich herstelt
van indrukken uit het verleden.

Door in het hart te leven men een reele bron heeft.
Bij rampen toch het moment te volgen ook al
in grote angst of pijn, men ook een tijd later
weer tevreden of gelukkig kan zijn als het overwonnen is.

En alles dat in het moment is geweest niet meer in
dezelfde vorm hoeft terug te komen, immers zonder denken
wordt het niet herhaalt.

In het hart wonen alle jedi's en zijn alle heiligen
met elkaar verenigd.

Net als in het hart alle gevoelens al een betekenis kennen
en het niet nodig is ze in de geest een naam te geven.

Net als ze zeggen dat bij intuitie een betekenis ligt
die door niet iedereen wordt begrepen maar toch nuttig is.

Zoals in het hart de wens besloten ligt welke baan
of functie of hoby men wil hebben.
en door die te volgen men ook groeit
al is het soms een touwbrug over een ravijn
als financiele of sociale moeillijkheden
het zwaar maakt om in het hart te blijven.

En men soms een ander pad kiest ten einde
zekerheid te houden,
Verwerken van ervaringen


Soms denken mensen dat hun geest belangrijker is dan het lichaam
of de ziel.

En dat ervaringen die je met je ziel beleeft later
in je denken moet verwerken.

Door de gebeurtenissen in de geest steeds
overnieuw af te spelen, ze het verwerken.

De manier om dan de gebeurtenissen te verwerken
is dan niet door ze mee te maken,
of een keer beleven en dan loslaten
maar door vaker steeds opnieuw te zien
een zogenaamde verwerking.

EEn betere manier van verwerken die
de energie en de waarde in de ziel en het hart
benadrukt, en het niet verloren laat gaan in het denken,

is door zo veel mogelijk alles in het moment te schouwen
en wat niet geschouwd wordt in het denken te pogen
een keer te beleven.

Immers in de werkelijkheid ziet men alles een keer,
of schouwt men alles een keer.

En al het denken de energie van het hart naar
het denkvermogen verplaatst en zelfs
hartherinneringen hun waarde ontneemt.

Door de energie in het hart te houden
en het gevoel schouwend te volgen
ook het lichaam door de energie van de ziel
een stralende voorkomen krijgt.

Dus zoveel mogelijk het hart en ziel leven
en herinneringen in de geest een keer te herbeleven.
Immers doet men dat vaker dan slijt de ziel af
en stompen je zinnen en zintuigen ook af.

Door de energie in het hart te houden
maak je ook ruimte vrij voor nieuwe herinneringen
en stel je je open voor nieuwe gezichtspunten.
hallucinaties


Op de wereldbevolking is er een deel dat kwetsbaarder is voor
aandoeningen in de intelligentie en informatieverwerking.

Dit percentage, heeft afwijkingen in de zintuigen,
genoemd hallucinaties.

Heeft afwijkingen in de intelligentie,
genoemd ander gedrag dan in de samenleving passend,

En afwijkend in de informatieverwerking,
genoemd hoogsensitief of hoogbegaafd.

Het deel dat hallucinaties heeft,
ervaart de werkelijkheid, met
alle inhoud die via de zintuigen komt
maar heeft onverklaarbaar extra waarneming
die als zijnde via de zintuigen binnenkomt
en herkent wordt als een werkelijkheidservaring.

Deze hallucinaties, liggen dus boven of in
de ervaring van de werkelijkheid,
In tegenstelling tot de gedachten inhoud
die duidelijk uit de geest of het denkvermogen komt.

De inhouden van de geest en gedachten
zijn voor mensen zelf naar believen
op te roepen, noem het geheugen
fantasie, denken over en het kenvermogen.

De hallucinaties die als uit de werkelijkheid
komen, in of boven de ervaring ervan liggen
hebben de grond in de fysieke hersenen
waarbij ze dus net als ogen oren
en andere zintuigen uit het lichaam komen
het lichaam in de werkelijkheid.

DE hallucinaties kunnen via alle
andere zintuigen komen.
via de ogen, visuele hallucinaties,
via de oren, auditieve hallucinaties,
en lichamelijk gevoel, tactiele hallucinaties.

Zoals hallucinaties in de werkelijkheids
evaring liggen, hebben ze een toegevoegde
betekenis, een toegevoegde betekenislaag.

Iedereen die hallucinaties ervaart,
kent er een betekenis aan toe.

Zowel nuttig, leed of zonder waarde.

Hallucinaties die nuttig zijn,
worden soms intuitie genoemd,
of aanvoelen en dergelijke.

Hallucinaties die leed als werking hebben,
kunnen bij een psychotisch persoon diegene uitschelden
of dingen zeggen die als leed ervaren worden.

Hallucinaties zonder waarde
tonen of geven inhoud weer die voor
de persoon die ze ervaart niet nuttig
zijn maar ook geen leed.

Hallucinaties die de grond in de werkelijkheids
ervaring hebben, die vanuit een deel van de fysieke hersenen komen
kunnen van uit de jeugd een bepaalde afwijking krijgen.

Het gebruik van bedwelmende middelen
drugs, alcohol, roken en dergelijke
kunnen dit centrum in de hersenen een afwijking
geven. immers in de jeugd groeit alles.

Als iemand in de jeugd gezond blijft,
heeft dit orgaan een gezonde werking
die als een soort intuitie,
zowel een aanvoelende en informatieverwerkings
doel heeft.

Intuitie die net als de geest,
informatie herkennen, duiden, en verwerken
in een gewenste handeling of handelingreeks.

Zoals deze hallucinaties als een natuurlijke
vermogen in het fysieke brein liggen,
hebben een verscheidenheid van mensen
er een diverse ervaring van maar ook
een diverse naamgeving of duiding
voor wat dit betekent.
Expertise beproeving


Ieder mens die volwassen wordt,
heeft een vorm van werk en arbeid
om in het leven te voorzien, of als
bijdrage aan de samenleving.

Ieder mens die volwassen wordt,
en in aanraking komt met de samenleving
kent de zorg om in levensonderhoud te voorzien
en eventueel partner en kinderen te onderhouden.

Sommige mensen lukt het om de universiteit
met een graad te behalen,
anderen lukt het om hbo of mbo te doen
hoger of middelbaar onderwijs.

Soms hebben mensen als ze gaan werken
het gevoel van schuld dat ze begrijpen
dat ze beter hun best hadden moeten doen

soms hebben mensen een gevoel van tevredenheid
als ze de mogelijkheden voor carriere en onderwijs
grotendeels benut hebben.

Ieder mens die met onderwijs en werk
een werkveld kiest en erin groeit
heeft er voordeel en baat mee.
een salaris om partner en kinderen te onderhouden
en ook om hobbies of een religieuze taak mee
te voldoen.

Als mensen een werkveld hebben en erin
ervaring krijgen, maar ook beter worden
en ten opzicht van anderen in zicht komen
met wat ze kunnen.

Als mensen dus ergens goed in zijn heet
het een expertiseveld, of zijn ze een expert.

Een onbekende levensinzicht is dat als mensen
een carriere hebben ze op een bepaald
moment getest worden.

Ze een beproeving krijgen die bewijst of
ze hun expertise waard zijn en om ze vast te stellen
in hun beroep.

Deze beproeving die niet van te voren vast ligt
en op een moment komt die niet vooraf geanticipeerd kan worden.

Deze beproeving als bewijs, een onbekende interventie
in het leven van hen die werken en ervaring krijgen.

Ze zeggen dat deze beproeving ook het werk
vast stelt voor het levensoordeel na het leven.

Ze zeggen dat deze beproeving het werk
als expertise en legitiem bewijst.

Ze zeggen als iemand geen regulier
onderwijs heeft gehad, of werkend carriere heeft
gemaakt deze beproeving ze vast stelt.

Ze zeggen dat iemand die vast gesteld is
dit beroep legitiem mag blijven uitvoeren

Ze zeggen dat diegene die werkt,
in zijn werk beschermd blijft en de
genade geniet van het nut binnen de samenleving.

Deze beproeving komt niet vanuit een
positie die vooraf bepaald is,
dus niet via management of collega's
ook niet met een brief of aankondiging.
En ook niet standaard enkele jaren na
onderwijs.

Deze beproeving kan een onbekende vorm
hebben die niet voorbereidt kan worden.

Ze noemen deze beproeving als onderdeel
van het vaststellen van een beroep of
roeping als zijnde door de werkelijkheid zelf,
immers geen bekende organisatie of groepering
die het uitvoert.

De beproeving houdt zowel de intentie
als de beroepsexpertise in.

Zelfs als je er van te voren zou
weten het gaat nu plaatsvinden
dat het als vorm afwijkt.

Immers het is een oprechte test
over iemands leven en beroep
Tijd reizen


In het idee bewustzijn veronderstellen wij dat
ieder mens, en hoger wezen bewustzijn heeft.

De mogelijkheid gelukkig te zijn,
maar ook met pijn of leed.

De mogelijkheid om met vrije wil
te besluiten over eigen leven,
werk en relatie.

De mogelijkheid om instinctief
bang te worden van sommige dieren,
verlies van inkomen of te lijden
onder giftig voedsel.

We gaan uit van bewustzijn dat
van moment tot moment leeft,
en als een element door de tijd
wordt heen geleidt.

Bij bewustzijn een aanvulling is
de betiteling het bewustzijn
dat niet afhankelijk is van een ziel
die van begin tot eind een leven leeft.

De idee dat bewustzijn net als water
door het leven als een rivier stroomt.

Waarbij dus ieder moment op ieder moment
van het leven bewustzijn is.

Niet als een enkele ziel,
maar in een leven op elk moment
elk tijdsfragment bewustijn er is.

Op dit moment van dit leven bewustzijn is,
maar op dit moment ook op een ander levensfragment
bewustzijn is.

De theorie dus dat bewustzijn stroomt
door ieder leven, door ieder moment,
op ieder tijdsfragment.

Dit idee is de basis van tijdreizen,
als een moment in een leven veranderd wordt
dit voor het bewustzijn dat eraan voorbij is
geen waarde heeft,
maar het bewustzijn dat het fragment nog moet
beleven wel veranderd is.

Dit tijdreizen, dat veronderstelt
dat leven ieder moment ieder bewustzijn
waarde geeft.

Als een rivier van bewustzijn dat
als het ware blijft stromen.

Als theorie binnen een leven
ieder moment dat veranderd wordt,
opnieuw door bewustzijn levend wordt gemaakt.

Tijdreizen hierdoor betekenis krijgt,
en het verleden veranderen hierdoor,
welk en betekenis heeft,
voor de ziel die ervaart,
en voor het bewustzijn dat stroomt.

potentieel al het bewustzijn
op ieder moment een ziel is en genoemd wordt.

Dit theoretisch over ziel en leven gaat,
en toepasbaar is op alle zielen en alle levens,

Als het over de ziel gaat,
die als element voorop staat,
anders zou je theoretisch vast
komen te zitten.

Eigen ziel het ijkpunt is,
en theoretisch vrij staat.
Programma en leven


In het leven kunnen mensen allerlei
levensdoelen hebben en werken van stap tot stap
om ze te verwerkelijken.

Het verschil tussen met hart en ziel leven
en een vooropgezet plan uitvoeren van
dag tot dag.

Waarbij het midden tussen een soort
leven volgens programma,
of een leven ieder moment
onbevangen aangaan.

Waarbij het loslaten van een plan
een betere toekomst mogelijk maakt.

Immers ieder leven hetzelfde pad,
een vooropgezet doel behaalt,
maar geen vernieuwing mogelijk maakt.

Zo kan men als men het met een computer
vergelijkt, een levensplan is als
een computerprogramma die alles
van dag tot dag, volgepland uitvoert.

Waarbij als men bewustzijn heeft,
soms als men symbolisch langs de kant
iets moois ziet, even stilstaat met
een gevoel van verwondering.

Een programma als een mens die
een groot plan heeft en geen
kleine afwijking om van het leven
te genieten.

Een programma als een mens
die voorbedachte antwoorden geeft,
en een taalkundige handreiking
beantwoordt met een verwijzing
naar vakliteratuur.

Een programma die in ogen van
hogere beschavingen de mogelijkheid
mist om te varieren, te vernieuwen,
te veranderen wat volgens plan onmogelijk is

Een programma die zelfs de vrije tijd
niet vrijlaat en van minuut tot minuut
een agenda heeft, en bij afwijking
geen kan benut om even stil te houden.

Soms zegt men in de vrije tijd,
face your demons, waarbij je even
in aanraking komt met je schaduw
of het verleden.

Een programma, die volgens hogere
beschavingen minder waard is dan
een vernieuwend leven.

Als het leren van een nieuwe taal,
Die geen plan nodig heeft,
Die geen vaste binding heeft,
Loslaten wat in het begin geen
vaste omlijning had.

Het verschil tussen een
programma en een creatieve kracht,
Het ene volgt een carriere,
het andere vindt de diamant
aan het einde van de regenboog.
Levenslessen


Op iedere leeftijd heeft een mens wel een les
of een inzicht die belangrijk kan zijn.

Bij kinderen is er de meeste zogenaamde
invloed van lessen en onderwijs,
waarbij onderwijs geinstitutionaliseerd
is, ieder kind leert op school dezelfde lesstof

Voor tieners en studenten is het al
een serie lessen die de intelligentie beter
en hoger ontwikkelen,
geen basis opvoeding, geen taal in primaire zin
ook geen rekenkunde die je bij de kassa gebruikt.

Studenten leren om abstract informatie te benaderen
in de functie van een schema, symbool, verklaring
of het verzamelen van informatie en er een
these over te schrijven.

Na de studententijd, is vrijwel geheel iedereen
door hun functie aan werk gebonden,
de vrijheid van de jeugd verbleekt
en partner en kinderen geven een dagelijkse plicht.

De ouder die zelf kind is geweest en zelf kinderen heeft
als van een kloof van hun kinderen gescheiden zijn
met de les dat ze hun best moeten doen om op
volwassen leeftijd zelf ook een vrijheid te hebben
en een baan of job waar je geen vieze handen van krijgt.

De tiener die zich afzet tegen ouders, samenleving
of religie en later zelf bij de gevestigde orde hoort.

Lessen zijn van jong tot oud,
en voor iedereen beschikbaar.
Door attent te zijn kan je groeien.

De uitspraak dat je zelfverwerkelijking
ziet als een voortdurende stap op
de trap waar je iedere keer een trede overslaat.

Voor kinderen die alles leuk vinden,
is een les om zich te spiegelen aan
volwassenen die ze stoer of lief vinden.

Voor tieners is de les,
om niet te kijken wat je leuk vindt
maar wat je zelf van waarde vindt.

Voor studenten is de les,
om naast onderwijs, serieus aan
blikverbreding te doen,
door boeken, vrijwilligerswerk
of door bewust informatie op te zoeken.
ten einde een breed beeld van de samenleving
te verkrijgen.

Voor tieners en studenten die nog geen
relatie hebben, en geen ervaring ermee,
De bewuste keuze om een relatie uit te stellen
en om bewust een keuze te maken of men in
het leven, een relatie en kinderen wilt,
of alleen en ongebonden, en gericht op
een religieuze celibaat.

Immers die keuze is belangrijk
omdat het maar tot aan de eerste relatie
een zuivere keuze is.

Volwassenen die al een partner hebben
en kinderen opvoeden,
andere lessen op hun pad krijgen.Wetenschap van het denken

In het leven de dagelijkse gang heeft ieder mens
een informatie garings methode, een manier om beslissingen te nemen
en een wil, of vrij wil die als leidraad door het leven heen geldt.

De mens die zijn denken leert gebruiken in de jeugd
die van een gedachte hoe iets zal zijn,
een keuze maakt voor een kleine of grote toekomst.

De mens die in de jeugd, droomt over koninkrijken
over robinson crusoe, met een levne die in de realiteit
niet mogelijk is.

De mens die in de jeugd het denken leert gebruiken
om alle lessen intern te benutten zodat
alles in de toekomst gemeten wordt naar
de methodes die in de jeugd erin zijn gelegd.

De mens die zijn geheugen leert gebruiken,
het oproepen van gebeurtenissen op tijdstip,
van belang, of als thema

De mens die het denken leert kennen
met de zwaktes van gedachtne die niet
geheel onder controle staan,
tot de gedachte trein om een onderwerp
te onderzoeken en te volgen.

De mens die het denken gebruikt,
als een slang die zichzelf bijt
en een belangrijke technologische ontdekking
mogelijk maakt.

De mens die kan denken,
van denken over het verleden
tot denken aan de toekomst
het onbekende toelaten.

De mens die leert dat denken
ook niet moet kunnen
en door zen-koans leert
dat het denken stuk loopt
op inzichten uit de werkelijkheid.

Het denken leert men in de jeugd met
de rol die het levenslang houdbaar maakt,
en het oefenen om los te laten
stukloopt op de binding in de jeugd.

Om het denken los te laten,
de ene de ademhaling telt
niet via het denkne,

De ander het denken los laat,
door te denken aan een werkelijkheid
die altijd verandert en ieder moment
iets nieuws geeft.

Een wetenschap het denken
als een futuristische computer ziet,
die ter grootte van een afgeknipte nagel
ergens in de hersenen zetelt.

deze wetenschap die het denken wil
afkoppelen door een levensgevaarlijke
ziekte te imiteren of voorwenden.

Deze wetenschap die ontdekt heeft
dat ook al is het denken persoonlijk
het het denkne in de ander herkent
en samenwerkt.

Deze wetenschap die de denkfunctie uiterlijk
of extern nabootst, door de mogelijkheid
om ongelimiteerd films te kijken tegen een vaste
prijs, om alle informatie te vinden alleen door
een zin in te typen.

Deze wetenschap die meerdere denkvermogens achter
elkaar koppelt, de eerste een fotografische methode,
die door de tweede samengevat wordt,
en een derde een betekenis eruit haalt,
en de vierde die hypthetische vragen destilleert.

De wetenschap van het denken
die in het hindoeisme wordt gezien
als gescheiden van de werkelijkheid
en het ultieme nooit zal bevatten.

Door aan de goden te denken
men het denken leert los te laten.
Als het ware in een diepe gedachte
men een reddingspoging doet,
en de goden aanroept al is het
zo ver weg van de werkelijkheid
dat als men wakker wordt,
opnieuw moet leren wie je bent
en wat je in het verleden hebt gedaan.

De wetenschap van het denken,
Alles wat niet hier is,
Alles wat niet hier gebeurt.

De wetenschap van het denken
de ultieme werkelijkheid het doel wordt
als denken niet meer geluk geeft,
als denken het leven niet meer vervult.
als de wensen uit het denken de noodzaak
geven de werkelijkheid als leiding te nemen.
De beproevingen van het leven


In het leven kent iedereen van een doel tot een intentie
van een dagelijkse gang tot de wensen die vrucht dragen,
en nieuwe wensen mogelijk maken.

Iedereen die in het eigen leven gelooft,
en bij zichzelf blijft tot de last
dwingt om andere bronnen te zoeken.

Een leven die van baby tot dood,
van jong tot oud,
niemand kan voorspellen.

Het leven die in zijn geheel
een plicht en taak zijn,
en tijdens het leven
allerlei kansen aanwezig zijn.

Men tijdens het leven de kans heeft
om hogerop te komen, welke bron men
aanneemt en volgt en de tijd na het
leven als in religieuze zin voorspelt.

Als tijdens het leven allerlei
proeven plaatsvinden.

In de jeugd opvoeding op school
en thuis, voor de tienerleeftijd
plicht jegens ouders telt,
en tijdens de tienertijd
men uit het nest vliegt,
ook al is het symbolisch
en eigen waarde ontdekt.

In de volwassen tijd,
men leert omgaan met allerlei
tegenslagen, ongeluk en het verkeerde toeval.

In de volwassen tijd,
als niemand kijkt,
men leert eerlijk te zijn
aan eigen normen en waarden,
aan de maatschappij
en de sociale kring.

Ze zeggen dat het leven
vol met proeven is,
om te duiden, en te oordelen
of een mens bij wijze van spreken
uit ijzer, zilver of goud is gebakken.

Ze zeggen dat hoe je omgaat met alle
tegenslagen bepaalt hoe groot je waarde is.

Men weet niet wat er na het leven gebeurt,
maar als men tijdens het leven de volle beproeving
kent, dan de waarde ervan uitgedrukt wordt.

Zelfs als men denkt, ik ben dertig
ik heb geen beproevingen meer,
men plotseling er toch een heeft.

Soms uit een onbekende hoek,
soms zelfs via geliefden.

Als men denkt ik ben vijftig
ik heb alles gezien,
kunnen er nog beproevingen zijn.

En zolang men leeft,
zolang men nog op de ladder kan stijgen.

En zelfs beproevingen soms
meer dan een keer voorkomen,

De eerste keer bij een specifieke
beproeving men een misser maakt,
en de tweede keer als het ware er
juist mee omgaat.

Het volle leven beproevingen
zonder bekendheid welke wanneer.
Maar als men er doorheen komt,
men bewijst van ijzer, zilver of goud te zijn.

Waarbij het gevoel dat soms tegenslagen
in het leven verweven zijn, als van
hogerhand zowel de beproeving, test
als het resultaat een bepaalde
gradering geeft.

Waarbij de bron van de beproevingen
uit det werkelijkheid zelf lijken te
komen.

Zonder een eenduidige oorzaak
of oorsprong.
Blue scheme


Een manier om ieder mens een gevoel te geven
dat handelen normaal is, dat je je altijd stabiel voelt
dat je lichaam geen rare ontwikkelingen heeft.

Een manier om ieder mens een basis-samenstelling
te geven van cellen, organen, ledematen,
en alle onderdelen van het menselijk lichaam.

Dit gaat dan over gezondheid, over het vermogen
je wensen in daden om te zetten,
en life-events in negatieve zijn te voorkomen.

Dit wordt een blue scheme genoemd.
Als mens in het westen krijg je bij
de geboorte en de eerste levensjaren
een vaccin tegen enkele ziektes.

Deze blue scheme wordt als een vaccin
toegediend, en zorgt dat je het hele leven
deze zogenaamde gezondheids samenstelling hebt.

Deze blue scheme is dus een vorm van een vaccin
die hoger ingesteld is dan een normaal vaccin
tegen virussen of ziekts.

Dit blue scheme. zoals het heet,
zorgt dus dat mensen zich stabiel voelen
en het gevoel hebben in gewone zin
hun leven te kunnen leven zonder allerlei
gezondheidsklachten.

Een blue scheme, maakt een einde
aan veel ziektes, maar ook het gevoel
uitgeput te zijn voor de dag om is.

Maakt een nieuw begin mogelijk
waarin iedereen de ervaring deelt
te mogen leven, te kunnen leven.
Waarin leven mogelijk is.
Health symbol


As health is an important issue
for all who have a body and can
feel suffer of unhappy feelings.

As health is the bond between
all of our human kind,
as we all have feelings.
and by medicine all feelings
or body configuration is
influenced in the same way.

As health is when at best
giving a good feeling you can
do everything you like.

As health is important
and we know of world-religions
to have a sign symbol or geometric
item to depict their grace or mercy.

As health to be good and sound
there is a symbol which gives
each day its radiance
to have a good health.
as it stimulates the body
itself to heal, and to get healthy

This symbol, not yet found
would within one year give
the owner a good health
even healing permanent damage
and to heal to a sound health.

As the myth from long ago
it even heals things we see
cannot be healed only repaired.

This symbol would be a symbol
generating health from the inward.
Zelfweergave


In de menselijke sociologie en psychologie
is de term menselijkheid en primaire waarde.

Menselijkheid gaat over de mens,
de grenzen, de voordelen en intenties.

De mens is niet een computerprogramma
die gevoel en intentie reduceert
tot een algoritme.

de mens heeft gevoel en kan
leven en beslissingen nemen
zonder twee vaste waarden.
Waardoor de ene zegt ik ben gelukkig
en de ander zegt ik ben niet gelukkig
al hebben beide op dat moment
dezelfde ervaring van de werkelijkheid.

Als mens hebben wij een zelf,
een aantal beleefde kenmerken
die samen het handelen van de mens
bepalen.

Zeggen ik ben mezelf,
betekent dat je de handelingen
dicht bij je eigen waarden hebt liggen.

Zeggen ik ben niet mezelf
is dat je je anders gedraagt,
door interne of externe oorzaak
en je de maatvoering hebt
dat je niet je eigen intentie
of voor opgezette plan kan volgen.

De term zelf-weergave
is dan de meetlat
tussen wat je ten diepste wil
of waar je toe gedwongen wordt.

Het zelf is afhankelijk van
kernwaarden, dei vanaf de
vroege jeugd al zijn bepaald.

Wat je lekker vind als eten
welke hobbies je hebt
welke principes je volgt.

Maar ook hoe je anderen
behandelt in spraak
en bejegening.
Waarbij een deel
zonder zelfmaatvoering is.

Zelfweergave is
dus de meetlat tussen
wat iemand zelf in een
situatie wilt,
of hoe handelen tot stand komt.

Zelfweergave is dan
de meetlat voor die
persoon zelf,
zeggen ik ben mezelf
of ik werd aangezet om zo
of zo te doen.

In de onderzoeks sfeer
is zelfweergave
de pressie om mensen
voorbij hun zelf aan
te zetten iets te doen.

Of door pressie iemand
zijn zelfweergave bij te
werken.

Noem een kind die
volgens zichzelf
bang is voor honden,
en door pressie
zijn zelfweergave
uitbreidt door
die angst onder invloed
van buitenaf te overwinnen.

Zelfweergave is
in het hart door gevoel
in die situatie was ik mezelf
of voelde ik me niet veilig.

In het denken door
zelfbeeld en persoonlijkheid
ik denk dat ik te dik ben
mag dus niet eten.

Of ik kies ervoor om een
gereserveerde houding te hebben
op het werk en hobbies.

Zelfweergave is dus
de meetlat of iemand
zijn eigenheid volgt,
of door invloed het handelen
op een andere manier
invult.
De Bodhi boom


In het leven, zoals het voor iedereen komt,
de jeugd is met leren op school, spelen
met vriendjes en vriendinnetjes.

In het leven, zoals het voor iedereen komt,
Een relatie een tijd van geluk kan inluiden,
en de plicht om kinderen groot te brengen
een dagelijkse zorg is.

In het leven, als je over leed praat
iedereen een ervaring kan noemen.

In het leven iedereen zijn doel kiest
zijn wensen vervult en vecht voor
het behoud van geliefden.

In het leven,
veel kinderen hoge verwachtingen
hebben, maar ook vechten om
hoger op te komen.

In het leven er een tweedeling is
zij die een doel of droom najagen
en geen genoegen nemen met de functie
die als ware in hun leven als normaal
wordt gezien of aangeboden.

Denk aan de vrouw die heel slim was
maar van ouders op een laagkader school moest.
het contrast zij wilde op een hoge school,
en zij kreeg een lage aangeboden.

Denk aan de man die zelf aan de universiteit
wilde studeren, maar een baantje bij de groenvoorziening
kreeg aangeboden.

Maar denk ook aan de gedachte om alles
te accepteren dat je in normale zin
aangeboden krijgt.

Ben je drie en twintig en je krijgt een
huisje aangeboden, maar een gedachte zegt
hij is niet mooi ik wil hem weigeren.

Als je het inzicht van boeddha erop
toepast is het, je krijgt het aangeboden
als het ware in je schoot geworpen.

Als het ware is dit een meetlat die bij
ieder aanbod of iedere situatie afwegen.

Een filosofisch concept om
als je in de situatie staat,
om in lijn met de situatie te handelen.

Hiernaast staat wel de kanttekening
dat je gevoelsleven, waarmee je ook
een gevoelsoordeel hebt over de werkelijkheid
mee kan wegen.

Immers anders is er geen scheiding tussen
jezelf en de werkelijkheid.

Een boeddhistische gedachte
om alles te accepteren wat op je af komt,
en als het ware blij te zijn met
wat in je schoot geworpen wordt.

Zo krijgen kinderen natuurlijk
in de situatie dingen aangeboden,
van op school wil je dit doen,
van thuis wil je serieus zijn met school
en huiswerk, en wil je dit of dat.

Volwassenen ook door het leven heen
mogelijkheden en kansen aangeboden krijgen.

Waarbij het inzicht van Boeddha dus
meer in abstracte zin als een filosofische
inzicht en meetlat kan gelden,

die niet onder de bodhiboom wordt gezien,
maar in het volle leven,
en voor iedereen toepasbaar is.
Ethiek en wetenschap


In alle tijden is de vraag levend hoe je omgaat
met de samenleving en maatschappij maar dan
alles dat erbuitne valt of schade doet.

In stripboeken lees je wel eens dat
niet alleen vrijheidsbeperking wordt
gebruikt als straf,

maar ook als het lichaam pijnprikkels
krijgt die geen schade aan het lichaam doen.
Wordt dan gezien als een straf zonder schade.

Toch pijn het lichaam kan beschadigen
maar kan ook de ziel beschadigen.

Zelfs als pijn het lichaam niet beinvloedt
maar wel de ziel beinvloedt.
Waarbij pijn als een residu in de ziel
zowel een herinnering vastlegt
als het karakter kan vormen.

Bij wijze van spreken pijn
de reactieschema's op bepaalde
onderwerpen weghaalt.

Pijn met schade voor het lichaam
wordt natuurlijk afgewezen als onmenselijk
of niet wenselijk omdat schade mogelijk
permanent is, en marteling wordt afgewezen.

De tweede pijn met schade voor de ziel
maar niet het lichaam, lijkt op eerste
oog als bruikbaar immers lichamelijk
gebeurt er niets,

maar de schade voor de ziel,
uit herinnering en de ziele-eigenschappen
wel een vorm van schade is,
waarbij die ook eigenlijk
onmenselijk is.

Waarbij pijn als interventiemiddel
ethisch niet toegelaten mag worden,
en vrijheidsbeperking als enige
een legitieme vorm van straf blijft.

Daarbij de tweede gedachte dat
moreel en ethisch twee woorden
of principes zijn.

Moreel is het goed om in
een oorlog de vijand te verslaan,
uit belang van land of werelddeel,
maar ethisch gaat het over
een oorlog tegen mensen,
en de mens opzettelijk schade
toebrengen ethisch niet goed is.

Waarbij dus ethiek en moralitiet
twee wetenschappen zijn.
emotioneel centeren


Centeren van je gewaarzijn op je emoties,
waarbij de binding met je ziel sterker wordt.

Het centeren van je gewaarzijn op
je lichamelijk gevoelens.
Waarbij je leert om het leven
te verdragen zoals het komt.
v Waarbij je mentaal even ademhaalt,
en je geest even rust heeft.

Het centeren kan je natuurlijk
doen wanneer je wil,
en binnen de situatie zonder
daar schade aan te doen.

Door de emoties in het lichaam
te dragen en te verwerken in het moment.
Je ze los kan laten, en dit betekent
dat je in het hart leeft.

Door zelf je pijn leed te verdragen
in het lichaam het geen residu in
de geest achterlaat.

Het centeren van je gevoelens,
je weerbaarheid vergroot,
immers je draagkracht in het moment
vergroot.

Het centeren in je lichaam
ook van belang is om je
mentale intelligentie
te verbreden.

Deze vorm van meditatie
geen gebruik maakt
van tellen, ademen,
of focussen,
maar je steeds je
lichamelijk gevoel opzoekt.

Men zegt wel eens
in de geest of het denkvermogen
je per definitie alles zelf oproept,
opzoekt, tevoorschijn haalt.

De gevoelens in je lichaam,
niet bestuurbaar zijn, maar wel
in de ervaring een betekenis.

Waarbij het schouwen van je
lichaamsveld, de pijn, de positieve
gevoelens, het alles,
bijdraagt aan de gezondheid van de ziel.

Ze zeggen iedere seconde, ieder uur
die je eraan besteedt voor de toekomst
betekenis heeft.
Hersenhelften, links en rechts


Als mens hebben wij een brein,
een brein dat twee functie heeft.

De lichamelijke kant, het brein dat
in je hoofd zit,
met als meest duidelijke functie
zowel lichaamsprocessen reguleert,
door hormonen de stofwisseling,
door impulsen het bloed rondstuurt.

Het andere deel dat het woord brein
als symbool gebruikt, en de geest
en al zijn functies in houdt.

De lichamelijke functie, het brein
de hersenen hebben drie delen
de primitieve hersenen,
de linker hersenhelft en de
rechter hersenhelft.

De primitieve functie,
is zowel instinct,
lichaamsprocessen
en het instandhouden van
de energiehuishouding.

Deze primitieve functie
gaat buiten de wils-invloed om,
en wordt behartigt tot een groot
deel ook als de wil ertegen zou zijn.

Als je stop met ademen, wordt
je genoodzaakt weer te ademen
zelfs tegen je besluit in.

De Linkerhersenhelft,
is gebaseerd op intuitie,
en het handelen zonder berekend resultaat.

De rechterhersenhelft is
gebaseerd, op een berekenende kracht
die niet overeenkomt met de geest
maar in het lichaam zijn basis heeft.

De rechterhersenhelft,
in de jeugd, zie je duidelijk
dat alle regels bijvoorbeeld over taal
in een boomsoort schema wordt gevat.
die onzichtbaar maar aangestuurd door
de hersenen levenservaring mogelijk maakt.
levenservaring waar je kan zeggen
dit kan ik, dat kan ik niet.

De linkerhersenhelft,
de intuitie,
kan niet zeggen in doe dit
vanwege die redenen,
maar zegt ik doe dit,
ik kies dit,
En zonder beredenering kiest.

Als de linkerhersenhelft dominant
is, dan kiest de mens alles
op een zonder vooraf berekende waarde.
immers deze linkerhersenhelft
is niet gebaseerd op regels,
en dus een andere functie van intelligentie.

De rechterhersenhelf als die dominant
is, kan alleen het geleerde volgen,
en met een bijna programmatische zekerheid
alle levenservaring en geleerde gebruiken
om op een vooraf duidelijke manier alles
te beantwoorden.

een vermoeden is dus,
dat de linkerhersenhelft
ook kan handelen zonder vooraf
geleerd te hebben,

en de rechterhersenhelft
zijn acties altijd kan beargumenteren.
de keuze die ik maak, is gebaseerd
op die informatie in de jeugd,
of gebaseerd op het advies van die persoon.

Een vermoeden is dus dat
vooral de linkerhersenhelft
intuitief in contact kan komen
met religie.
Ehterische voedingsmiddelen


Als mens horen wij de schijf van vijf,
en als dieet een combinatie te maken
die het lichaam zijn vitamines geeft.

De maatvoering voor dieet,
als het om vitamines gaat
is grotendeels bekend.

Zo is het fruit, groente,vlees
en andere voedingsmiddelen.


Bij het dieet probeer je
alle stoffen die in het lichaam
verbruikt worden weer aan te vullen.

Ongeveer de helft van de mensheid,
heeft bij het dieet erna of erbij
nog gevoelens van honger, dorst
of meer onbepaald als gevoel.

Deze gevoelens zijn niet afhankelijk
van vitamines of primaire stoffen
maar zijn van onbekende oorsprong.

Zo als kenmerk een baby die geen
moedermelk krijgt, kan tijdens de
periode erna van het leven
een onbestemd dorstgevoel krijgen.

Zo kan een mens, gevoelens van
honger en dorst hebben
die in relatie staan tot de jeugd
maar ook tot het lichaam.

Iemand die rookt,
houdt de lust van roken
aan tot die overwonnen is.

Iemand die alcohol drinkt,
houdt die dorst tot
een vaste keuze om er niet aan te voldoen.

Als een mens een honger of dorst gevoel
heeft, maar eten of drinken het niet
voldoet, of alleen heel kort voldoet.

ligt de oorzaak niet in vitamines
maar een etherische werking ervan.

Zo kan iemand geholpen worden
door een scala aan voedsel te
proberen ook al in kleine maat
en kan een gevoel van
honger en dorst
in een tot drie maanden
al een verbetering geven.

Als voedsel met de etherische
werking ervan helpt,
zijn het levensstoffen
die verzadiging van geven.

zo kan de etherische werkeing,
liggen in kruiden, zuivel,
fruit, groente en andere middelen.

Deze theorie is dus naast
de vitamines als levensstoffen
nog een etherische kwaliteit
als levensstoffen nodig zijn,

Als mensen dus een bepaalde vorm
van honger of dorst hebben,
er in natuurlijk opzicht
een voedingsmiddel is
die eraan behartigt.

In de helft van de gevallen
is een ehterisch voedingsmiddel
al binnen de smaak ervan
te herkennen als een oplossing.

Dat men na het drinken van kefir
al voldaan is,

Dat men na het eten van spruitjes
even de bitterheid heeft maar erna
het gevoel van honger verdwijnt.
Of bijvoorbeeld als noten, walnoten

De etherisch kwaliteit van voedsel
kan onbestemde of onbekende
honger en dorst wegnemen of verzadigen.

Waardoor mensen een betere kwaliteit
van leven krijgen. Soms al
door het toevoegen van
een onbekend kruid in het eten.

Een zoektocht naar de
gezondheid van het lichaam,
als concentratiepunt
voedsel.
Psychische vorming


In iedere tijd zijn er varianten van psychiatrische
aandoeningen, in de middeleeuwen de maanzieken
en de gekken.

In deze tijd in de psychiatrie,
en in het verre verleden de
mensen met geesten.

As het over de psyche gaat,
is het dat mensen
in de dag, en de hele dag
een gedachteinhoud kennen.

Zijn gedachten in lijn met de werkelijkheid
zijn ze nuttig, en dienen de voortgang.

zijn gedachten afwijkend hebben ze
een last als bijgaand in het leven.

Is de persoon door verkeerde gedachteinhoud
in een misdrijf of afwijkend van de norm
dan wordt er behandeld.

Is de persoon met gedachten die belangrijke
ontdekkingne of informatie geven
dan is het genie o geniaal.

De gezonde geest, of een psyche
die de levensgang in de werkelijkheid ondersteunt
is altijd een doel van het leven.

Er zijn allerlei vragenlijsten om te bepalen
of de persoon afwijkend is in het denken.

De afwijkingen zijn altijd gebaseerd
op een deficit in de werkelijkheid
in de periode voorafgaand.

Hetzelfde als de theorie dat
gedachten op een plaat was worden gevormd
en door de veelvoud van eht onderwerp
een residu achterlaat.

Een reden dat ouderen mensen dement
kunnen worden, en dat aandoeningen
van de geest meestal na de adolescentenfase komt

Afwijkingen zijn gebaseerd op zowel gedachteinhoud
die groeit, als de manier van denken en de overgebrachte
inhoud van de werklijkheid naar het denkne.

Gedachteinhoud, heeft als energie de
geestelijke energie die zonder woorden vorm geeft
aan alle gedachten, vorm geeft door
positieve of negatieve energie.

Negatieve gedachtne hebben dus negatieve
geestelijke energie als bron.

Om deze afwijkingen te genezen,
is er een hulpstukje, dat als een extra
gedachte overal achtaan gedacht kan worden.

En een neutrale symboolvorming het beste werkt,
Zoals de mens die kinderen heeft, even blij wordt
om aan hen te denken,

En de mens die een doel heeft, een gedachte aan
het doel, even zich erop richt.

Door na iedere negatieve gedachte, aan bijvoorbeeld
dolfijnen te denken kan een gedachte omgeleidt worden

Door een dolfijn als neutrale geestelijke energie te zien,
kan een gedachte omgevormd worden.

Na iedere negatieve gedachte even aan dolfijnen te denken
ze een niet verbale symbool voorstellen, deze ook niet
door woorden gecorrumpeerd wordt.

Aan dolfijnen denken, kan als het ware lucht of water
in de gedachtes brengen. Waarbij gevoelsinhoud
geestelijke gevoelsinhoud kan herstellen,
en de negatieve energie die omgevormd wordt,
lucht geeft aan groei.
Sublimatie in levensdoel


In het leven is iedereen op zoek naar
een doel en vervulling van wensen.

In het leven gaat ment van geboorte tot dood,
en de gehele tijd brengt men door met
uitzoeken wat geluk is en hoe het te bereiken.

In het leven kan een doel die als enige wordt
gekozen, denk aan een wetenschap, de aandacht
zo eenpuntig maken dat je erin doordringt.

en door een eenpuntig doel,
men erin doordringt en erin vermogend wordt.

Denk aan de wetenschapper die een
eigen laboratorium heeft, op eigen kosten
en dertien uur per dag experimenten doet.

Een spreuk is dan ook door veel aandacht en tijd
in een doel te steken, men erin doordringt.
en door de veelheid van inspanning men
er goed in wordt, bijzonder wordt.

Een doel als wetenschap, vereist wel offers,
van tijd, van aandacht, van middelen,
maar soms ook van andere doelen
die middelen wegnemen.

Denk aan een relatie waardoor zowel
de partner zegt neem een normaal leven aan,
maar ook onzichtbaar gaat
als tijdens de relatie men het doel vergeet
en niet meer belangrijk vindt

Dit laatste gebeurt bijna altijd,
zelfs als men er bedacht op is.

Hierdoor is het dus belangrijk,
als men een doel kiest, een doel
om in uit te blinken, om voor de samenleving
iets neer te zetten,
dat andere doelen, als ware opgeofferd moeten worden.

Dus geen relatie, geen vriendschap,
maar als eenling als opofferen voor het doel.

Zoals mensen in religieus opzicht,
door het celibaat als een relatie met God heeft
en daardoor tijd steekt in een doel.
men bijzondere werken verricht,
men boeken schrijft van hoog inzicht.

Een doel nastreven om bijzonder te worden,
een opoffering vereist, geen relatie, geen
seksualiteit. Immers men deelt dan als
ware een deel van eigen kunnen

Waarbij een vriendschap als het ware
door lichamelijk een te worden
ook de interesse anders wordt.

Men eigen doelen vergeet,
andere dingen kiest.

Zoals men zegt het celibaat
van de jeugd af belangrijk is,
immers men erdoor bijzondere
vaardigheid verkrijgt.

Denk ook aan Moeder maagd Maria
Methodisch taalgebruik


Op aarde spreken wij allerlei verscheidene talen,
van talen om het dagelijks leven uit te drukken,
de taal van kunst.

Ook de klassieke talen om een boodschap uit
het verleden een medium te bieden.

Talen komen allemaal voort uit
het begrip van de mens.

Zonder taal kunnen wij niet communiceren,
en als mensen bij elkaar zijn zoeken
ze een taal of een middel om elkaar
te begrijpen en ervaringen uit te wisselen.

Op aarde zijn de gewone talen allemaal
in de jeugd te leren, waarbij klassieke talen
worden onderwezen met het doel van een
maatschappelijke functie.

Zoals latijn wordt gesproken en geschreven
door de godsdienst van het christelijke

en de kunstgeschiedenis verhaalt over
talen als grieks, oud indias
en ook de indiaanse culturen.

Een taal bestaat uit meerdere onderdelen
die ieder op hun eigen thema een betekenis hebben.

Zo maakt taal ook gebruik van,
zonder dat men werkt, de algemene begrippen
die niet via denken wordt uitgewisseld
maar een soort sferische veld
die over de hele aarde,
gebonden aan de taal variant als grenzen
een betekenis overbrengt in het gevoel.

Zo is men in een regio, gebonden aan
de specifieke uitleg van zowel woorden,
zinnen een onderwerp maar ook het doel ervan.

Een taal die uit meerdere onderdelen bestaat,
is zowel de gesproken vorm, die ook kinderen op
jonge leeftijd al hebben

de geschreven vorm, die zowel in het begrip van
de communicatiepartner via vertaling naar
gsproken begrip krijgt of andersom

De taal en de sferische velden,
houden bij het gevoel dat ook onbewust
de gedachten aanstuurt,
de betekenis in als een soort aangevoelde
betekenisveld.

Een aangevoelde betekenisveld,
die onderzoekbaar is en in verscheidene regio's
als een verschillend betekenisveld functioneert.

Deze sferische velden, soms noemen ze het
akasha, of een algemeen veld die niet zichtbaar is
maar via het gevoel uitwerkt.
De klik voor een onderwerp


Ieder mens kent wel de benaming dat met een klik
je iets ontdekt, bevestigt, of in lijn staat.

Als je een klik voelt, weet je dat het
voor jouw bedoelt is.

Als je een klik voelt voor een symbool,
is het een bevestiging dat je bij
die spirituele stroming hoort.

Als je een klik voelt, herken je
dat je ziel ermee in lijn staat.

Zo kan je een klik voelen met
een spiritueel symbool,
als je een frase uit een boek hoort of leest.

Maar je kan ook een klik voelen
als je een specifiek persoon ziet,
De ene herkent een ware geliefde,
alsof de liefdesrelatie bedoelt is.

De andere alsof die persoon een
belangrijke levensles geeft.

Een klik kan ook zijn
met en alziend oog,
de afbeelding van een oog
met een piramide of driehoeksvorm.

Men kan een klik voelen bij
een religieus gedicht,
denk aan het wereldgebed van
Fransiscus Assisi

Denk dat je een klik kan voelen
bij muziek, dat je in vervoering
raakt over de impressie de melodie.

Een klik geeft aan dat je in
je gevoel een herkenning ervaart,
dat je bijzondere betekenis hecht
aan iets.

Een klik kan je niet voorspellen,
niet vooruit zien, of aan voelen komen.

Een klik ervaar je met onderwerpen
die voor jou erna belangrijk zijn,
een levensdoel geven,
hoop schenken of in geloof laten bemoedigen.

Maar ook buiten religie om
kan je een klik ervaren.

Soms een levenstaak of roeping geven
soms een ideaal of visioen mogelijk maken.
Periode duiding


In hele moeillijke tijden als er geen schridt systeem is
en geen computer of andere technologie
vervalt de mensheid weer in het gesproken woord
Waarmee zowel tijdrekening als geschieschrijving tot een halt komt.

Als te tijdrekening niet meer functioneert
kan de periode bepaling maximaal 20 jaar zijn
waarbij daarboven fouten in de berekening plaatsvindt.

In vroeger tijden, toen er nog geen schrift was
hadden ze een periodeduiding die van zichtbare informatie
afhing.

Noem de stonehenge,
noem de andere wereldwonderen
die samen een tijdrekening weergaven.

Als er geen schriftsysteem bestaat
ben je afhankelijk van de tijdrekening
door naar de planeten te kijken.

Zoals de indianen van duizenden jaren geleden deden
die wekelijks de planeten en sterren volgden.

Zo ook als er verscheidene telsystemen zijn
warbij wij 10 tallig, maar in het verleden
van vier tot 60 tallig heeft bestaan.

Waarbij de overgang van het ene systeem
makkelijk fouten laat ontstaan
Waardoor je bij het benoemen van de toekomst
altijd een veilig systeem handhaaft
die de grootste overlap naar de toekomst heeft.

De planeten duiding en de sterren
het meest betrouwbaar zijn.

Noem de Maja kalender die het
jaar tweeduizend twaalf voorspelde.

Zo heeft iedere tijdrekening waarvan
de geschiedschrijving afhankelijk is
in de voertaal de meeste betekenis.

Maar als je kijkt naar egypte,
nog niet alle symbolen zijn precies bekend.

De geschiedschrijving is afhankelijk
van tijdrekening en periode duiding
en gekoppeld aan een planetair en sterren
duiding systeem het meeste betrouwbaar.

Immers planeten en sterren hebben een
bijna wetmatige gang door het heelal
waardoor ze bijna op de seconde af precies zijn.
Cynethose


Een chemisch biologische stof
die de biologische klok
met een percentage kan verlengen.

Velen denken dat de biologische klok
door de einden van het dna, die steeds
korter of onnauwkeuriger worden bepaald
wordt.

De biologische klok die naast de dna
die de kwaliteit bewaakt, tot de grens
overschreden wordt en het dna te zeer beschadigd is
en weefsels zoals organen en hersenen niet meer
adequaat functioneren.

De stof Cynethose is een chemisch samengesteld
middel dat niet op dna inwwerkt maar de milt
die ook het bloed ververst, met enkele stoffen
die essentieel zijn.

De milt die door de stof Cynethose wordt aangezet
om een biologische samenstelling te creeren
die overal in het lichaam.

De hormonen tot balans brengt,
een kalm gevoel geeft dat het leven onder controle is.
een kalm gevoel geeft dat aandoeningen geneesbaar zijn
en geen permanente schade geven.

De hormonen tot balans brengt,
zelfs zonder relatie met een ander persoon
een gevoel van verbondenheid.


De stop Cynethose die naast de hormonen
een bioogische samenstelling geeft die
orgaanschade via bloed circulatie geneest.
Waarbij stoffen om te genezen door het bloed
langzaam worden rond gestuurd.

Hierdoor kan orgaanschade binnen een periode
worden genezen.

Deze stof Cynethose zou ook op jonge leeftijd
de groei stimuleren, waarbij je will zien dat
kinderen een oplossingsgerichte houding krijgen
verdriet en andere emoties gereguleerd worden
tot een omgevingsgerichte oplossing.

De stof Cynethose, zou ook onoplosbare
aandoeningen kunnen verminderen.

De stof Cynethose is een chemisch
biologische middel die van wege de functionaliteit
via levende organische reakties gevonden moet worden
en alleen via levende donoren,
hetzij mens, of gekweekt weefsel hun werking hebben.
Shicon symbolen


Shicon is het gebruik van symbolen om
in spiritueel opzicht een genade te verbeelden.

Het kruis van Christus, is een symbool van zijn
genade, maar kan een symbool zijn die zijn genade
voor dat huis mogelijk maakt.

Noem het symbool van de voorzienigheid,
de versie van het alziend oog
het kan een symbool zijn dat diegene die leer
aanhangt, maar ook het symbool dat
de genade toedient door zichtbaarheid.

Zo hebben alle religies en stromingen
een symbool die zowel teken is van hun geloof
als hun geloof mogelijk kan maken.

Door een symbool in huis te hebben
je toestemming geeft aan die godheid
om jou in zijn genade op te nemen.

Zo zijmn er op aarde allerlei stromingen
die ieder hun symbool hebben,
en door zichtbaarheid hun genade te bedelen.

Denk nu dat de Aarde al miljarden jaren oud is
en dat er in die miljarden, honderden tijden zijn geweest.

Al die tijden een opgang, neergang en stabiele fase kennen.
In die stabiele fase, gedeeltelijk dezelfde symbolen
hebben bestaan, maar ook gedeeltelijk verscheidene andere
symbolen.

Als je die symboleen allemaal rangschikt en waarde toebedeelt,
Een soort woordenboek, zou het dan een boek met tien symbolen
per pagina zijn en dan een boek van een honderdtal bladzijden.

Zouden er symbolen zijn ongekend die
ontdekt willen worden via de hand van een tekenaar.

Zou je een symbool uitvinden en gebruiken
en na een jaar de betekenis ervan kunnen duiden.
Als je je eigen gedrag door de tijd heen zou
uitmeten, en spiegelen aan een verloop.

Het gebruik van symbolen is niet nieuw,
maar nieuwe symbolen vinden bestaat wel
Maar welke genade of werking een symbool heeft
is niet te duiden door de tekening op zich.

Vaak dat symbolen pas na lange tijd
hun preciese betekenis krijgen.

De term Shicon is de naam voor symbolen
die in zijn totaliteit een functie hebben.
Die zowel de nu bestaande inhouden,
als de mogelijk bestaande die in andere tijden
welk bestaan hebben.

De term Shicon is een naam voor symbolen
die een genade veronderstellen,
die op uitnodiging van het symbool
door het als kunst te gebruiken
hun waarde krijgt.

Men kan niet zeggen dit symbool is goed
en het andere slecht,
zoals men wel eens zegt
in arme tijden is een dikke madonna goed
en in voorspoedige tijden hangen
ze een slanke madonna aan.

Zoals in arme tijden,
een held op eigen titel goed is,
en in goede tijden,
een soldaat binnen de orde hoort te staan.

Zo zijn alle symbolen op zich
niet goed of slecht,
maar binnen de maatschappij
of cultuur passend wel goed.
Boeddha


In het boeddhisme als levensovertuiging.
Als manier van leven,
of als levensdoel

Kent men niet direct een godheid of heilige
om toe te naderen.

Maar beoefend men mindfullness,
of een vorm van meditatie.
Loop meditatie, mantra meditatie.
Ken de Ohm mani padme hum.

Zoals Boeddha zei,
ik zet die laatste stap pas als
alle volgelingen verlicht zijn.

Maar voor boeddhisten is het
beter om die stap te zetten
zodra die mogelijk is.

Immers na die laatste stap
neemt de staat van verlichtingv het over, waardoor zowel de wereld
als het bestaan beter geholpen wordt.

Boeddha als bron van verlichting,
heeft het pad van aandacht in de werkelijkheid
benoemd, en zegt dat mensen er gelukkiger van worden

Maar naast de verlichting, door in lijn
met de werkelijkheid te zijn,
men een levenstaak krijgt,
die zich van moment tot moment ontvouwt.

Men kan momenten hebben, van vrees,
of men op het goede pad is,
of alles goed komt,
of je het hazepad moet kiezen
omdat zekerheid niet duidelijk is.

Dit boeddhistische pad,
waarin je ook medeleven met
al het leven voelt,

Is een pad dat persoonlijk is
voor alle volgelingen,
en de beoefening als zijnde
voor ieder steeds nieuw is.

Zonder verwachtingen in het denken,
de levenskracht zelf laten zoeken
naar vervulling.

Zonder wensen in het denken,
in het leven zelf kiezen welke
de beste weg is.

Maar de stap van de uiteindelijke verlichting
zodra die mogelijk is meteen voldoen.
Immers de kracht van de werkelijkheid erna
oneindig veel beter alle anderen kan helpen,
en soms zelfs met een vingerwijzing,
een nieuw leven op een beter spoor zet.

Immers uit eigen kracht zijn we
beperkt tot wat wij in de jeugd leren,
maar de kracht van de werkelijkheid
geen vooroordeel, geen wens nodig heeft

De kracht van de werkelijkheid
in de school van geleidelijke verlichting
de diamant die door daglicht wordt geslepen,

De school van plotselinge verlichting,
de ondoorgrondelijkheid van de werkelijkheid
zelf bevestigt.

Welke vorm van boeddhisme men volgt
is persoonlijk.

Zoals de vraag of gedachten, het leven
veranderen, of als zij los gelaten wordt
niet het leven veranderen.

Zoals de vraag of men de gedachten steeds
meer naar het hier en nu brengt.
Plannen van het hele leven, het jaar worden,
van het jaar naar een maand.

Tot men ze op vijf minuten heeft,
en ze helemaal loslaat.

De leer van Boeddha de werkelijkheid
volgt, maar andere religies niet afwijst,
of veroordeelt, omdat boeddha zei
dat in de werkelijkheid alles gebruikt mag worden
om de verlichting te bereiken.

Wel in maatschappelijk opzicht,
de wet en de grondwet zowel de regels
volgen beter is, omdat aanapssing in
het land een deel van de moeite voorkomt.

Zoals men kan zeggen dat men zich
aan de werkelijkheid overgeeft.
Schema therapie


In de psychologie in de gestalt en de
psychosynthese heb je behandelvormen
die inwerken op de ziel of de geest van een mens.

in de psychotherapie, in de cognitieve therapie
is de geest centraal met zijn goede en slechre ondrdelen

Een therapie vorm bestaat meestal uit drie componenten
de manier van spreken en communicatie.

Waarbij de behandelaar zowel vragen kan stellen
antwoorden geven en analyses helder maken.

Naast de spreekstijl heb je de achterligende
therapie vorm, die psychotherapie, cognitieve
maar ook archetypes en gevoelens benoemen als
kernpunt heeft.

De derde eigenschap is om via antwoorden en
vragen een bepaalde geestelijke of emotionele
reaktie te ontlokken, waardoor een nieuwe
energie in de mens vrijkomt.

De spreekstijl kan van een verkennend gesprek
waarin je een thema behandelt en vragen stelt
om de persoon te laten prater.
verkennend betekent dat je de persoon centraal
stelt. en elementen uit zegswijzen naar voren haalt.
steekwoorden, open en gesloten vragen,
maar ook herleiden naar andere elementen.

De theorie erachter kan uit verschillende
organisatievormen bestaan.

Een mens heeft kernovertuigingen,
ik vind dit belangrijk, dit is een principe.
ik word hier gelukkig van, geleerd in jeugd of verlegen.
Maar ook in de samenleving is dit belangijk
daarom vind ik dat ook.

Naast de kernovertuigngen hebben mensen
primaire en secundair wensen.
primair ligt in de behoefte binnen
het lichaam en de vervulling ervan.
als voorbeeld, iemand wil graag taart eten
een primaire wens.

Een secundaire wens is niet in het direct
lichamelijke maar een wens over of voor de
toekomst.
Zoals ik wil cariere maken,
ik wil hogerop komen.

Maar ook, ik doe een studie en
wil die afmaken.

Wensen kunnen in de loop der tijd
versceidene thema's inhouden
in de jeugd uitgaan of juist goed studeren

in het volwassen leven,
werken leuke dingen kopen,
of kinderen onderhoudene.

Dit thema van wensen is een
periodiek gevormd wensveld.
Waarin wensen binnen een thema
worden opgevolgd door elkaar.

Een therapie heeft dus een
vorm van een zowel spreekstijl,
een oogpunt of oogmerk voor
welk theorie gevolgd wordt,
en ten derde welke aanvullende
behandelvorm wordt gebruikt.

Zoals een behandelvorm,
mensen stimuleren hun
emoties in beeld krijgen.

mensen hun kernovertuiging
laten contempleren

Mensen hun wensveld laten
rationaliseren.

Of zoals de meestgebruikte,
problemen binnen het leven
welke oorzaak ook,
in schema brengen,
en behandelen door
psyschologische methodieken
te gebruiken.

Therapie heeft dus verschillende
kanten die bij de persoon
een reaktie kan losmaken.
energie die in een nieuwe
persoonseigenschap vorm krijgt.

energie die een wensveld
van onderwerp verandert.

denk aan de levensgenieter
die religieus wordt
en het wensveld verandert.

energie die de persoon
een reflectie geeft,
of een reflectiefe methodiek.

Therapie, is bijna altijd
verbaal, misschien onderhoudende
tekeningen, en altijd
in een behandelruimte.

Bij therapie zijn
de omgangsvormen in
regels vastgelegd.

Therapie gaat over
behandeling van de client.

Een therapie heet dan een
schematische behandeling.

Waarbij het schema de
eigenschappen heeft
die in het artikel genoemd staat.
Medische dienst


Zoals enkele honderden jaren geleden,
doktors and verpleegkundigen
nog in kloosters in een gasthuis werkten.

zoals enkele honderden jaren geleden,
armoedige mensen werden gebruikt
om operaties op te beproeven,
en hun pijn niet werd gehoord.

zoals doktoren de eed van Hypocrates
moeten beloven bij hun studie.
Waarbij de medische ingrepen alleen
ten nutten van de mens mogen zijn.

Zoals de eed van Hypocrates
een leidend beginsel is,
die doktoren in hun beroep
een leidraad geeft.

Zo hebben verpleegkundige soms
ook een beginsel, ze geen behandelingen
in eigen belang mogen doen,
en de patient bij hun medische
en zorgzame behandelingen krijgen.

Zoals de wereld van de ziekenzorg,
is om zieken te genezen of stervenden
te ondersteunen.

Zoals doktoren de eed van Hypocrates hebben,
zo zouden alle medewerkers in de zorg
een eed nodig hebben.

Een eed dat eigenbelang alleen in
het salaris betekenis heeft,
en zorgeverlening binnen
een ziekenhuis, artsenij,
door een verdrag beschermd wordt.

Waarbij ethische richtlijnen,
en morele normen vastgelegd worden
in een document die in een natie
een algemene vorm heeft.

Zoals voor doktoren de eed
zegt welke intentie ze mogen hebben
binnen hun zorgverlening,
zou dit verdrag voor de andere
mederwerkers in de zorgverlening
de zorg bewaken zoals die wordt uitgevoerd.

Dat salaris, voor de medewerker
uit eigenbelang mag is van wege hun
functie in de wereld, en hun prive leven,
en hun maatschappelijke verbanden.

Waarbij zoals gewoonlijk het salaris
in lijn is met de expertise, en de inzet
als werkende in de medische zorg.

Waarbij het ook is om de zorg te bewaken,
en eigen belang in zorgverlening op
de achtergrond staat.Verbale vaardigheid


De meeste mensen leren in hun jeugd om te praten.
Waarbij het doel van communicatie in alle situaties
het belangrijkste is.

Immers zonder doel, kan je niet praten,
heb je geen middel om te communiceren.

Verbale vaardigheden hebben dus hun oorsprong
in de jeugd.

Van vriendjes vriendinnetjes uitwisseling
van spel en vrije tijd. van gevoelens
maar ook hobbies. en leren.

Ten opzichte van de leraar praat je dan
over lesstof, om te leren, te bevestigen
om duidelijkheid te vragen.

Het niveau van leren te bevestigen.

Vaak dat verbale vaardigheden,
in de late jeugd in een opleiding
gericht is op een beroepsgroep.
waarbij verpleegkundigen leren
over sociale onderwerpen te praten.

Hoe voelt de client zich,
pijnbeleving symptoombeleving
progressie van zelf inzicht
en welke doelen naar voren springen.

Zo heeft een it- computer professional
in zijn verbale vaardigheid meer
het systeem van de klant,
de doelen voor het systeem
de middelen denk aan programmatuur
en hoeveel werkers er ingezet moeten worden.

Zo heeft de dominee weer andere
oogpunten voor verbale vaardigheid.

Denk aan het gesprek in de pastorie,
van inleiding, hoe gaat het,
hoe voel je je, tot de relieuze
bedoelingen. Met een onderwerp
uit de heilige boeken.

De verbale vaardigheid,
bij een dominee dus georienteerd
is op geloof, de bron in een boek,
en de beleving ervan.
Waarbij de beleving in een schematisch gesprek
zijn vorm krijgt. waarbij de dominee als handvaten
allerlei elementen in gesprek brengt.

Verbale vaardigheden altijd
gebaseerd zijn op de begripsvorming
van zowel Taal, zowel betekenis,
als overdracht.

Vaardigheid in taal veronderstelt
dus vragen met open karakter.
Hoe gaat het, ken je dit onderwerp,
en wat vind je ervan.

Vaardigheid in begripsvorming
is dan een uitwisseling over een onderwerp
waarin beiden hun beleving ondergeschikt
aan het gespreksdoel uitwisselen

Vaardigheid in overdracht,
het overbrengen van een inzicht,
een overdracht in doeleinden of oogmerk.
en een overdracht in het uitnodigen
tot een nieuwe begripsvorming,
het verkrijgen van een nieuw idee of besef.

Verbale vaardigheden,
in taalkundig opzicht.

vragen stellen, die standaard zijn.
Hoe voel je je, Hoe heet je,
wat voor werk doe je,
en toegespitst op een hobbie.

Vragen stellen over onbekende onderwerpen,
een tegenvraag uitnodigen, een steekwoord
gebruiken om het gesprek te volgen.

En vragen stellen over inzichten die aan
het gespreksdoel tegemoet komen.

In de kerk, kan je vragen over
de beleving van een voordracht.

In een hobbiesetting, de schaakclub
een gesprek over schaakwedstrijden.

Verbale vaardigheden
over begripsvorming.
Hebben inhoudelijk over een onderwerp betekenis.
Waarbij iedere situatie.

Noem werk een situatie,
Noem hobbie een situatie,
Noem thuis een situatie.

begripsvorming, betekenis
volgens het referentiekader
een doel aan het gesprek
geven in algemene zin.

Thuis gaat het altijd over thuis,
op het werk is altijd over werk en
aanliggende onderwerpen.

Het referentiekader altijd
betekenis geeft, aan zowel
de uitdrukking in taal
als de manier om een onderwerp
bespreekbaar te maken.

Zoals vaardigheid in de overdracht
twee kenmerken heeft.

De bekende overdracht.
Waarbij je beiden weet wat het
onderwerp is, beiden kennis ervan hebben.

en de onbekende overdracht
waarbij je vraagt of vertelt
wat de ander nog niet weet,
of wat je zelf nog niet weet.

Bij bekende overdracht is het
uitwisselen over onderwerpen,
waar je beiden kennis van hebt.

Meestal dat bekende overdracht
de band versterkt, het karakter aftast
en een inleiding kan zijn voor
de onbekende overdracht.

Als je bijvoorbeeld een relatie wil
beginnen, heb je een mix aan
zowel bekende als onbekende overdracht.

Daarnaast heb je de verdeling in communicatie
over gevoelens versus gedachten.

Ideen uitwisselen,
over het gevoel praten.
Waar ieder mens anders mee omgaat.
De intellectueel praat graag over kennis,
een medewerker in de zorg
praat graag over de zachte kant en gevoel.
Graden-systeem


In de westerse wereld zowel opleiding als beroep,
hebben als voorwaarde dat iemand opgeleidt is
en bewezen de functie kan uitvoeren.

Het westerse monetaire systeem gaat uit van
een persoonlijk bezit dat naast goederen
ook uitgedrukt wordt in een representatief systeem.

Een systeem waarin goed, meer gelegenheid krijgt.
Een systeem waar zwakte soms wordt geminacht.

Een gradensysteem is de theorie dat als
iemand zijn best doet, goed doet,
langzaam of sneller hoger komt in de maatschappij.

Kinderen die beter presteren komen hoger,
van de ladder tot de volgende stap.

Tijdens beroep, iemand die het goed uitvoert
komt hoger, krijgt meer kansen of mogelijkheden.

Het gradensysteem is een manier om binnen
een samenleving een orde aan te brengen.
Gebaseerd op een grondwaarde.

Het gradensysteem is gebaseerd op opleiding.
Goede of slechte cijfers bepalen je volgende stap.
Goede resutltaten bepalen de vervolgopleiding.

In het werk, betekent het verschil ontslag
of promotie.

een gradensysteem binnen een samenleving maakt
het verschil, kan iemand in luxe leven of
alle touwtjes aan elkaar rijgen.

Een gradensysteem, binnen het begrip eigendom
is een manier om de samenleving te ordenen.
Waarbij resultaat de belangrijkste factor is.

Binnen dit gradensysteem als kinderen
een zwakte hebben, binnen de samenleving
vragen de oudergroep om een voorziening
voor deze zwakkeren binnen de samenleving.

Die voorziening, deelt weer in de arbeids
samenleving, immers verzorging van zwakkeren
als werkers betaald krijgen meetelt.

Het gradensysteem werkt als meer dan negentig
procent zich in het systeem kan handhaven.

Noem het salaris als grootste factor,
Noem de opleiding als uitvoerbaar
als grote factor.

Het gradensysteem is een manier
om de samenleving te ordenen.
Zondeval


Op aarde wordt de mens geboren,
krijgt een opvoeding met een opleiding
en leeft meestal tot de jongvolwassenheid bij ouders.

Op aarde proberen ouders de kinderen zo hoog
mogelijk te laten komen, immers hebben ze
meer vrijheid om te doen wat ze wensen.

Op aarde zijn kinderen, van jong
met puur bewustzijn en spontaan
tot de volwassenen die alle sociale
vaardigheden en een expertise hebben.

Als het ware als de aarde levens
toebedeeld zou krijgen, van hogerhand
zeggen ze op aarde hebben wij geen
voorkennis over het leven.

En op aarde hebben bijna alle
mensen in de jeugd,
tienertijd een zondeval.

Een zondeval is dat mensen
met het kwade of de zonde
in aanraking komen,
en het overwinnen voor ieder
verschillend is.

Een zondeval is bij een leven
op aarde een risico, omdat
ook de expertise erdoor
beinvloedt wordt.

Zou een kind altijd
goed leren studeren en
een ernstige houding hebben
zouden ze op hoog niveau komen

immers leren hangt samen met
hoe je je voelt, en zonder zonde
zou je je gezond, fit en intelligent
voelen.

Een zondeval is dus, bijvoorbeeld
in aanraking komen met drank,
met sigaretten, met vermaak
en allerlei vormen die
de aandacht bij het serieuze leven
vandaan haalt.

Een zondeval is voor iedereen op aarde
in de jeugd een fase die mensen wel doorkomen
maar het te voren onzeker is op welk niveau
of dat men wel de kansen krijgt om
de expertise op te bouwen.

Een zondeval, is dus een aanraking met
zonde, maar die zonde blijft voor korte
voor langere of hele lange tijd
en beinvloedt bij ieder mens
het leven dat andere onderdelen van
het leven erdoor geschaadt worden.

De meeste mensen kunnen zich voorstellen
dat het leven serieus leven hogere mogelijkheden
ontsluit. Immers alles groeit met aandacht

en met inzet of toewijding men ook
hoger komt.
Vormgeving mens


Als menselijke soort hebben wij de twee genders
de man de vrouw.
Die bij volwassenheid de volledige vorm hebben.

Waar kinderen nog dezelfde bouw kunnen hebben
en als ze beiden lang haar hebben je niet goed
weet of het een meisje of jongen is.

Zo zeggen ze dat het gender vrouw meer
rondingen heeft, en als vorm meer cirkelvormig is

De man als gender heeft meer hoeken, en rechte lijnen
en de bouw is meer met spierkracht begiftigd.

Zo heeft de vorm mens een tweetal formules
die de vorm bepalen.

De algemene formule die zegt dat wij mens zijn
en zowel vrouw als man twee benen geeft
en twee armen.

De tweede formule geeft de man zijn vorm
en de vrouw de specifieke vorm.

De algemene formule is bij de mens
gebaseerd op het getal van de gulden snede.
Die zorgt dat de mens de grootte
de geometrische vorm heeft.

De tweede formule is bij de vrouw
gebaseerd op het pi getal. die van een lijn
een cirkel maakt. en de vrouw bij
de hogere vormen van schoonheid duidelijk
de cirkel via de gulden snede tot de vorm maakt
die door de mens als schoonheid wordt gezien.

De tweede formule bij de man is
gebaseerd op de veelhoek,
die niet direct vierkant vijfhoek
of driehoek is, maar als veelhoek
via de algemene formule met de gulden snede
uitkomt naar de vorm gender man.

Die bij grote schoonheid ook
herkend wordt. zoals de man
met spierkracht die bewondering wekt.

De twee formules
de algemene gabseerd op de
gulden snede.

De tweede formule bij de vrouw
op het pi getal gebaseerd die van
een lijn een cirkel maakt.

En de tweede formule bij de man
die gebaseerd is op de veelhoek.

Naast de formule voor vorm
is er ook de samenstelling
voor de organen, en de andere functies.

Deze veelheid aan formules,
die de samenstelling bepalen,
is niet linear en niet
te berekenen met enkele variabelen.

Een voorbeeld van de vormformule
is dat er geen absoluut middenpunt
is die de ideale, of maximale maxime bepaalt.

Zoals de tweedegraadsvergelijking
bij een parabool het midden niet
absoluut heeft op een punt,

en bij twee formules samen
het maxime niet altijd bij
het zelfde getal of variabele ligt.

Daardoor is bij iedereen zowel
de vorm verschillend,
en kan bij de formule een kleine
afwijking, de andere formule al
zorgen voor een hele nadere bepaalde
vorm en zelfs afwijken van de maxime.
Levensmotivatie


Ieder mens die door de opvoeding heen is,
krijgt in het leven een primaire wens.

De ene wil de hoogst mogelijk arbeids
positie verwerven.

De andere wil een succesvolle relatie
met of zonder kinderen.

Een derde richt zich op een maatschappelijk doel.

De levensmotivatie is wat mensen drijft
en door de dag, en de moeillijkheden heen
draagt.

Een levensmotivatie als die geschaadt wordt,
heeft een periode nodig om een nieuw zogenaamd
doel te vinden.

Zo is als de carriere geschaadt wordt,
een transitie naar een ander doel,
noem het een maatschappelijk doel.

Een levensmotivatie is niet
af te dwingen of te manipuleren
immers zelfs een terloopse uitdrukking
kan al het roer wenden en een nieuwe
wijze van leven aanduiden.

Als de levensmotivatie geschaadt wordt,
kan wel door een gespreksvorm ontdekt worden
of andere elementen uit de kernovertuigingen
kunnen leiden tot een nieuwe zogenaamde motivatie.

Dat de levensmotivatie heel sterk werkt kan,
als bijvoorbeeld de bergbeklimmer die
de dood weerstaat met bevriezing
en aan zijn gezin denkt.

Denk aan het land in oorlog,
waar een moeder haar kinderen
bij zich houdt, zelfs met groot risico.

De levensmotivatie,
als zij vrijelijk gekozen wordt,
zorgt bij die persoon ook
voor kleine doeleinden,
en momenten van voldoening.
Lichaam


In abstracte betekenis heeft het menselijk lichaam
drie bollen die een cirkel in drie dimensies
als vorm heeft.

De eerste sfeer die drie cirkels inhoudt:

Drie cirkels die de levensfuncties
representeren.

De ene cirkel die
de maag, darm en nieren inhoudt.

De tweede cirkel
die de milt, de lever
en de zenuwen inhouden

De derde cirkel
die de longen het hart
en de bloedlijnen inhouden.

De tweede sfeer die
Drie cirkels inhoudt

zintuigen als cirkel een
hersenen als cirkel twee
en geest cirkel drie.

De derde sfeer die
de beweging inhoudt.
Cirkel een de armen en benen
Cirkel twee de huid en de oppervlakte
Cirkel drie de wilsbeslissing
die beweging mogelijk maakt.
Pijnbeleving


Als mens is het leven met zowel geluk als leed
zowel vrolijkheid als pijn.

Waarbij diverse filosofosche schrijvers
erover hebben verhaald.

De ene zegt het verxchil tussen pijn
en de beleving ervan,
waarbij pijn op zich in de medische hoek
voorspelbaar is.

Een klein sneetje in een vinger,
als pijn te begrijpen is.

maar de beleving ervan bij ieder mens
anders is.

Denk aan dat kinderen bij een verwonding
of ongeluk heel hard gaan huilen.

De man de pijn verdraagt
en de vrouw soms ook verdraagt
of hulp zoekt.

De pijn bestaat dan uit drie
onderdelen.

De pijngrens, wanneer je pijn als
pijn gaat voelen, en de pijn ervaart.

De pijntolerantie, wanneerd de pijn
ondragelijk voelt, of zo erg is
dat je hulp gaat zoeken.

En de pijn intensiteit.
een klein sneetje bij de ene
niks betekent, en bij de ander
juist heel intens voelt.

Drie onderdelen van de pijnbeleving.
Levenssprong


Zoals ieder mens leeft,
in de jeugd opgevoed wordt.
Waarbij scholing onderdeel is,
en bij volwassenwording

de mens vrij is om wensen na te jagen
en een doel te behalen.

De levens sprong is het beginnen aan een leven
waarbij je in de eerste jaren alles vergeet.

Waarbij het leven door zjn lengte mogelijk
nieuwe hoogtes kan bereiken, en men na het leven
zegt, ik heb dit behaald.

De levens sprong is van af welke hoogte
je ook aan een nieuw leven begint,
je als een blank blad
alles opnieuw kan verwerven.

Als een lot uit de loterij
die tijdens het leven als een lot
een beter lot krijgt.

De levenssprong,
is voor ieder gelijk,
een koning met een nieuw leven
en een bedelaar krijgen dezelfde kans.

De levensprong kan de ziel alle macht
afnemen en laten eindigen op laag niveua
of kan allerlei goede daden laten verrichten
en de ziel met rijk karma terugkeren uit
deze levenssprong.

Als men ieder opnieuw de kans krijgt,
ook ideen of overtuigingen
van voor het leven gewist worden
waardoor de kans zowel optimaal kan zijn
als onvoorspelbaar is.
Creational Architects


Zoals wij aannemen dat de aarde een bouwplan heeft gehad.
Dat de Aarde door een afmeting van verschillende onderdelen
en hun belang zijn geplaatst.

De Aarde een habitat heeft van iedere soort,
die een erboven en een eronder hebben.

Noem zelfs de leeuw die door een ziekte geveld
kan worden.

Noem de virussen die door zonlicht afbreken

We noemen het een creatie van een bouwheer
die meer is dan een mens kan worden.

Ook al delen we het bewustzijn ermee.
Een bewustzijn dat in ons ziel wordt genoemd.

De architecten die de aarde ontworpen
hebben alle onderdelen afgemeten,
en ten slotte als een zaadje tot wasdom
hebben laten komen.

Noem de boom die in de zad verborgen
zit en door water en zonlicht zichtbaar wordt.

Noem de dieren die allen voedsel zoeken
en elkaar het licht gunnen.

De Creational Architects
zoals ze heten immers zonder bekende naam.

In ieder helig boek hebben ze
een betekenis en een beschrijving
van wie ze waren en hoe het tot ontstaan
is gekomen.

Noem deze architecten die konden vliegen
door het hele universum zonder schip
nodig te hebben.

Die alle technologie konden maken
zonder zelf machinerie nodig te hebben.

Die normen en waarden in alle
levende wezens hebben gelegd.
Een roofdier verliest niet zijn vlekken

Zo zijn die architecten als
me goed en kwaad begiftigd,
maar was de schepping als een kringloop
waardoor ze betekenis verliezen.

Deze architecten die het leven
op aarde hebben geplaatst,
die zeiden mogen de zielen
in het leven ingeblazen worden
en tot een nieuw ras worden.

Zo zijn deze architecten
die ook al hadden adam en eva
het goed en kwaad ontdekt,
toch het leven door regel
doorgezet.

Deze creational architects,
die het leven afgemeten hebben
en tot een eeuwige wereld hebben gemaakt.

Deze architecten die verder zijn gereisd
om vele nieuwe werelden te maken.
Zij lieten de wijsheid van God en heilig boek
na, in alle talen.

Deze architecten die
verder zijn gereid,
als een volk dat door het bouwen
van werelden hun bestemming vindt.
De vier schikgodinnen


Er zijn vier godinnen die het lot van ieder
mens weven.

Zij weven draden van vier kleuren
die als een schilderij ieder leven
een bestemming geeft.

De ene roemt zich op het lot
van een heldendaad zoals odyseus.

De andere roemt zich op een
appel van paris die de schoonste
verdient in het leven.

Een derde roemt zich op een
koningsschap noem het een heerschappij

Zo zijn er vier godinnen
die het leven bijeen weven
de ene schenkt het geluk,
soms een moment, soms een dag
en dan is het weer verdwenen
als een andere godin het overneemt.

Een tijd van ondragelijk leed,
alsof leven geen betekenis meer kent.
Wie schenkt meerwaarde als het lot
zwaar weegt.

Een derde godin zegt,
schenk dit leed een gevoel van onrecht
geen menselijkheid die het lot
verdient. Geen gevoel dat leed
begrepen wordt en geen gevoel
dat leed meer is dan het gehele leven
als een beker bitter kruid.

Een vierde godin, die soms als
onzochtbaar begint neemt het lot over.
en bij een dondervlaag wordt
leed en onrecht vrijgesproken,
men kent eigen leven weer,

het respect voor zij die lijden,
en de boodschap dat leed en onrecht
geweten worden.

Vier godinnen,
het ongeluk schenkt het lot
veel leed en door onrecht wordt
men niet begrepen.

De Vier godinnen
Het recht, zegeviert
en zelfs leed krijgt betekenis
men gelooft weer in zichzelf
en ook het leed wordt door geluk
vrijgekocht.

Als een dag die als een paradijs
of hemel weer de zon doet schijnen.

Vier schikgodinnen weven ieder
leven bijeen, met vier kleuren
die als deugd en beperking
geen mens voorspelbaar maakt.

Zelfs de grootste zekerheid,
kan bij een wending van het leven
opeens de hel boven dragen.

De vier schikgodinnen schenken
hun vorm aan ieder leven.
Zelfs al hebben ze een naam,
dan nog is het lot in hun handen onzeker
als een hemel die in een hel verandert
een onrecht die het hoogste recht behaald
met vrijspraak.
Denken en geestruimte


Iedereen op aarde zowel in de jeugd
als bijna iedereen als volwassene
kent het begrip denken.

Het begrip denken,
je kan voor je zien wat je wil.
Een gedachte is auditief en visueel
een voorstelling, een herinnering,
een fantasie, een overweging.

Het begrip denken,
door voordeel is iedereen eraan gebonden.
Zowel om je zinnen te verzetten,
aan iets fijns denken,
een doel doordenken,
een gedachtetrein volgen.

Toch heeft niet iedereen
in het denken de autoriteit.
In de ziektesfeer kunnen mensen
soms wel hun denken openen,
maar hebben ze zelf niet
de autoriteit, de mogelijkheid
om te besturen wat ze denken,
of wat ze willen denken.

Bij sommigen is door de
verscheidenheid aan gedachtes,
als een soort ruis alles dat
soms de autoriteit overneemt.

Als je vaak fantaseert over
vreemde onderwerpen,
kunnen ze zich op andere tijden
ook aanvliegen,
alsof je geen keuze hebt.

De autoriteit van denken,
ligt niet altijd bij de hoofdpersoon.

Een begrip erbij is het concept
geestruimte.

Waarbij een deel van de geestruimte als
het ware door een andere entiteit wordt
bewoond en gedachtes dan niet vrijwillig zijn
maar ook niet voorspelbaar.

De geestruimte kan als het ware
overgenomen worden voor klein
of groot verband, of kort of lang.

Dit is niet perse een kwalijke vorm,
want er zijn ook voorbeelden dat
de geestruimte die werd overgenomen
met waarschuwingen, kennis instroom
of allerlei andere vormen plaatsvindt.

Noem de overgenomen geestruimte
die voor een ramp waarschuwt,
en als mensen erdoor gered worden,
is het dan slecht?

Het begrip geestruimte is ook
verbonden met de term telepathie.

Een aanvullende theorie
is dat ieder mens een soort denkmethode heeft.

Waardoor zowel kennisgaring,
als besluitvorming een volgorde
en denk manier bevatten.

Een combinatie van een kennisgaring
en besluitvorming, wordt een denkmethode
genoemd.

Een denkmethode zou in de jeugd
overgedragen kunnen worden
maar kan ook met een symbool
aangezet kunnen worden
waardoor die denkmethode
primair wordt, en het gehele leven blijft.

Een denkmethode kan dan
als het ware ontsloten worden
door een symbool.

Deze symbolen zijn nog niet bekend.
Zijn ingewikkelder als normale symbolen
en geometrisch niet herleidbaar
zonder kennis van de originele symboleen.
intentieschema's


In families zie je vaak dezelfde intentie-schema's
waarbij een van de ouders dezelfde reactiewijze
hebben als de kinderen.

Een intentieschema komt vooral bij
een eige tweelingen naar voren.
Ze kiezen dezelfde voorwerpen of wensen
met een bepaalde karaktereigenschap.

Het duidelijks is het als ze dezelfde
kleur kleding kiezen, dezelfde partnerkeuze hebben.

Een intentieschema is hoe de wisselwerking
tussen de ziel of de mens en de omgeving is.

Een intentieschema kiest binnen het aanboed
of de aanwezige werkelijkheid een bepaalde voorkeur.

De ziel waar de intentie in huist,
de ziel die bewustzijn is en het gevoel
een mens te zijn. de intentie via het lichaam
in de werkelijkheid komt.

Een intentieschema is dus de wisselwerking van
de ziel. Die in het lichaam zichtbaar wordt.
en via het lichaam de werkelijkheid behandelt.

De ziel die via de geest kennis vergaart
en de informatie ordent, en als wilsprincipe
een keuze maakt. Die via de ziel zelf zijn keuze
geeft. het intentieschema het zuiverst is,
dit via het hart handelen heet.
eerlijkheids principe


Een inzicht die ik vanuit een filsooof heb gekregen.

Het eerlijkheidsprincipe dat alles een oprechte
keuze maakt.

Als voorbeeld een bloemenstal,
waar er een muntenbakje staat
en bossen bloemen.

Het is dan eerlijk om bloemen te pakken
en te betalen zonder autoriteit die de
regel of de norm bewaakt.

Kies nu een bloemenstal met alle
supermarkt artikelen op dezelfde wijze.
de mens maakt zijn keuze en heeft
zelf de keuze of de plicht om ervoor te betalen.
Noem het betaalapparaat waarmee de klant
zelf betaalt. Ook zonder autoriteit die bewaakt
of de regel van kopen en betalen wordt gevolgd.

Nu de situatie dat in een land,
alle winkels deze methode hebben.
Mensen kiezen hun prodcuten en betalen
e prijs die ervoor staat.

In het verlengde nu dat er geen vaste
prijs afspraken zijn, maar wel een rekenmachine
klaar ligt en een betaal apparaat.

Nu is men volgens het principe zelf
verantwoordelijk voor de prijs bepaling
en de betaling zonder autoriteit die
de waren bewaakt.

Deze laatste situatie,
is de winkel afhankelijk van de
afgerekende artikelen voor zijn voortbestaan

dit heet het eerlijkheidsprincipe,
als in een wereld iedereen totaal eerlijk is
kan een winkel de noodzaak van geld afwijzen
en is een monetair systeem niet nodig.

Immers iedereen zou kunnen aannemen wat
echt nodig is, en anderen geven wat zij echt
nodig hebben. Immers eerlijkheid is ook
een waarde oordeel over alle onderwerpen
binnen een leven of wereld.

Een eerlijkheids principe,
kan in een genoemde wereld
als beginsel alle afspraken
overbodig maken.

Een beginsel dat in kleiner of
groter verband voor een
bepaalde mate geldt.

Noem het opvoeden van kinderen
die de waarde van eerlijkzijn
als belangrijk wordt onderwezen.
oordeel schema


Ieder mens vanaf de vroege jeugd
heeft een oordeel over anderen.

Een oordeel over gezin en familie,
omdat ze bij dezelfde groep horen
een geschakeld oordeel.

Een oordeel op school of werk
met collega's superieur of
andere rollen.
Dit is een oordeel of een
geschakeld oordeel.

Kinderen zijn zich al bewust
van het oordeel dat zij over anderen
hebben en anderen over hen.

Noem de tiener die graag wil uitgaan
en een oordeel over volwassenen hebben
die eigenlijk suf zijn of te gewoontjes.

Noem de voorlijke tiener die juist
geen alcohol drinkt en niet rookt
en huiswerk steeds als beste doet.

Mensen halen hun motivatie uit
het oordeel van belangrijke anderen

Jonge kinderen doen hun best op school
omdat ouders dat belangrijk vinden.

Tieners gaan uit omdat rolmodellen
een belangrijk oordeel hebben
en ze hieraan willen voldoen.

De motivatie of de kernmotivatie
die iemand heeft bestaat of kan
herleidt worden uit een oordeel
een oordeel van iemand die ze belangrijk
vinden.

Noem het meisje dat geen slechte dingen
wil doen en een kernmotivatie heeft
die dit als thema heeft.
deze kernmotivatie is door een oordeel
van iemand anders getriggerd.

Een oordeel kan soms een uitgesproken
oordeel zijn, maar kan ook eenmaal gezegd,
of onderhuids zijn.

Een oordeelschema is het totaal aan oordelen
die iemand heeft over zijn bekende werkelijkheid.

De bekende werkelijkheid waar je onderdeel
van een samenleving bent, van een kring
van naasten, zoals familie of vrienden.
men school of werk hebt.

Een oordeel schema is in kaart te brengen
door alle onderdelen na te lopen.
immers een oordeel gaat over een persoon
of ander entiteit
en dit oordeel is door kenmerken
bevraagbaar.

Door een oordeelschema te behandelen
men mensen die bijvoorbeeld een
fout oordeel als belangrijk zien,
men een wijziging kan
aanbrengen in de kernmotivatie.

Een kernmotivatie die gebaseerd is
op een oordeel van een bepalend persoon
waaraan alles of een deel afgemeten kan worden.
Leven en vervulling


Ieder mens heeft een doel in het leven.
er zijn vier pijlers of thema's waar mernsen
hun vervulling in zoeken.

De eerste is overvloed,
die door rijkdom of roem wordt behaald.

De tweede is voortbestaan,
die door nageslacht of belangrijke producten wordt
bepaald.

De derde is dienstbaarheid,
die door religie of godsdienst wordt behaald.

De vierde is acceptatie,
waarin men probeert het leven
te accepteren zoals het komt,
en de drijfveren uit de werkelijkheid zelf laat komen.

De drijfveer overvloed zie je
bij belangrijke rolmodellen, zangers
en kunstenaars die iedereen heel goed vindt.
zangers die met liedjes in de top van de wereld komen.

maar ook hele rijke mensen die geld als
uitgangspunt nemen, en overvloed bereiken
in de rijkdom.

Het thema voortbestaan vindt
bij mensen die getrouwd zijn meestal
een voorkeur voor nageslacht
die zij opvoeden en het beste meegeven.
Waarmee zij de moeite hebben getroost
om daar met hun mogelijkheid vorm aan te geven.

Voortbestaan kan ook zijn hele mooie
kunstwerken maken, noem het vrijheidsbeeld
noem de eifeltoren. Maar ook de boeken
van grote meesters.
Wat zij schrijven blijft behouden.
met hun wens tot voortbestaan.

De dienstbaarheid als thema
ziet het dienen van een autoriteit
als belangrijk. ze voelen zich
dienstbaar aan een god of macht.
als priester dienen zij god,
of in het ultieme in het klooster
dienen zij dagelijks.

De dienstbaarheid kan ook aan een land
zijn. zij dienen het land door ervoor
klaar te staan of zich op te offeren
zowel in politiek als anderen thema's

Het thema acceptatie gaat over het
laten rusten van eigen wil of drijfveer
en de werkelijkheid als uitgangspunt nemen
deze werkelijkheid draagt dan het pad aan
dat men gaat.

Waarbij de wisselwerking tussen de werkelijkheid
en de persoon altijd het pad zichtbaar maakt
vaak voor dat men de staf hoeft te nemen.
Waarbij acceptatie ook andere paden integreert
in het leven.

Noem de naaste die zegt deze religie is
belangrijk wil je eraan meedoen.
en door acceptatie men erin meedeelt.

Naast deze vier thema's is de vervulling ervan
ook belangrijk.

Noem de aartsengelen waarmee de belangrijkste
thema;s bedenkt worden.

Van dienstbaarheid, tot voortbestaan
en overvloed

Waarbij als voorbeeld laksmi voor overvloed staat,
dienstbaarheid in het christendom te vinden is
en voortbestaan als schrijver ook bij
sarasvati te vinden is.

Omdat er een veelheid aan religie met
hun goden is, men haast zegt dat er
voor ieder pad een goedwillend en kwaadwillend
beginsel is.

Waarbij de gevestigde religies een
goedwillend beginsel hebben
immers men kiest zelf welk pad men gaat
en welke leiding men aanneemt.

goedwillende beginsels, willen
toevoegen aan de samenleving
en zowel de samenleving beter maken
als er zelf voor beloond worden.

kwaadwillende beginsels,
zijn meestal gericht op eigen belang
en minder op schade voor anderen
of de wereld.

Kiest men goedwillende beginsels
met de leiding die erbij hoort
dan is vaak een heilig boek
als richtmiddel waarmee ook een
leer wordt onderwezen. men als
beloning soms een hemel verkrijgt

De doelen die men in het leven kiest
zijn voor ieder mens een natuurlijk onderdeel
van zowel de ziel and het leven.

De manier waarop wij een doel kiezen
en een beginsel aan nemen is een keuze
die ieder mens maakt, en men ook
keuzes krijgt om het beginsel bij
te stellen.

Als men ziet dat een kwaadwillend beginsels
mensen ongelukkig maakt kan men overstappen
op een goedwillen en daarmee een religie
kiezen die de samenleving helpt
en het individu ook middelen geeft om
vervulling te vinden in het leven.
handeling-schema


Ieder mens wordt in de jeugd opgevoed
om redelijke te handelen.
Waarbij redelijk een oordeel van buiten-af is.

In de jeugd tot aan de volwassnheid leert
men om in de samenleving te handelen.

Waarbij een pyramide gemaakt kan worden
van primair handelen tot aan overwogen
abstract handelen.

Primair betekent gevoel te sprake brengen,
directe wensen ter sprake brengen
zoals die in het lichaam als honger en dorst
gelden, en in direct lichamelijk belang.
pijn en ongeluk en gebeurtenissen ten op zichte van het
lichaam.

later in de jeugd wordt de tweede laag van
het handelingschema gelegd waarbij primaire kennis
uitwisselbaar wordt.

En waarbij overleg over mening en kennis
van grond tot capabel niveau wordt aangeleerd.

Het handelingschema als volwassene bestaat uit
het adequaat reageren en ageren op maatschappelijk niveau.

Een handelings schema maakt het handeelen ondergeschikt
aan het doel, of aan de geschakeerde doelen die er zijn
en die het individu volgt.

Een handelings schema bestaat ook uit
de opleiding die men gehad heeft
om als onderdeel ervan een
handelingsmethodiek toe te passen in
een baan, waarbij in ruil voor een beloning
er een fysieke of immateriele bijdrage is
aan de samenleving.

Een handelings schema komt zichtbaar naar voren
in alle handelingen die lineair door de tijd
heen verricht worden. Waarbij het niveua van
handelen afhankelijk is van de geleerde
handelingsmethodieken.

een handeling methodiek staat in dienst
van een levensthema waarvnn beroep er een is


Een handelingsmethodiek in relatieopzicht
de vaardigheid is om een relatie aan te gaan
op te bouwen en vol te houden met die functies
van gevoel bespreken, wensen bespreken,
overleg voeren, doelen bepalen en
plichten inpassen in een handelingsmethodiek.

Een handelings schema bestaat uit methodieken
die een levensthema vervullen

Een handelings schema worden soms in de opvoeding
gebracht, soms als onderdeel van een opleiding.
Maar kan ook indirect worden overgebracht.

Een handelings schema is afhankelijk
van het inzicht dat men in het leven heeft.
Waar ook het opleidingsniveau een zichtbaar
meet instrument is.

Zou men een handelingsschema in therapie
brengen brengt men de afwijkeingen in beeld
brengt men de oorzaak in beeld, wanneer
die in het handelingschema door een methodiek
is ingebracht, en in welke mate een
psychische interventie die aanpast naar
een gewenste vorm.

Zo kan het handeling-schema een manier
zijn om zowel in kaart te brengen
als de theorie van de ordening

en kan een schematische therapie
de vorm zijn om in direcht contact
een wijziging aan te brengen.

Een handelings schema die
in het leven lineair naar voren komt
kan door bevraging in beeld gebracht worden
die alle handelingen als parallel
worden benoemd.

Waarbij het schema die de methodieken
bevat als een inzicht in een persoon
een handvat kan geven over een
interventiemethode of een manier
om afwijkingen in kaart te brengen
en te behandelen.
Ingradus


Als kinderen naar een beroeps of wetenschappelijke school gaan
hebben ouders verscheidene argumenten om hun kinderen
een richting aan te geven.

De ene zegt je moet zo hoog mogelijk komen,
een ander je moet de maatschappij dienen,

Een derde zegt kies een vakgebied die je leuk vindt,
een vierde zegt accepteer wat op je af komt.

Vanuit de wereld gezien is er maar een regel
omtrent opleiding en beroep.
Dat het niet uitmaakt welke richting,
of welke kant op, als je maar aan
een verplichting voldoet.

Een verplichting is dus een baan
of opleiding in welke richting ook
als je maar een beroep heb,
er de normale werktijden in voorziet
en er inspanning voor levert.

Door hierdoor een maatschappelijke
verplichting te voldoen dat men
in universeel opzicht goed is.

Binnen deze filosofische stellingen
kun altijd aangehaald worden
dat met een hogere opleiding
je wel meer verdient.

En dat een vakgebied kiezen
die je leuk vindt, meer
werkplezier geeft.

De achterliggende essentie
is dat het universum zoveel werelden
heeft op allerlei niveaus,

en deze wereld ook van laag tot hoog gaat,
dat je nooit het hoogste is,
en nooit het laagste.

in vergelijking iedere verplichting
dus hetzelfde als waarde heeft
Regulatuur


Hoe hoger de intelligentie
hoe hoger men kan inschatten of
een systeem een intelligente bron heeft.

Dieren die hun vrije wil volgen
en als in de natuur zonder richtlijnen zijn.

Ze hebben honger en eten,
ze hebben dorst en drinken.

Dieren in de maatschappij
in een dierentuin krijgen
alles op een vaste tijd,
en in een vaste leefgebied.

Mensen in de maatschapij
zijn in een orde verbonden
waar ze zowel leven, nut als
bestaans zekerheid hebben.

Deze zekerheid in een orde
gebonden aan regels.

Kijkt men van de dieren
ten opzichte van de mens naar boven
dan is alles op hoger manier verbonden

zeg maar dat hogere soorten
als door een onzichtbare binding
zijn verbonden
en niet alleen regesl voor iedereen gelden
maar als vanzelf de orde plaatsvindt.

Zeg nou dat je geld wegdenkt,
dan zou in hogere werelden
nog steeds alles goed gaan
en nog steeds dezelfde
maatschappelijke effectiviteit
en efficientie.

Een woord als regulatuur
houdt de orde in die overal
inverborgen ligt.

en met de filosofische stelling
dat intelligentie alles
verbindt, inziet en betekenis geeft.
een mate van inzicht geeft.

Hoe hoger de intelligentie,
hoe meer planmatig een samenleving
wordt, en ingezien wordt.

Hoe hoger de intelligentie,
Hoe meer verbinding omdat
waaer taal meer betekenis heeft
alles in nauwer verband staat.
omdat de dualiteit erdoor verdwijnt.

Hoe hoger de intelligentie,
en de orde die men ziet in al het bestaande,
Hoe meer er een intelligente bron
inligt. die als een regulatuur erin
zichtbaar wordt.
Eye of understanding


De mens heeft bij geboorte verscheidene vermogens.
Van bewegen, communiceren, tot kennisgaring en
besluitvorming.

Sommige vermogens kunnen niet met andere samengaan.
Zodra men gaat denken, verlies je het
vermogen om zonder denken zowel herinneren
voorstellen of begripsvorming te hebben.

Zodra je gaat denken komt de
betekenis van de werkelijkheid
niet meer in je hart maar in je hoofd.

Zeg als eem mens niet gaat denken,
heeft hij een associatief herinnering
binnen de werkelijkheid.
die zowel in de jeugd kennis onthoudt
zonder dat inprenting nodig is.

En door herhaald aandacht schenken
aan nieuwe informatie,
deze in het hart bewaard wordt.
niet door steeds herhaald energie geven,
maar door aandacht.

In het hart heeft men ook een keuzevermogen
die zowel de emotie die ergens bij hoort
of kanaliseert als de betekenis die als
soort oog van begrip ergens duiding aan geeft.

een beslissing wordt dan zowel door de emotie
die je voelt, als het begrip of inzicht die he jebt
bepaalt.

Deze vorm die in het hart ligt,
door voortdurende aandacht bouwt het
associatief geheugen op.
men krijgt kennis in de werkelijkheid
noem het ook levenservaring.

Dit bouwt zich op zolang je het
denkvermogen niet activeert.
immers die heeft een andere werking
en verbruikt de energie die in je hart is.

Het eye of understanding is nog onbepaald
of voorwaarden zoals overgave,
geheelonthouding en celibaat vereist zijn.

Het eye of understanding werkt ieder moment
dat je de aandacht in de werkelijkheid hebt.
en het inzicht of levensinzicht die je hebt
groeit.

Noem dat oude mensen zoveel levenservaring hebben
dat ze moeiteloos door deze eye of understanding
alle moellijkheden kunnen benoemen en
oplossingen aandragen.

Noem de vergelijking dat je door dit inzicht
veel situaties en problemen kan oplossen
zelfs als die nog geen bekendheid hebben

Deze eye of understanding heeft ook
een planmatig vermogen dat niet door denken is.
als een soort besef van de korte tijd, een week
de middelange tot twee jaar en de lange tijd
het hele leven.
een vermogen dat zich bijstelt door ieder moment.
en groeit naarmate de levenservaring.
Anti gone


In de toekomst als wij dna kunnen veranderen
en in theorie ook bij mensen
Waardoor een kloon of een gewijzigde structuur ontstaat.

Door te klonen heb je tijdens de groei
allerlei zwakheden die zichtbaar worden.

Door dna te wijzigen dat tot na de groei
tot een volwassen individu er schade
kan ontstaan.

Zoals bij de stof cortigone
de dnasloten 24 uur weg zijn,
heb je na de interceptie met
nieuw dna een tijdsperiode
vanaf geboorte 21 jaar,
en bij volwassen wijziging tien jaar.

Door deze schade te ondervangen
met de stof antigone,
kan de kwalijke werking in
schade of andere stoornissen
worden voorkomen.

De stof antigone is gebaseerd
op een biologische formule
waardoor het geen chemische code heeft.

Door bij klonen en gewijzigde dna
de stof antigone te gebruiken,
kan er een schadevrije periode overbrugt
worden.

Noem bij kinderen op een en twintig
dat ze uit gegroeid zijn,

Noem bij volwassen gewijzigd dna
een standaard periode.

De stof antigone helpt dus
om dna-afwijkingen die schade
veroorzaken te overbruggen.

Zoals bij orgaantransplantatie een
middel wordt gebruikt om
de afstoot te voorkomen,
zo is antigone dat bij dna
en gewijzigd dna.

Zoals de gebruikelijke naamgeving
bij dna en andere levensbouwstenen
een griekse goden helden of godinnen naam
bevatten.

Als verwijzing naar de spartanen
die als eerste aan selectie deden.
Al was het bij hun op uiterlijke kenmerken

Anti crotie


Anticroti is de levensvraag
die optreedt als je soorten
via dna of andere kenmerken
andere eigenschappen meegeeft.

Noem de genetische soldaat
die nooit interesse heeft in
normaal sociaal leven.

Noem de genetische wetenschapper
die religie minacht of uitbant.

Door eigenschappen te veranderen,
sommige vitale kenmerken van de mens
wegvallen of veranderen.

Door een wezen genetisch te veranderen,
contrastrijk ze nooit gelukkig zullen kunnen worden
in welke mate mag je dan vooraf een wezen
zo veranderen dat de menslijkheid ervan verdwijnt.

Noem een mens die niet kan communiceren vanwege
een selectie om soldaat te worden.
in hoeverre is dat tegen de menselijkheid.

De levensvraag over geluk en andere vitale
menselijke onderdelen van zowel het leven
het lichaam of de ziel.

In welke mate men die mag veranderen.
Als de mens daardoor geen mens meer zou zijn.

Als je vooraf weet dat die wijzigen er zijn
voor een periode of permanent,
mag je dan nog wijzigen.

Deze vraag die altijd optreedt
bij selectie die niet natuurlijk is,
wordt anticrotie genoemd.
de c spreek je uit als een k.

Door kunstmatige selectie op dna
of het veranderen ervan bij een
menslijk leven of wezen,
men sommige menselijke kenmerken
verliest, waardoor het een etische vraag wordt.

Bij kleine veranderingen kan men zeggen
dat het acceptabel is,
maar bij grote of heel duidelijke
is de vraag sterker.

Noem het menselijk recht om
zingeving in het leven te zoeken.
een sociaal leven op te bouwen,
om in contact te zijn op gelijk niveau.
Het leven als plicht of wens


In het menselijk leven is er een tweedeling
de ene is gericht op het voldoen van plicht,
doen wat je moet doen, doen wat nodig is.

Het andere is gericht op het behalen
van geluk, door wensvervulling het zoeken van

De verplichting is de weg die zo snel mogelijk
het nut in de werkelijkheid behartigt.
noem ook de politicus die zijn land als verplichting dient.

De andere is de gelukzoeker,
die een carriere najaagt, die een mooie partner zoekt
maar ook musicus of rijk wordt.

Het hoogste van verplichting wordt
een president van honderden planeten

Het hoogste van gelukzoeker is
een miljardair die iedere dag feest heeft.

Met verplichting zijn wensen en gevoel ondergeschikt
aan de gekozen of opgelegde plicht.

Met geluk zijn anderen ondergeschikt aan
het eigen streven.

De stelling als een persoon met verplichting
alles effectief doet, zou hij in iedere
maatschappij de hoogstwe functie behalen
immers er is een pad omhoog voor iedereen
binnen een geldende wereld.

De stelling als een persoon die geluk zoekt,
totaal effectief is, zou je theoretisch zeggen
dat die iedereen aan zich ondergeschikt maakt.

De term een leven als plicht is een verlengde hiervan
een mens die zijn verplichting voldoet
zonder gevoelens het te laten vertroebelen
en zijn wil zo vast op effectiviteit heeft,
dan zou die grote gebeurtenissen in gang kunnen zetten.

Bij een leven als plicht zou dus boven gevoel staan,
en boven de wil die soms het ene dan het andere wil.
die zou in een beroepsveld die zichtbaar is
het hoogste behalen.

binnen het zichtbare met de autoriteit binnen
zichzelf, immers bij religie ligt die erbuiten.

Door de autoriteit binnen zichzelf,
en door de effectiviteit van de wil
een hoger doel behaald wordt.

Een leven als plicht is dus een mens die
de wil en het gevoel aan een verplichting
ondergeschikt maakt,
en de autoriteit binnen zichzelf
en niet bij een onbekende godheid

Paragraaf twee

Een plicht is natuurlijk een functie in de samenleving
plicht van buiten komt het dienen in het vaderland.

Plicht een autoriteit van een religie kan dienen

en plicht een rolmodel kan zijn om te dienen
zoals een vrouw die het huwelijk en kinderen
als plicht ziet.

Soms wordt bij kinderen plicht opgelegd
als primaire intentie
soms willen vaders dat kinderen hun wensen
kunnen volgen..

Zegt een jongen van veertien,
moet ik in de biblitoheek alle
documentboekjes lezen
of mag ik computerspellen doen.

de vader zegt,
in de jeugd mag je spelen.

Een meisje van vijftien hoort
ik wil dat je plicht belangrijk vindt.
het meisje woonde met grote schoonheid
in een achterstandswijk,
je wilt dat ze braaf thuis komt
uit veiligheid.

Het meisje had dus wensen
ondergeschikt aan de plicht.

als volwassene mocht ze uit keuze
kiezen of plicht een wens van haar kan zijn.
Immers beide kan een deugd zijn.

De jongen gaf zich op twintigjarige leeftijd
over aan God, als een innige wens om gods liefde te krijgen.

een contradictie, als iemand van buiten dan vraagt
om die overgave te annuleren.
heeft hij dan wel of niet de genade op dat moment
gekregen. Immers overgave is de hele genade toelaten.
immers god krijgt de gehele kans het leven te vormen
naar zijn wil.

Een God dienen ook een voortgaande plicht is
waarbij vrije wil eigenlijk geen belang is,
immers God is zo groot dat hij met wijsheid
kan overtuigen, en alleen vraagt om het toe te laten.

Immers een kind dat bereidt is te leren,
onderwijs krijgt, en bij getrouwheid steeds slimmer wordt
en zijn werk belangrijker kan worden

menig wereldleider, in de jeugd die genadevorm
in de omgeving heeft gezien als kans.

Toewijding tot god wordt dus beloond.
Ook als het moeillijk werk is,
en Bij een grote verantwoordelijkheid
God altijd rust, en genezing inbedt in het leven
de taak en de plicht. Immers het is
zijn wil als werkgever, ook als een overgave
onvoorwaardelijk is, dat de arbeidsvoorwaarden
wel iemand gezond en veilig houdt.

Als verlengde van de keuze van plicht, wens
en overgave.
Time waves


Als technologie over tijdreizen zou bestaan.
Zouden wij in de toekomst het verleden
tegenkomen, en in het verleden een
deus ex machina kennen.

Een tijdreis is mogelijk als
een mens het bewezen heeft met
een drievoudig bewijs.

Een reis naar de toekomst met
een eenduidige verandering
een tweede persoon
die onafhankelijk een oordeel
erover meeneemt
en een derde persoon die in het
verleden de verandering noteert
in codetaal.

In tijdreizen ga je ervanuit
dat taal een medium is die niet
betrouwbaar is.
het is niet bekend hoe taal
in de tijd evolueert.

Een tijdreis is afhankelijk
van een afgeronde situatie.
met vijf bekende en vijf
onbekende gebeurteniselementen.

Vaak dat een codetaal waarin
alles gedocumenteerd wordt
een vertaal sleutel heeft
met metaforische concepten.

Een tijdreis zo is in film
kan door een computer worden
geanalyseerd voorbereidt
en door techniek ge induceerd worden.

Een tijdreis met timewaves
gaat ervan uit dat tijd een
golf is, en bij lage toppen de
intensiteit van tijd lager is.

Bij lage toppen kan de zogenaamde
lege tijd opgevuld worden met andere
tijdelementen.

De tijdwaves of timewaves zijn dan
onderdeel van een reis, naar een ander
continuum waar de toekomst al
zichtbaar is.

Soms zijn deze timewaves nog met
een bepaalde onzekerheid waardoor
de schouwer of observer elementen
met een andere betekenis ziet.
Noem een slang die als touw zichtbaar wordt.

Deze timewaves benutten kan dus
de toekomst veranderen en het verleden.

In de tijdreisfilosofie ga je ervan uit
dat tijdreizen een verandering te weeg brengt
die in de tijd gezien, een andere tijdlijn
die in de toekomst ligt verandert en zichtbaar wordt.

Als we de werkelijkheid bekijken
kennen wij geen toekomst en is het verleden
in een lange lijn verbonden op een streng.

Door tijdreizen ga je een metaconcept aan
die deze streng verveelvoudigt op een
andere streng.

Dit geeft tijdreizen betekenis en nut
anders zou het uit fantasie bestaan.
Eigendomsrecht


Er zin altijd culturele en traditionele organisaties
geweest die geen eigendom mochten hebben.
Zij mochten geen geld hebben of verhandelen
of er eigendommen mee aanschaffen.

Als een religieuze orde deze regel heeft
zijn ze bijna altijd gedoemd om als
zwerver te leven of van de bedeling.

Soms wordt het eigendomsrecht verboden
als aanloop naar een spirituele
verwerving. Een ritueel.

Ook in kloosters is deze regel
terug te vinden.

Als in een maatschappij een regel is
ingewerkt dat culturele groeperingen
kunnen leven van de bedeling en geen
geld, verzekering or eigendom hoeven
te bezitten, dan is er op die wereld
een mogelijkheid voor die organisaties
of leefregels te praktiseren.

Zo kan een religieuze groep
die het ritueel heeft zich
toe te wijden of over te geven
deze regel een tiental jaren voeren
voordat zij die verwerven.

Een leefregel om geen eigendom
te hebben ligt dan in de lijn
van de toewijding aan een godheid.

De maatschappij die in de overheid
en het land de regel van bedeling
inwerkt.

Zodat voedsel en simpele behuizing
mogelijk zijn, kan dus op sommige
fronten een vernieuwing in de cultuur
mogelijk maken.
Anta Loggia


Loggia betekent het geschreven woord
en anta betekent dat je ertoe beperkt.

Zo is in de opleiding alle lessen
in taal gegeven, en erin staat
hoe je binnen de werksituatie
je je gedraagt.

Zegt men Anta Loggia te werken
gaat men ervanuit dat alleen de bekende
weg wordt gegaan.

Men volgt strikt de lessen
en de ervaring op.
Is iets niet bekend
gaat bij Anta Loggia ervanuit
dat je in directe lijnen
binnen de verantwoordstructuur
de informatie neerlegt
en een oplossing zoekt.

Bij anta loggia kan men dus
niet creatief zijn,
of afwijken naar eigen keuze
gevoel of mening.

Bij anta loggia kan men dus
ook niet vernieuwend bezig zijn
immers alles gaat via of
wat al bekend is of via de weg
waarin de hierarchie in brede zin
wordt aangestuurd.

In sommige beroepen wil menj
juist anta loggia werken
in andere juist niet.

Wat dus via informatie
of in geschreven woord bekend is
heet dan bij de toepassing ervan
anta loggia. waarbij alle situaties
in werk of waar ook deze toepassing mogelijk is.

Als een soort argument kan het in
de discussie worden gebruikt.
immers in de meeste uiteenlopende
situaties is wel bekend wat de
drijfveer of belang is.
Gevoelsbeleving


In allerlei zorgebieden is het gevoel
een graadmeter, over de effectieve werking
over de bijwerkingen die leed geven.

Het gevoel is voor mensen in zekere hoogte
te verwoorden, als pijn, geluk enzovoort.

Als mensen wel pijn voelen en geen woorden
kennen om het te beschrijven worden
ze soms niet serieus genomen.

Een manier om gevoel zichtbaar te maken
is dan om te verwijzen naar filmfragmenten
schilderijen zoals de schreeuw
en parabels.

Bijvoorbeeld in de psychiatrie als
een client erg lijdt, en je ziet
de sporen op hun gezicht vraag je

Voel je je als een krijgsgevangene
die dagelijks gemarteld wordt.

Iemand met een angststoornis
vraag je voel je je als
het schilderij van de Schreeuw
de klassieke vorm uit het museum.

Veel clienten die dan echt klachten
hebben meteen reageren, ja ik voel me zo.

Als handvat in de zorg en de medische sfeer
kan je dan een boek maken,
met beschrijving van gevoel in woord, beeld
en film. en dan als parabels,
of korte paragrafen.

Clienten die iq goed begaafd zijn geef
je het boek en zeg, streep maar aan hoe je je voelt
met clienten die het niet kunnen verwoorden
ga je alle paragrafen langs.

Dit kan zowel goed zijn om werking
en bijwerking te testen,
als om te kijken naar de sociale inbedding
van de client, of zij in hun systeem
hun zorgen kwijt kunnen en serieus genomen worden.

Als zorg-instrument en methode
kan het gevoel en gevoelsleven
op de kaart zetten.

Zo zag ik een client in erg leed
die in zijn beleving niet serieus genomen voelde
vragen om behandeld te worden door
Florence Nightingale, als voorbeeld
van Zorg met het Hart, waarbij
iedere ziel serieus genomen wordt.
Creatieve kracht


Bij de spiritualiteit is er het begrip
de creatieve kracht van het universum of de werkelijkheid
dit wordt dan geen religie of godsdienst genoemd
maar een spirituele vorm van genade.

De creatieve kracht werkt dan op een ondoorgrondelijke manier
en is vaak niet te bevatten.

Deze creatieve kracht heeft dan drie kenmerken

De ondoorgrondelijkheid
zonder structuur, regel of boeken

de alomtegenwoordigheid dat
het in het hele universum
of de werkelijkheid werkt.

en de derde de coordinatie
zo lees je dan over deze genade
in boeken dat
ze bron van een spirituele gemeenschap waren
die langzaam groter werd
en bij toeval het grondgebied vergroot werd
met de aanpandige regio's
die bij toeval dus eigenlijk statistisch
heel zeldzaam zijn.

Deze drie kenmerken samen
zijn dus deze creatieve kracht.

Noem coordinatie dat de toegewijde
het begrip van uitwisseling ervaart
en andersom dat de kracht zowel
verneemt als overbrengt het belang.

Dit belang dus ondoorgrondelijk is
immers je weet niet hier of daar
en het is niet in lijn met boeken
theorien of heilige boeken.

en alomtegenwoordig omdat het
een laag of sfeer is in de hele werkelijkheid

noem de werkelijkheid ook het universum.

De coordinatie, natuurlijk niet beinvloedbaar is
immers een creatieve kracht.

Door met het hart te leven men bij deze kracht
aangesloten is, en men er onderdeel van is.

Vaak als men zegt ik val onder die genade
dat men een gevoel van verbinding ervaart.

Deze verbinding zelfs bij andere situaties
noem als je gecorrumpeerd wordt toch zijn werk
doet. Noem het hart als een bron die
deze alomtegenwoordigheid dient,
en de ondoorgrondelijkheid het voor
anderen niet vatbaar maakt.

Als men dan zegt, hoe coordineert het dan
deze kracht door het gevoel van verbinding
laat kennen dat zowel het hart zijn bedoeling vindt
als de gehele werkelijkheid en heelal.
Immers deze genade vorm heet dan
de creatieve kracht van de werkelijkheid.
en dus ook van het universum.

Deze genadevorm zorgt ook voor de persoon
en heeft als men onderdeel is geen voorwaarden
en dus is het spiritueel
immers geen god of hogere macht kan zijn
voorwaarden stellen.

Ik hoop dan ook dat deze genadevorm
ook bij mij hoort.
gevoelslagen karakter en intellect


Mensen hebben vaak een bepaalde karakter die ze tonen
mannen die heel sterk klinken
mannen die heel gevoelsvol klinken.

Mannen die hun emotie durven toelaten
zoals angst of verbazing, of interesse.

Mensen hebben dan ook twee gevoelslagen
zoals je het noemt.

De ene is dan het karakter
de kracht die in de stem ligt
noem niet alleen sterkte
maar ook zachtheid en hartelijkheid.

De tweede laag is dan bij mannen
een rationele laag, in het gevoel de intuitie
die werkt niet via het denken.

Deze rationele laag doorzien zij
natuurlijk argumenten, beweegredenen
en kunnen informatie vergelijken
en een bepaalde doelstelling verkrijgen.

Noem dus de wisseling tussen het
belang van de situatie, van de
eigen gezondheid of veiligheid.

En deze twee, de rationele is dus
om informatie tot een intentie
of doelstelling te vormen.

De andere het karakter is naast
natuurlijk angst als raadgever
ook de gezondheid zowel
fysiek als de ziel als centrum.

Mannen hebben dus twee gevoelslagen
als voorbeeld als er iemand iets
heel ergs beleeft, noem het een
zware aanval. Kunnen ze wel sterk klinken
maar hebben in de andere laag er wel
een zogenaamde aangedaan in.

Als je het transponeert naar vrouwen
als een vrouw heel lelijk wordt behandeld.
dan kan zij groot overkomen,
of heel gereserveerd maar met een nare
gebeurtenis is ze dan wel in de andere
gevoelslaag aangedaan.

Als zo mensen twee gevoelslagen hebben,
de ene het karakter,
immers de persoonlijkheid zit niet in het hart.

de andere als naam de intuitie
de informatiebron zoals mannen het mogen noemen.

Als mensen soms zeggen ik denk er even over na,
en ze zouden gevoelsmensen zijn,
dan hoeven ze niet na te denken maar
wachten op een soort ingeving.

Als natuurlijk als onderdeel van het hart
dit een vermogen is dat mensen in
gewone zin kunnen gebruiken,
immers mensen worden gerekend naar hun daden.

Noem dat mensen hun belangen en handelingen
spiegelen aan de sociale normen en waarden.

Als filosofische inzicht is het natuurlijk
een onderzoek waard over de waarde ervan
immers mensen met groot leed kan je dan
beter benaderen in de therapie-setting.

Zo is het dan als onderdeel van de grondwet.

Je mag het leven tegemoet treden met
alle vermogens die er zijn in eigen keuze
maar je wordt wel gerekend naar je
sociale status.

Immers dat je vermogens mag gebruiken
noem het hart, de geest, de ziel
betekent wel dat je in maatschappelijk
opzicht verantwoordelijk bent voor je leven.

Noem dan wel dat kinderen nog beschermd
worden door hun ouders, en ze nog kunnen
kiezen of switchen tussen de vermogens
om te leren, gebruiken en effectief te zijn erin.
Hartelijke grondhouding


In de zorgsfeer als je werkt met doelgroepen gebaseerd op
zowel zwakheid als kwetsbaarheid.

Noem dan alle vormen van abject gedrag.
Of het in terminale ziektes is,
of het in de psychiatrie is,
of in de kindergeneeskunde.

Je hebt met mensen te maken die soms zelf
geen betekenis kunnen spiegelen.
Als ware dat je in gesprek met hen soms
het gevoel hebt, dat ze zich of kinderlijk voordoen
noem dat ze geen argumenten geven of duidelijke de verkeerde.

Je hebt dan soms ook met mensen te maken
die door een erge ziekte het gevoel hebben
in het leven verloren te hebben.
ze zijn gebroken, of hun hart is verbrijzeld.

Je heb soms ook bij kinderen te maken
die nog een pure ziel hebben dat je
de pijn in hun ogen ziet.

Heel vaak zoek je dan een midden
tussen hoe je zelf je rol geeft,
en hoe je het in relatie tot de ander
tot het werk en de ziektegroep hebt.

Een hartelijke grondhouding
is dan een term die eigenlijk
altijd een vorm is om het midden te zoeken.

Zoals een persoon die kinderlijk is
en bijvoorbeeld beledigend is of
kwetsend. ze het soms niet doorhebben van zichzelf

Door een hartelijke grondhouding
kan je zowel voorkomen dat er afwijkingen komen
als dat je een basihouding hebt
waar ieder waardering voor heeft.
Immers als je zonder voorwaarde
je werk doet, in de zin van zorgzame
beroepen.

Een hartelijke grondhouding is natuurlijk
ook in de politiek, of in andere sectoren
een manier om te voorzien in zowel
de houding tijdens het werk als de
belangen die spelen rondom de verantwoordelijkheid.

Immers in de politiek is het niet alleen houding
of de zorg in een arbeidssituatie maar ook
het hogere belang binnen de samenleving.

Wij hebben natuurlijk allemaal een functie
werk of een verplichting maar vaak is het
een hartelijke grondhouding waardoor je
zowel de werk grondt of borgt,
als dat je de ruimte hebt om te
doorzien als het ware in je hart en intuitie
welke belangen er zijn.

Vaak is het dan mogelijk door de
grondhouding om in het werk zonder
veel frictie sociale verbanden aan te gaan

en door de intuitie die dan niet op
alle problemen gericht hoeft te worden
hogere belangen kan aanvoelen of welke
naam je er ook aan geeft,Therapie


Als therapie hebben we twee onderdelen
de verkennend gesprek om onderwerpen
te exploreren

en de tweede vorm de inceptie.
Dit noemen we zo omdat je in
vraagzinnen informatie overbrengt
waardoor je het aan de kernovertuigingen aanbiedt.
Inceptie is dan als je een religieus iemand
onderzoekt
van denk je dat de godheid waarin je gelooft
eigenlijk heel goed is en altijd het beste met je voor heeft.

En ik beluister dat je eigenlijk een veilige weg zoekt
en natuurlijk de sociale regels wil volgen.

Bij inceptie maakt het niet uit of iemand
dat echt doet of als overtuiging gelooft
immers je biedt een nieuw element aan

en door de vraagzinnen lijkt het geen
directief argument.
je nodigt als het ware de ander uit
om informatie te integreren.

Naast het verkennend gesprek dus
een essentieel onderdeel.

Vroeger hadden ze in psychotherapie
over dingen herleiden tot thanatos en eros

Een toevoeging is dat eros
en genegenheid verschillende dingen zijn
immers een genegenheid soms geen
beroep doet op een persoonlijke relatie
en zelfs een vluchtig contact met
een vreemdeling al zo kan voelen.

Bij eros en thanatos heb je dan nog
een belang, immers tot de twee driften
die mensen dan in primair opzicht volgen
noem bij eros het versieren van een partner
noem bij thanatos de president die een oorlog start.
Bij genegenheid is de drive drift of streving
er niet omdat het doel in de situatie zelf ligt.

Verkennend gesprek maakt dan doelbewust geen
contact buiten het exploreren, noem binnen
de informatie blijven en door vragen
geen mening overbrengen.

Een inceptie is het actieve deel en is
altijd gebonden aan een niveua van kennis
wijsheid of inzicht waarbij je natuurlijk
door het verkennend gesprek zogenaamde
zwarte vlekken in het beeld in zicht krijgt
en met inceptie een kleur eroverheen legt.

Noem dus het zelfbeeld, noem
de gevoelsinvloeden van angst,
verdriet, onzekerheid.

Noem de eigenwaarde afhankelijk
van wat de omgeving vindt.

Noem het doel van het leven
zowel wisselwerking van de wereld
als van eigen wensen.

De therapie bestaat dus uit
verkennend gesprek en inceptie.

Bij inceptie door het in vraag
te formuleren op een niet dwingende
of schadelijke manier nieuwe kennis aanbiedt.

Soms wordt dan zelfs gezegd dat
diegen zelf dan het gevoel heeft
een oplossing te vinden.

Met natuurlijk het vrijkomen van
ressources, immers knopen
in hart en geest lossen op.

Verkennend gesprek
is bijna altijd op een van
de W-vragen gebaseerd.
noem wie wat waar waarom waartoe
waardoor wanneer
Dubbelfunctie


Wij kennen de hartfunctie en de geestfunctie
Mensen hebben in hun geest vaak geheugen
en methodieken om het leven tegemoet te treden.

Wij kennen de hartfunctie, het gevoel
de intuitie en de basis van besef van bestaan.

Als je bestaat, besef je wie je bent
hoe je heet, hoe oude je bent
welke baan je hebt en wie je partner
en of kinderen zijn.

Als intuitie is het een gevoels laag
binnen het hart die informatie geeft
over hoe je zowel werk als levenstaak
kan voldoen.

Van moment tot moment in relatie tot
de omgeving krijg je informatie of kennis
die je helpt werken en leven.

Zo kan een man zeggen dat intuitie
een informatiebron is en ze alle bronnen
mogen gebruiken.

Het gevoel is naast intuitie die een
vorm van gevoel van de ziel is
ook het gevoel in het lichaam

noem spanning, noem pijn,
noem leed en ongeluk

en de samengaan met de ziel
dat je in categorien verdeelt
bang boos blij en bedroefd kan zijn.

In het hart is voor sommigen zoals
wij vernemen ook het stemmen horen
en het stemmetjes horen een waarneming
binnen hun hart.

Deze stemmen hebben dan een dubbelfunctie
zowel verbale intuitie, noem inzichten
uit de omgeving, als de functie van
telepathie via het hart.

Het is net als alle menselijke organen
een dubbelfunctie, noem de mond ademen
en eten, noem het geslachtsdeel ontlasting
en voortplanting.

Deze stemmen hebben normaal dus de functie
van verbale intuitie, en een andere fucntie
die nog zeldzaam is van telepathie.

Samen met deze stemmen in de gevoelsintuitie
die informatie over de situatie of omgeving geft

een soort inzichtelijke vermogen die vaak extra
informatie geeft. vaak informatie die in kennisopzicht
als extra, noem als latijnwoord, een toevoegende waarde.

Deze inzichtelijke vermogens zijn dan ook extra,
en met kennis die niet logisch, of via het denken
of het kenvermogen kan worden gecontroleerd.

De vraag over stemmen horen en de variant van
leed, is een vraag die soms geduidt wordt met
een virus, noem niet in het denken, noem in
het hart. vergelijkbaar met het syndroom van down.

De vraag over waarom stemmenhoorders soms een
kinderlijke karakter of voorkomen hebben,
als veiligstelling als zij hele nare of boosaardige
stemmen zouden horen door hun kinderlijkheid
geen strategien eraan verbinden en soms op een
onbevangen manier met steunpunten erover praten.

Noem steunpunten in de psychiatrische begeleiding
en behandeling.

Stemmen horen, naast de virusvariant die leed
veroorzaakt dus een vermogen van zowel
verbale intuitie en via het hart telepathie.Hallucinaties hersenvirus


Wij kennen in de psychiatrie het verschijnsel
naast dat zij stemmen horen ook een bepaalde
vorm van abjecte waarneming hebben.

de ene keer wordt het hallucinaties genoemd,
de andere keer lijkt het een bepaalde vorm
van zwakbegaafdheid, of zelfs van een
persoonlijkheids stoornis.

De pure vorm ervan is dat mensen een
mate van waarneming hebben noem het
de werkelijkheid, de warneming
via de zintuigen.

Als je deze warneming het veld noemt
alle zintuigen erin delen, zowel
zicht, geluid, en de andere bronnen.

Bij deze aandoening, is de mate van afwijking
via het veld zelf, dus niet geestelijk,
niet via het denken, ook niet via een onbekend
zintuig.

Deze aandoening via het veld lijkt delen,
noem het een fragment in tijd en grootte
binnen dit veld te veranderen.

Als duidelijkste voorbeeld als je
in een koffiecorner koffie zit
te drinken, en je hebt koffie besteld
je juffrouw aardig zegt dit is uw koffie

Als abjectre waarneming een fragment
dan ziet dat zij heel hatelijk kijkt.

Als je relativeert zeg je, ze heeft
er geen reden voor, en zelfs als ze
er werkt zal ze haar emotie niet
op die manier onderdeel maken.

Deze abjecte waarneming,
in pure vorm altijd deze vorm
heeft. dus zowel in doel binnen
de situatie, zowel de vorm
en de mate van invloed op de ziel.

Deze abjecte waarneming binnen
het veld, zowel tijd als ruimte
fragment. Het is een virus
omdat het zo vermoed ik word
overgebracht op een bepaalde manier

Deze aandoening, een hersenvirus
bij de mensen die het krijgen
de rest van het leven blijven.

Het is geen psychische ziekte
omdat de abjecte waarneming
binnen de zintuiglijke input liggen
en de tijdsverloop op beleving
niet wordt beinvloedt.

Het vermoeden is dat het een virus is,
omdat het ook overgebracht kan worden
met het vermoeden zelfs via lichaamsvloeistoffen.

Deze hallucinaties bij mensen afchecken
heel eenvoudig is het navragen of ze
de ervaring ervan kennen, zelfs als ze
zeggen soms heb ik het gevoel dat ze
heel naar kijken.

Omdat het hallucinaties binnen
de waarneming van de werkelijkheid is
dat het zijn oorsprong
in de lichamelijke hersenen heeft.

Als het een virus is, het een
overdrachtelijke status heeft.
Waardoor de these is dat
het behandelbaar is als
lichamelijke ziekte.

Noem het voorbeeld
de zwakzinnigen het syndroom van down.Counselor


Een counselor is een zielzorger, een gevoelszorger.
Zonder religieuze verantwoordelijkheid.

Noem dat in de zorgsector medicatie
behandeling een methodiek kent
en dat wel apsecten afgecheck worden
maar geen ander belang kennen.


Een counselor praat alleen over de
gevoelsbeleving in het hart, het lichaam
en eventueel gevoelens van leed, pijn, ongeluk
maar ook geluk en blijdschap.

Een counselor is een aparte beroepsgroep
om de verantwoordelijkheden en lijnen te scheiden.

Een counselor is wel geschoold,
kan wel methodieken volgen,
heeft wel vaardigheden onder andere
gespreksvaardigheden en natuurlijk
een deel moraliteit en ethiek.

Een counselor kan op een
vertrouwelijke en vriendschappelijke
manier naar gevoel en beleving vragen.

Een counselor staat dan naast de client,
Bij voorkeur een counselor als vrouw
voor vrouwelike clienten

en het andere gender voor mannen.

Een counselor, heeft een gekaderde
functie, zowel gevoel als beleving
naast de vraagbaak of ondersteuningsfunctie
ook het in kaart brengen bij ziektegroepen.

Een counselor is een vertrouwelijke functie
immers clienten leggen soms hun ziel of
ervaring bloot. wat soms kwetsbaar is.

Een counselor is dus geen psycholoog
die de psyche of het denken belangrijk vindt.

Een counselor is geen behandelaar,
uitdrukkelijk dat bij medicijnen
alleen de gevoelsbeleving onderwerp is.

Een counselor is altijd hetzelfde gender,
waar diepere ethische redenen voor zijn.

Een counselor, is specifiek in alle
doelgroepen, het aanspreekpunt
bij gevoelens, zoals angst,
paniek, of bij werk, werkgerelateerde
gevoelens.

Als counselor is het een professioneel vak
welke organisatie proces of belang ze ook
ingezet worden, het is puur gericht
op beleving.

Noem de president die een oorlog voorbereidt
en op het laatste moment zegt dat hij intellectueel
wel weet wat hij moet doen, maar toch ook
een gevoel van angst heeft.

Noem als voorbeeld de client die niet
wil toegeven door de medicatie gevoelens
van messen in zijn buik te hebben,
en zelfs het gevoel heeft geen ziel te hebben.

Noem als voorbeeld in een groot bedrijf,
dat een manager iets voelt aankomen, maar
zijn intuitie niet durft te vertrouwen.

Een counselor hoeft natuurlijk niet op te voeden,
geen bedrijfsbesluiten te nemen, en ook geen
politieke stelling te nemen.

Een counselor is een eenduidige naam
met de betekenis uit dit artikel
natuurlijk naast de huidige
maatschappelijke betekenis.


Muziek en Film


Soms vragen mensen zich af als ik alleen ben
alleenstaand of alleengaand hoe voel ik me dan
ten opzichte van mensen die een gelukkige relatie hebben

Vaak is het gevoel in de ziel, of je voeding krijgt
uit je omgeving.

Soms halen mensen als ze een muzieksmaak hebben
zoals voor mij kracht uit muziek met zachte stemmen.

Noem verschillende popartiesten waaronder
eternal flame van atomic kitten, shakira whenever,
celine dion, laura pausini, brooke fraser,
ook wel alizee, whitney houston.

Zo is het ook dat je soms films heel mooi
vind en daar kracht uithaalt.

Als je dan afvraagt van hoe kan je zonder
relatie of met relatie toch gevoedt voelen
is het door een muzieksmaak te kiezen
waarmee je de ziel voedt.

Popkeuzes uit de jeugd is meestal aan
een sociale kring gebonden, dus voor
zielevoeding moet je echt op zoek gaan.

Als je dan die muziek vindt, je voelt je dan rot
of heel somber, en even een clip aanzet,
dat je weer contact maakt het genegenheid
noem het in muziek.

Dit heet dan een soort sublimatie,
immers zelfs zonder partner of omgang
je toch in de ziel even de vriendschap raakt.

Als concept binnen het thema ziel
is het natuurlijk een onderzoek hoe en wanneer
je dit zogenaamde geneesmiddel kan inzetten.

Vaak als mensen dan met het kwade te maken krijgen
kan je het soms relateren aan muziek en filmkeuze.
Contemplatie en BeschouwingJa zoals de vergelijking zon en maan. Ja de zon geeft steeds energie,
ja in het leven de warmte, de taak, de geliefden.
Ja zoals in het leven wij 's nachts slapen, en uitgerust wakker worden,
ja velen kennen niet de ongelukkige kant, ja waar zij diep leed en vertwijfeling kennen
Noem het alles dat fout gaat, en alles dat schade leidt.


Ja wij in het leven hebben dagelijks de zon, ja de warmte, de blijmoedigheid.
Ja aan de andere duistere kant, ja voortdurend vel evormen
de ene pijn, de ander angst, vertwijfeling ja zelfs de tijd lijkt soms slecht te zijn.
ja de pijn van aanvallen, de angst van dreigin de vertwijfeling dat je jezelf niet bent.
Ja meer nog een aparte wilsbron, ja hoe het kan weten ze niet.


Ja wij bij de zon, en op aarde, schenk wat licht aan de maan, dat ook in de
diepste duisternis, ja wat licht en energie ,een kompas de poolster,
ja meer nog een kleine beetje hoop, een klein lichtje in de duisternis.

Ja iedere dag help ook in het licht van de zon, het ene moment draag je geluk
ja volgende moment help je ook de duisternis verdrijven, ook al is het als een
donkere spiegel in de ziel, ja een eigen plaats in het hart. Ja de bewijzen
dat het in ik-perspectief is, betrokken op eigen referentiekader.

Ja een kleine donkere spiegel die de slechte energie omvormt
dat ze daar ook een klein richtpunt hebben, een hoop op wat
echt geluk, wijsheid en liefde betekent.

Ja iedere dag in mijn hart help ik mee, ja daardoor kan je ook ongelukkig zijn
de somberheid, het verdriet, het meeleven wat je geeft. de medelijden dat je een
deel van hun leed draagt. Ja anoniem help je mee, aan de hele werkelijkheid
en dan mag je ooit hopen voor werk krijg je beloning al werk je mee,
noem het de ziel, het hart, de levensenergie.

ja een klein licht staat dagelijk in mijn tempel. Als steun aan de duistere kant en de lijdenden.
Ja het is een vermogen in het hart, nog geen vaste naam, ja veel delen erinmee zo geloof ik.

Ja hoe ik weet van het leed daar, ja al jaren voel ik dingen mee, en een beetje goede energie
ja met die donkere spiegel ja hoop ik komt het op het goede moment op de juiste tijd.

Ja ik hoorde van een voorvechtster, dat als ik naar mijn litteken kijk, ik mezelf nog ben,
volgens eenvoudige wezens. Ja voor hen de Schepper de grote moederaap

Naast dat dit een vermogen in het hart is zoals bij mensen
begrijpelijk is en een concept of symbolieke beschrijving.

Naast dat dit vermogen in het hart, door een soort
Groot Moeder Hart wordt toegewezen, noem het als je mediteert
dat zonder te weten te voorspellen een soort van
gevoelsoverdracht plaatsvindt.

Noem dat je dus gevoelsbeleving hebt waarbij dus
de gevoelens van deze taak wel of leed of betekenis kennen
die je niet letterlijk aan je eigen gezondheid kan herleiden.

Noem dus dat deze gevoelens een soort overdracht zijn
noem het als een bankrekening je investeert, en eigenlijk

Een stukje draaglast overneemt van een onbekende ander
De gevoelens die je overneemt worden dan in je eigen
zogenaamde begrippenkader en referentiekader getoond,
Hierdoor help je dus mee zonder zelf in gevaar te zijn.

Deze zogenaamde kracht of bron in het hart waar je
dus eigenlijk zowel jezelf, de samenleving, de mensheid
en de werkelijkheid helpt.

De meest zichtbare variant dat in de diepe duisternis
ze een klein lichtje ervaren, omdat anderen met hun ziel
een deel van het leed even dragen.

Als je dan mediteert en je merkt op welke vorm en
grootte het heeft, dat je alles kan herleiden naar
dus een bijzondere taak die wij via het hart voldoen.

Als je dan over dit vermogen in het hart hebt
ja ik leerde zelfs dat dieren hier ook in meedelen.
en dat dieren dus ook in die zin een belangrijke
bijdrage hebben aan de wereldgezondheid.

Als je dan in het verlengde denkt,
en dit een vermogen is die de ingrond van het bestaan benut
Alle wezens, die in de werkelijkheid, zoals bij ons
vergelijkbaar in het hart leven, ook onderdeel zijn
van deze noem het filosofisch werkverdeling.

Dit vermogen is dan veilig omdat gevoelens
een betekenis hebben ten op zichte van ons referentiekader.
Waardoor er geen zogenaamde patent of persoonsidentiteit
worden overgebracht.

Een voorzicht vermoeden is dat het een actief proces
is als je zulke gewaarwordingen in gebed brengt
die wezens ook het gevoel hebben gedragen te worden.

Als noot dat dit ook meditatie heet,
voor christenen de genade van het heilig hart,
voor hindu;s ook een variant hiervan.

Vaak dat dit proces, heel mystiek aanvoelt
want als je eigenlijk nooit een spannend leven hebt
werk, vrije tijd, vakantie, uitgaan dingen beleven

Je daardoor toch ook heel veel van
de werkelijkheid kan leren.
Instinct en Intuitie


Mensen hebben vaak de uitdrukking ik voel dit of dat.
Dan zijn er eigenlijk twee varianten.

De ene het instinct.
de vier basisgevoelens
noem het angst, verdriet, boosheid
en bedroefdheid en blijdschap.

De andere de intuitie,
die inzicht in het leven geeft.
Ieder moment goede handelingen aangeeft.

Het duidelijkst als vrouwen iets heel
scherps zeggen, dat soms bovennormaal lijkt
omdat ze die kennis niet horen te hebben.

Als mens heb je dus twee gevoels-vermogens
het instinct, letterlijk over de directe
en primaire drijfveer om veilig te zijn.

De intuitie als het ware in de hogere hersenen
en diegenen die het volgen hun hele leven
weten wat ze moeten doen, en het volgen.

Als proefneming als je intuitie werkt
en je zou iets ervan tegen anderen zeggen
en daarbij van ik bedacht dit en dat
Daaraan kan je ook afmeten in welke mate
de intuitie kwetsbaar is.

Als noot bij instinct en intuitie
als je in gevaar bent het gevoel
hebt weg te moeten rennen en toch
door de sociale norm wordt tegengehouden.

Hierbij herken je dus twee gevoelsvermogens.

Dus zowel intuitie en instinct zijn
normaal menselijke vermogens.

Met de noot dat in de grondwet
hoort te staan dat een mens
het leven tegemoet mag treden met
de vermogens die ze hebben en gebruiken
en niet worden afgerekend op deze vermogens
maar volgens de wet op de begrenzing binnen
als voorbeeld de strafwet.

Met deze extra noot, kunnen kinderen
ook veiliger leren omgaat met het gevoel
dat zowel bij jongens als meisjes speelt.
Globale ondersteuning


Wij willen allemaal dat de wereld tot wereldvrede komt
de landen in eenheid een gezamelijke structuur hebben.

Wij willen dat de wereld een soort van onderlaag heeft
die gelijke kansen en mogelijkheden bieden op de hele wereld.
Dat oorlog en ruzie tot het verleden behoren.

Het is denkbaar dat contact met de ruimte alleen kan
als alle landen een covenant hebben. Je wil geen
handelsovereenkomst van het ene of andere land schaden.

Het is denkbaar als er materie, services, technologie
vanuit de ruimte komt dat je niet wil
dat het op de verkeerde plaats wordt gebruikt.

Zo zijn er een aantal basis regels ook om
een mogelijke wereldorde te kunnen bouwen.
Noem dus handvaten en aangrijpingspunten.

Noem handvaten om mondiale problemen
in kaart te brengen en met een service zoals
het heet op te lossen of te compenseren.

noem aangrijpingspunten
als mondiale wetgeving als
structuur binnen de united nations.

Zo zijn er een aantal steekwoorden
die dan belangrijk zijn.

Ik verwijs naar structuren in het verleden
die voor mij een betekenis hebben
ik beschrijf ze wel schaalvergrotend
noem dat van landpunt naar wereldpunt.

Als wereld wil je risico's beheersen
wil je de grond borgen, dat niemand
dieper kan vallen.

Als wereld wil je een aangrijppunt
waarmee je alle landen een mogelijkheid
biedt om aan te sluiten.

Noem de postbank,
als basismanier van geld
in handen van de overheid
immers geld mag niet volledig
in handen zijn van het kapitalisme.

Noem de zorgverzekering,
voor hen met weinig geld
toeganklijk dus geen drempelvoorwaarden.
Immers mijn geliefde werd door de
samenleving verzorgd.

Noem de vrijheid versus mogelijkheden
een baan te krijgen.
Ik had veertig jaar de vrijheid om
te bedelen en geen baan te kunnen vinden.
Noem mijn ideaal van cirx en cinx.

Noem de abonnement-defensie
alle landen als lid, beschermt worden
met een mondiale service van conflictbeheersing
noem onderlinge geschillen volgens
een hoog gerechtshof.

Noem bij de united nations een ambassade
voor alles buiten de aarde,
kies voor een satteliet dichtbij de maan
niet erop. met zowel passieve opnametechniek
als periodieke stratosfeer, gereserveerde frequentie
van een standaardboodschap. meestal 12 keer per
dag uitgezonden.

Noem bij contact met de ruimte,
God Almachtige niet alleen op aarde
maar ook in de ruimte, vraag om
contact met het heilig ras,
en ook een eenduidig aanspreekpunt
meest wijs, en vriendschappelijk.

Dit zijn enkele voorbeelden.
Leven als overgave


Veel mensen hebben in het leven het gevoel dat je
van begin tot eind moet vechten.

Soms is het heel belangrijk immers je moet
geld verdienen, je huis betalen je geliefden
eten moeten geven.

Soms is het een prestigetaak,
als je heel rijk bent, groot salaris.
en je alles kan kopen wat je wil.

Soms heb je geen baan en is het
schrappen met alles wat je kan
en mag kopen.

Vechten is dan een basishouding die
ook blijft als je al geborgd bent.

Soms horen ouderen pas op de doodsbed
of tijding dat zij zich mogen overgeven.

Soms voelt dit als een bevrijding,
dat zij niet meer hoeven en kunnen loslaten.

Soms is het dat iemand er eerst toestemming
voor moet krijgen om het te doen
of aan te gaan.

Soms vraagt iemand zich af of het niet
verkeerd gaat, anderen misbruik maken,
kansen laat lopen, op een lager niveau komen.

Het loslaten van het gevecht is vaak een
daad van overgave, loslaten om iets
nieuws te hervinden.

Als een mens in het leven leert los te laten
sluit je je ook aan bij de zogenaamde
scheppingsklank.

Door je los te laten, wordt je opgevangen
niet in de zwaartekracht door de bodem,
maar door de krachten die in de schepping
overal verweven zijn.

Je wordt door de ingrond van de werkelijkheid
opgevangen, als een soort onzichtbaar koord
die dan jouzelf onderdeel maakt van het universum

Sommigen geven deze kracht een specifieke naam,
sommige noemen het onnoembaar.

Door je los te laten, ook al door te zeggen
ik geef me over. Wordt je onderdeel van
die mystieke grond die in de samenleving
zowel de sociale regels vaststelt,
zowel de hoogste muziek in noten vat,
een wijsgeer de juiste woorden geeft.
Maar ook excellereert in ieder beroep.

Zij die zich loslaten, en onderdeel van
deze mystiek worden, soms zonder strijd
over hierarchie vinden zij toch een
geachte plaats.

Zij die zich loslaten, ja zonder strijd
een relatie die het doel behaalt.

Een vorm van overgave is dus zeggen
ik geef mij over. en je laten meevoeren
met de winden, die als een preciese klokwerk
iemand naar de juiste plaats leiden.

Een vorm van overgave is dus
ook het pad opgaan, en net als
een avonturentocht zeggen,
als ik in nieuw gebied aankom
is het beter dan het bekende straatje.

Een vorm van overgave is zeggen
ik zeil naar Amerika, ik weet niet
waar het ligt, ik ken niet de route
maar mijn uitgangspunt is die richting.
De richting van overgave.

Deze vorm van loslaten of overgave
is dan een humanistische of
atheistische of noem spirituele vorm
Immers je noemt geen godennamen
geen engelennamen, geen godsdienst.

Deze overgave is als een persoonlijke
ontmoeting met het ondoorgrondelijke.

Deze weg begint al door te zeggen
Ik geef mij over.
Rich and Famous


All rich persons with a million or more
is sometimes asking the question why should
i not have my money in servitude for the society.

But all are holdback when loosing money
to loose status and becoming vulnerable.

As to choose the right side,
as rich persons always have the choice
how to write the contract.

As the simple rule,
it is not important where you invest,
but to state as the sole condition
that interest, profit, any income
is being nullified.

As money in service to society,
wherever invested, without interest
or profit is solely giving its results
to society.

As when investing a billion,
without interest or profit
their gain is in their hands.

As the question when investing
in the state-debt of a country,
and nullfying their interest,
they are free to spend savings
on redeeming the debt.

As when a company lives on
an investment and not regarded
to pay with interest they
have maximal level of using it
for their growth as a company.

As its more a rule of investment
without the need of getting or earning
any money. as all billionaires have the
question.

So invest without interest or
profitable contracts.
then the need for money is sole
purpose of society.

As its not evil to have money
but positively to create it
as a vault for society.

As without profit or interest
no one can say it is evil to be rich
as all is in regard to society.

So investments into state debt,
without interest, there is no
backlash, backprofit, evil intent.

As a small article on investment
for the rich and famous.

As investing without profit
directly gives an initiative
to companies without requisites.

So for the rich, it is for
good adjustments not required
to give up riches, money or any
other things,

but to spend it or invest it
without the profit or interest
article in the contracts.

As money has two owners,
one the company growing and spending

and the other the rich billionaire.
giving investments for it.GrapjesGrapjes over beroepen


De illusionist,
ik kan altijd de hartedame tevoorschijn halen

De meesterdief,
Ik steel het halve rijksmuseum bij elkaar
ik koop eerst een toegangskaartje

De koning
de prinses is een tekenis in het inkleuren
zij heeft de verkeerde politieke kleur gebruikt.

Geliefden,
wij blijven eeuwig in het celibaat

De verpleegkundige,
mag ik bij mijn geliefde ook op huisbezoek.

Afstandswerk,
Mag ik mijn verjaardag ook via het subject vieren.

Wiskundigen,
Als je de poort naar het heelal vindt
komt het melkwegstelsel wel heel dichtbij.

De machtigen,
Wij beleggen voortaan in liefde.

De telephaat,
Het was een spannende film,
ik heb hem helemaal met je meegekeken.

De filosoof,
Ik zoek eigenlijk nergens naar

De tijdagent,
Hier was ik drie dagen geleden al

De speciale agent,
De illegal coffee company

De engel,
Soms moet je buiten de lijnen denken

De reiziger,
Natuurlijk vinden wij de ware geliefde.

De kunstenaar,
Mag ik er een oor afsnijden

De counselor,
Kan ik zelf in counseling

Idool functieVaak dat tieners een idool kiezen
en zich afmeten aan het gedrag van de idool.

Vaak dat tieners een idool kiezen
op basis van medeleerlingen en tieners.

Waarbij ze een idool kiezen waardoor
ze een vorm van respect of erkenning
krijgen van hun omgeving.

Een idool heeft altijd een voorbeeldfunctie
in de samenleving waarbij ze het gedrag
van een idool ook kopeieren.

Vaak dat idolen ook vanwege een reden
in de maatschappij op een bepaalde
manier beroemd zijn of bekend.

Een idool die hardrock maakt
en de tieners aanzet om ernaar te luisteren
en als dan alochol ook een onderdeel ervan is
dat tieners dan ook met drank in aanraking komen.

Een idool die dan veilig zou zijn
zou of een goede levenswijze en levenswandel
hebben,
of mensen belangeloos aandacht zo schenken
noem ook het hart.

Een goede idool voorbeeld daarvan
zou prinses Diana zijn.
Ook als zij in de hemel
ze als voorbeeld kan dienen.

Vaak als tieners dus op zoek zijn
naar aandacht of bevestiging
en een idool kiezen dat als ze Diana als idool kiezen
ze het gevoel hebben een vorm
van aandacht te krijgen.

Omdat Diana geen verslavingen had
en in haar hart veel heeft bijgedragen
aan de wereld dat zij een veilig
idool zou zijn.

Immers Diana verzet zich niet tegen het systeem
en door haar functie in het koningshuis
heeft zij wel een vorm van beroemdheid.

Als dus tieners een idool hebben
en het lijkt verkeerd te gaan
en ze zich afmeten aan een idool
en soms onredelijk zijn
alsof de antwoorden die ze geven
niet in lijn zijn met wat volwassenen
wel hebben geleerd in het leven.

Als je ze dan een nieuw idool aanbiedt,
die voor hen de aandacht schenken,
in de samenleving een goede functie hadden
en een vorm van beroemdheid hebben,
dat zij erdoor op een ander spoor
worden gezet.

De idoolfunctie is voor tieners
natuurlijk omdat ze nog niet echt
ethische of morele afwegingen kunnen maken
en door een idool zich er wel aan spiegelen.

Vaak dat volwassenen, ouders, leraren
een idoolnaam kunnen vinden of kiezen
en het overbrengen op een vertrouwelijke manier

Vaak als tieners ook tegen ouders zijn,
of tegen leraren, dat andere vertrouwde
volwassenen vaak wel in gesprek kunnen gaan.

Vaak dat jongerenwerkers hierin ook een
belangrijke bijdrage kunnen leveren
Opvoed schema'sUitgaande van de schematherapie.

Vaak dat bij kinderen in de opvoedrol,
en de levenslessen of opvoedlessen die zij horen te krijgen
of hiaten zitten, of verkeerd zijn aangeboden.

De hiaten houden ook de volgende lessen die hierop gebaseerd zijn
tegen. en kan een heeel scala aan ontwikkeling wegnemen of schaden.

Als opvoedlessen verkeerd zijn aangeboden
kunnen kinderen zowel gevoelens minder kanaliseren,
minder met tegenslag omgaan,
maar ook educatiemethoden missen.


Een educatiemethode meet je af aan de resultaten
van onderwijs. Hoge cijfers betekenen
dat het kind de educatiemethodes goed heeft geleerd.

Een kind kan dan in de lesstof structuur vinden,
weet zowel het verwachte reactiemodel.

Immers een lesstof bevat een theorie,
of een praktijk die vorm geeft aan een vaardigheid
een reactiemodel zorgt dan dat een kind
weet van de vraag-antwoord samenstel.

De structuur in de lesstof is ook dat
sommige thema's opbouwen in ontwikkeling
van een taalkundige, rekenkundige of
thematische vaardigheid.

Opvoed schema's proberen dus zowel
de persoonlijke levenslessen in kaart te brengen,

de maatschappelijke vaardigheid,
noem alle lesstof voor een beroep als volwassene.

en de maatschappelijke vorming,
Hoe je in de maatschappij omgaat
met de structuren die in een samenleving normaal
nodig en vereist zijn.

De maatschappelijke vorming is dan ook
hoe je geld als inkomen verdeelt over
de budgetten die nodig zijn.
noem ook binnen relaties, binnen prive sfeer,
en de verzekeringen, cultuur en verantwoordelijkheden.

de maatschappelijke vaardigheid.

een kind kiest een beroepsveld,
of een opleidings richting.

Soms gaan kinderen van het doel uit
anders van een intentie.

De maatschappelijke vaardigheid,
is de mate van inbedding in de samenleving door
aan ene plicht te voldoen, een beroep.
en de vaardigheid hierbij is dat
een kind later een beroep zelfstandig kan uitvoeren
binnen het niveua van onderwijs dat behaald is.

bij persoonlijke levenslessen
zijn onderwerpen als hoe ga je met anderen om,
hoe ga je met natuur om zoals dieren,

Hoe baseer je je mening binnen het
kennisveld van de samenleving,

Hoe waardeer je de ouders,
en de moeite die zij in de opvoeding steken.

Welke religie volg je, en hoe ben je
jegens anderen in hun overtuiging.

Hoe ga je met vriendschap om,
en hoe kies je en houdt je relaties.

Deze factoren in zijn geheel
geven een waardering op het gebied
van hoe een kind, of volwassene
het leven tegemoet treedt

dit schema haakt aan op de opvoedrol
en het verleden van het individu.

Door het in kaart brengen van
een opvoedschema kan je vaak
delen van de persoonlijkheid die afwijken,
van een normale maatschappelijke rolverdeling
of betekenis veld, vinden en aanhaken
op een interventie.
Religie schemaBij een religie schema breng je de beleving van een persoon in kaart,
met een heel persoonlijke overtuiging waarbij het belangrijk is
om geen oordeel te verbinden aan de informatie die de persoon geeft.

Religie is een zo persoonlijke mening, overtuiging en bestaansreden
dat elke interventie de persoonlijkheid kan blokkeren waardoor
een mens zowel zijn leven niet meer vertrouwt,
als in de maatschappij afwijkt van een redelijke manier van handelen.

Een religie schema bestaat naast de boeken
die een persoon leest, de onderwijs die een persoon krijgt,

de ondersteuning die verbaal wordt overgebracht.
en de visuele of auditieve informatie die betrekking heeft
op de religieuze voorkeur van de persoon.

Een religie schema bestaat niet alleen uit de informatie
maar ook over de intepretatie, het gevoel de beleving.
de inbedding in de persoonlijkheid,
de structuren die in het leven de dagelijkse gang
onderdeel zijn van acties, begripsvorming, en actieve vorming

actieve vorming is dan bijvoorbeeld een verbale ritueel
die een persoon dagelijks bij tegenslag herhaalt
en via gevoel of gedachte een verandering aanbrengt
om het leven tegemoet te treden.

begripsvorming is een meetlat waarbij de persoon
alle gebeurtenissen afmeet aan de religieuze overtuiging,
maar ook aan de zogenaamde bron van de overtuiging
die soms door kennis, soms door openbaring, soms door intepretatie
tot stand komt.

Denk aan openbaring door in gebed een antwoord te vragen
die dan op een onbepaald moment een toevoeging doet
waarbij de begripsvorming groter wordt en in het leven
de houdbaarheid vergroot.

bwgripsvorming door kennis is vaak uit
literatuur hetzij schriftelijk overgebracht of mondeling.

Vaak bij religie schema's meet je het schema af aan
een grondschema zoals die door de algemene religie waar
de persoon bij hoort is gevormd,
vaak dat hogere professionals een grondschema bevatten
immers zij spiegelen hun overtuiging aan een veelheid van
volgelingen waar zij of verantwoordelijk voor zijn,
of waar zij in contact hun overtuiging in uitwisseling brengen.

Bij religieschema's die afwijken, probeer je het uitgangspunt
het centrum van alle overtuigingen te vinden, immers aan de buitenrand
corrigeren kan al snel door de onderdelen van
het dagelijks begripsvorming weer als resultaat vervallen.
immers de persoon bouwt een geheel schema op
en met de lagen in een schema is het centrum het meest beinvloedbaar
om een langdurige verandering tot stand te brengen.

Een religieschema is bij ieder mens die een bron handhaaft
zowel in naam, in vorm, in meetlat, of in reactievorming
een van de mogelijke schema;s die in combinatie met
de vatbaarheid om in het leven een structuur te bouwen
of te vormen om het leven binnen de moraal
te houden, te brengen, of terugte voeren.

Een religieschema is een aangrijpingspunt om bij een persoon
een interventie te doen. Waarbij deze een voorkeur
heeft bij mensen met een afwijkende geloofs-standpunt
of een afwijkende vorm van betekenisvorming in het leven.
Eigenwaarde SchemaIn de jeugd leert iedereen de basisvermogens op het leven
tegemoet te treden. de manier van zowel leren als werken.

Een opleiding is niet alleen voor een beroepsvorming
maar ook hoe je leeft en hoe je met het leven omgaat.

Zelfs als volwassene in beroep je nog bijleert
zowel in je functie als op niveau's op hoger werk.

Een manier in de jeugd om een uitgangspositie te borgen
is de eigenwaarde als functie in het hart ook
te zien als een belangrijke functie in zowel
het begrijpen van de omgeving als het handelen.

Bij eigenwaarde wil men een gerespecteerd burger zijn
noem door anderen gewaardeerd worden.

Bij zelfvertrouwen wil men in opzicht van handelen
en werken het gevoel hebben het werk aan te kunnen
ten op zichte van vaardigheden en interactie.

een eigenwaarde schema in verbinding met karakter
gevoel en hart, is het gevoel dat je er mag zijn
en in relatie tot vriendschap het gevoel
dat je als mens op gelijk niveau staat
en het gevoel een brug bij het hart te hebben
of onderwerpen in gesprek te brengen met het gevoel
mee te tellen.

een eigenwaarde schema is dan een manier om
zowel onzekerheden te bespreken en daarin
door steungevende opmerkingen, positieve feedback
of complimenten zowel in het gevoel een bevestiging
te krijgen, als dat je fouten maakt
niet het gevoel hebt dat je zelf geheel fout bent.

Een eigenwaarde schema begint bij mensen in de jeugd
door feedback, waaronder cijfers voor onderwijs graderingen
en het beoordelen van onderwijsvaardigheden.

Maar ook in de jeugd door hoe vrienden of klasgenoten
reageren op zowel een karakter als de status in
vriendengroepen.

een eigenwaarde schema bijwerken is dan niet afhankelijk
van status of rang in de maatschappij maar het persoonlijke
gevoel dat je in de maatschappij een mens bent die
gerespecteerd wordt. en waarbij de gevoelens
omtrent onzekerheid en afwijzing opgelost worden
in een gevoel van eigenwaarde als een verbinding
met de maatschappij.

Het gevoel dat statistische waarde heeft,
is dat hoog opgeleide mensen die gewend zijn
hun gedrag te spiegelen en te bespreken
een hoger gevoel van eigenwaarde hebben
omdat zij vaak dan de verbale vaardigheden
en de sociale norm beter kunnen afwegen.

Vaak dat mensen die in het leven mislukken
door een eigenwaarde schema minder vatbaarheid
hebben voor vlucht gedrag noem verslavingen
of vereenzaming.

Door een goede eigenwaarde kan men ook beter
het eigen gedrag spiegelen en ter sprake brengen
immers men voelt het dan niet als een totale fout
of een fout in de persoonlijkheid maar een fout
die bespreekbaar is, bevraagbaar en in het gedrag
bij een vertrouwelijke rol als onderwerp in te brengen.

Zoals eigenwaarde heel persoonlijk is
en schema therapie en counseling altijd
bij het zelfde gender horen

je wil niet dat een counselor
van tegenovergestelde gender
belangenverstrengeling krijgt
of in verlegenheid komt

en vrouwen met vrouwen
dezelfde gevoelsbasis of structuur delen

en een counselor nooit een
partnerfunctie mag krijgen
immers binnen het huwelijk
mogen partners elkaar wel
als ware de counselor functie geven.

mensen kunnen wel in hun kwetsbaarheid
soms een counselor als ander gender willen
immers op zoek naar vriendschap
maar dan is het principe om dit
toch niet als counseling in te stellen
een gewone wens die niet afhankelijk is
van sociale status gender of leeftijd
Gedachten anker


Zoals heel veel mensen op aarde in hun denken
zich in zorgen of gneogen gevangen voelen.

Noem dat als men gebonden raakt
aan een gevoel een resultsat of voordeel
in het denken noem in relatie tot
de werkelijkheid.

Sommigen dromen om in genoegen
de hardere werkelijkheid te ontvluchten.

Noem sommige door voordeel hun
functie in de werkelijkheid omhoog
duwen, noem dus de opties maximaliseren.

Noem het resultaat als een gedachte
een leidend motief is noem rijkdom
macht of status.

Als men dan aan het denken verbonden is
of gebonden omdat men niet meer weg wil of kan.

Een gedachten anker is zowel een proef
of men het denken in eigen beheer heeft,

als een proef of men een gedachte aan
een eenvoudig onderwerp mogelijk kan maken
noem dat sommigen gebonden zijn aan de
meest ingewikkelde gedachtes
en anderen hun denken als ware
door invloed uit hun controle hebben gebracht.

Een eenvoudig gedachte anker kan dan zowel
een gedachte zijn om een stabiele eenduidige
invloed erin te brengen noem dus als een mantra
maar ook om een intentie mee te geven
waardoor het denken in eenvoud komt.

Noem dus een gedachtenanker die de bron
in zowel een heilig boek heeft
als een aanvulling over
wat overal en altijd geldig is.

Noem uit het heilig boek
als je je handen over je oren legt
en het eerste gedachte
dus over blauw als vlak gaat.
Met welke betekenis ook.

Noem de tweede een eenvoudige gedachte
aan de zon noem in de lente of zomer
en in de aangename uitstraling.

Omdat het oznlicht op aarde
het daglicht is en voor alle mensen
een eenduidige betekenis is het een
mogelijkheid om die binding in het
denken ook te leggen.

Immers bij elke geedachte groeit zij
met de natuurlijke vanzelfsprekendhied
van de zon die wij kennen.

Door de handen over de oren te doen
en het blauwe vlak te zien
men dus weet dat indrukken in het denken
komen maar ook worden opgeroepen.

Noem een blauw vlak een algemene
gedachte is, immers men richt het denken
niet op een onderwerp en raakt geen doel buiten
het moment.

Deze twee gedachten-ankers zijn manieren
om in het denken een rustpunt te geven
en zo mogelijk een korte of langere
impressie als instrument te zien.

Noem dat een gedachte anker geen
voorwaarden kent en in vrijheid
een hulpmiddel mag zijn.

Noem dus een werkelijkheidsbinding
geeft die voorbij de eigen doelstelling is
en zo mogelijk waarheidswaarde in het
denken brengt.

Bastiaan Site Map